Tên các môn học bằng tiếng Anh

Tập hợp tên các môn học bằng tiếng Anh ✓ Tên các môn học tiếng Anh đầy đủ, chính xác nhất ✓ Tên tiếng Anh các môn học ✓ Từ vựng các môn học trong tiếng Anh ✓ Tên các môn học đại học bằng tiếng Anh ✓ Tải xuống miễn phí các tài liệu môn học link Google Drive

Tên các môn học bằng tiếng Anh

Tên các môn học bằng tiếng Anh

Môn học Tiếng anh là gì Thuộc ngành
Thương mại điện tử E-commerce Marketing, quản trị kinh doanh
Kinh tế lượng Econometrics Kinh tế
Kỹ thuật điện Electrical Engineering Điện, điện tử
Kiểm toán Kiểm toán  Kế toán, kiểm toán
Kinh tế vi mô Microeconomics Kinh tếkế toánquản trị kinh doanh
Thanh toán quốc tế International Payment Kinh doanh quốc tế
Lý thuyết tài chính tiền tệ Fundamentals of money and finance  Tài chính ngân hàng
Tư tưởng Hồ Chí Minh  Ho Chi Minh’ s ideology  
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Principles of Marxist and Lennist  
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Revolution Lines of Vietnam Communist Party  
Tin học đại cương Computer skill  
Chủ nghĩa xã hội khoa học  Scientific socialism  
Pháp luật đại cương Introduction to Law  
Đại số tuyến tính Linear Algebra  
Xác suất thống kê Probability and Statistic  
Giải tích 1
Analytics 1  
Giải tích 2
Analytics 2  
Logic học Logic  
Tín hiệu và hệ thống
Signals and systems Viễn thông
Hóa học đại cương
University Chemistry  
Marketing căn bản
Principles of Marketing

