Bài tập tình huống luật ngân hàng có đáp án PDF

Download bài tập tình huống luật ngân hàng có đáp án .pdf ✓ Bài tập tình huống môn luật ngân