Marketingquản trị kinh doanh

truyền thông

Tâm lý học đại cương
General Psychology Tâm lý học
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Scientific research  
Sức bền vật liệu
Mechanics of Materials Cơ khí, xây dựng, hàng hải, hàng không, thủy lợi
Cơ sở văn hóa Việt Nam Vietnamese Culture Du lịch
Toán rời rạc
Discrete mathematics  
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Data Structure and Algorithms Công nghệ thông tin
Nguyên lý kế toán
Accounting Theory Kế toán
Quản lý nhà nước
State Management Quản lý nhà nước
Khoa học điều tra hình sự
Criminal Investigation Science Luật, Cảnh sát, tư pháp
Điện công trình
Construction electricity Điện, điện tử, xây dựng
Kế toán tài chính
Financial accountant Kế toán
Kế toán quản trị
Management accounting Kế toán
Tài chính doanh nghiệp
Corporate Finance Kế toán
Kiểm toán căn bản
Basic audit Kế toán
Kế toán chi phí
Cost Accounting Kế toán
Lý thuyết đồ thị
Graph theory  
Kinh tế học đại cương General economics  
Vật lý đại cương University Physics  
Luật quốc tế
International law Luật
An ninh mạng Cybersecurity Công nghệ thông tin
Sở hữu trí tuệ
Intellectual property Pháp lý, Luật
Chứng khoán
Securities Chứng khoán
Kế toán quốc tế
International accountant Kế toán
Đại số tuyến tính
Linear algebra  
Cơ sở dữ liệu
Database Công nghệ thông tin
Lý luận nhà nước và pháp luật
General theory of the state and law Pháp lý, Luật
Quản trị nguồn nhân lực
Human Resource Management Nhân sự, quản trị nhân lực
Quản lý dự án
Project management Hoạch định dự án
Kiến trúc máy tính
Computer architecture Công nghệ thông tin
Nhân học đại cương
General Anthropology  
Công nghệ chế tạo máy
Manufacturing Engineering Cơ khí
Quy hoạch sử dụng đất
Land use planning Bất động sản
Quản trị tài chính
Financial management  
Lập trình hướng đối tượng c++
Object-oriented programming c++ Công nghệ thông tin
Kinh tế chính trị Mác Lênin
Political economics of marxism and leninism  
Toán cao cấp 1
Calculus 1  
Dung sai lắp ghép
Fitting tolerance  Cơ khí
Chi tiết máy Machine Elements Cơ khí
Thị trường bất động sản Real Estate Market  
Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam History of the Vietnamese state and law  
Lịch sử văn minh thế giới History of World Civilization  
Ngôn ngữ học Introduction to Linguistics Truyền thông
Kinh doanh quốc tế International Business Kinh doanh quốc tế
Cơ sở dữ liệu SQL SQL Database Công nghệ thông tin
Quản trị sản xuất Production and Operations Management Quản trị kinh doanh
Quản trị chất lượng Quality Management  
Hệ điều hành Operating system Công nghệ thông tin
C# C# Công nghệ thông tin
Đệ quy Recursive Công nghệ thông tin
Tín hiệu và hệ thống Signals and Systems Công nghệ thông tin 
Điện công nghiệp Industrial power Điện, điện tử
Mạng máy tính Computer Networks Công nghệ thông tin
Kỹ thuật thi công Construction Engineering  Xây dựng
Nội thất Interior Architecture Thiết kế nội thất
Mỹ học đại cương
Overview of America Mỹ thuật, Kiến trúc
Quản trị chiến lược  
Strategic Management Quản trị kinh doanh
Bê tông cốt thép
Reinforcement Concrete Xây dựng, Cơ khí
Chuỗi cung ứng
Supply Chain Quản trị kinh doanh
Hình họa vẽ kỹ thuật
Graphical drawing Cơ khí
Truyền nhiệt
Heat Transfer Cơ khí, Năng lượng
Kỹ thuật số Digital Điện, điện tử
Nhập môn lập trình
Introduction to Programming Công nghệ thông tin
Mạng máy tính
Computer Network Công nghệ thông tin
Cơ học lý thuyết Classical Mechanic Cơ khí
Dịch tễ học Epidemiology Y tế, bác sĩ
Hệ thống thông tin kế toán Accounting information system Kế toán
Anten và truyền sóng Antenna and Radiowave Propagation Viễn thông
Kỹ thuật nhiệt Heat Engineering Cơ khí
Cơ học kết cấu 2
Mechanics of Engineering Structures 2 Cơ khí, xây dựng
Quản trị chuỗi cung ứng
Supply chain management - SCM quản trị kinh doanh
Vi xử lý và cấu trúc máy tính Microprocessor and computer architecture Công nghệ thông tin
Vật lý (hệ phổ thông) Physics  
Công nghệ phần mềm Software Engineering Công nghệ thông tin
Xừ lý ảnh Image Processing Truyền thông
Hóa Lý Physical Chemistry Công nghệ thực phẩm, Hóa dược
Hóa học phức chất Complex substances Chemistry Công nghệ thực phẩm, Hóa dược
Toán kinh tế Mathematical Economics Quản trị kinh doanh, Kinh Doanh Thương Mại 
Kiểm toán tài chính Financial audit Kế toán, Kiểm toán
Cấp thoát nước Water Supply System Môi trường
Triết học Marx-Lenin Philosophy of Marxism and Leninism  
Đo lường điện Electrical Measurement Điện
Robot công nghiệp Industrial robot  
Điện hoá học Electrochemistry Hoá học, Hoá sinh
Kinh tế vĩ mô Macroeconomics Kế toán, Quản trị kinh doanh
Ngôn ngữ hình thức Automata and Formal Language  
Máy điện Electrical Machinery  
Kinh tế công cộng Public Economics  
Xử lý tín hiệu số Digital Signal Processing Viễn thông
Đại số đại cương Introduction to Modern Algebra  
Kế toán ngân hàng thương mại Commercial Bank Accounting Kế toán
Lập trình Java Java programming Công nghệ thông tin
Truyền động điện Electric Drive Systems  Điện
 Lý thuyết trường điện từ Electromagnetic field theory Điện
Vật lý đại cương 2 University Physics 2  
Tài chính doanh nghiệp 1 Corporate Finance 1 Kế toán
Điện tử tương tự analog electronics/Analogue electronics Viễn thông, điện tử
Cơ học lượng tử Quantum mechanics Vật lý học
Tài chính doanh nghiệp  Corporate Finance Kế toán, Quản trị kinh doanh 
Lý thuyết mạch Electrical Circuit Theory Điện, Điện tử
Vật liệu xây dựng Building materials Xây dựng 
Tài chính quốc tế International Finance Tài chính, đầu tư
Trắc địa General Geodetic Survey  
 Ngắn mạch Short circuit Điện
 Lập trình hợp ngữ Assembly Language Programming Công nghệ thông tin 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Commercial Banking Operations Ngân hàng
Luật tố tụng hình sự Criminal procedure Pháp lý
Luật dân sự 2 Civil Law Pháp lý
Thống kê kinh tế Economic Statistics Kế toánQuản trị kinh doanh
Kinh tế lượng Econometrics Kế toánQuản trị kinh doanh
Cung cấp điện Power Supply Điện
Quản trị sản xuất và tác nghiệp  Producing and Operation Management Quản trị kinh doanh
Thị trường chứng khoán Stock market Quản trị kinh doanh, Marketing
Hóa đại cương General Chemistry Môi trường, Hoá học, Hoá sinh
Lập trình PLC S7 200 PLC S7 200 Program Công nghệ thông tin
Kinh tế quốc tế International Economics Quản trị kinh doanh, Kinh Doanh Thương Mại, Kinh doanh quốc tế   
Lập trình C# C# Program Công nghệ thông tin
Phân tích báo cáo tài chính Financial statements analysis Kế toánQuản trị kinh doanh
Kinh tế phát triển Development Economics Quản trị kinh doanhKinh Doanh Thương Mại
Thuế Tax Quản trị kinh doanhKinh Doanh Thương Mại, Kế toán
Kế toán hành chính sự nghiệp Administrative accounting Kế toán
Quy hoạch tuyến tính
Linear Programming Quản trị kinh doanhTài chính, đầu tư
 Luật môi trường Environmental law Pháp lý
Luật dân sự 1 Civil Law Pháp lý
Luật doanh nghiệp Enterprise Law Pháp lý
 Vẽ kỹ thuật cơ khí Mechanical Engineering Drawing Cơ khí
Luật hành chính Administrative Law Pháp lý 
Luật hình sự Criminal law Pháp lý
Thẩm định dự án đầu tư Appraisal of investment projects Quản trị kinh doanhTài chính, đầu tư
Nguyên lý thống kê Statistical principles Quản trị kinh doanhKinh Doanh Thương Mại, Kế toán
 Luật Tố tụng Dân sự Civil Procedure Law  Pháp lý
 Luật ngân hàng Banking Law Pháp lý
Kế toán tài chính 2 Financial Accounting Quản trị kinh doanhKinh Doanh Thương Mại, Kế toán
Quản trị chất lượng Quality Management Quản trị kinh doanh
Luật hiến pháp Constitutional Law Pháp lý 
Kinh tế môi trường Environmental economics  
Luật đất đai Land Law Pháp lý
 Cơ lý thuyết Theoretical mechanics cơ khí, xây dựng 
Tập hợp tên các môn học bằng tiếng Anh ✓ Tên các môn học tiếng Anh đầy đủ, chính xác nhất ✓ Tên tiếng Anh các môn học ✓ Từ vựng các môn học trong tiếng Anh ✓ Tên các môn học đại học bằng tiếng Anh ✓ Tải xuống miễn phí các tài liệu môn học link Google Drive

Trên đây là tên các môn học bằng tiếng Anh ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm ngoại ngữ. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm ngoại ngữ , Tiếng Anh Cho Người Đi Làm , ViecLamVui Wiki trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay


Hệ thống mạng xã hội MuaBanNhanh - ViecLamVui MuaBanNhanh Nhà Đất Dịch Vụ Xe Blog Việc làm Vui Kinh doanh

@ Đối tác HocHay.com - Học tiếng Anh, Học Anh văn online, Luyện thi
@ Đối tác Công ty In ấn In Kỹ Thuật Số since 2006 thường xuyên Tuyển dụng và Đào tạo nghề miễn phí: Ngành thiết kế, kế toán, lao động phổ thông...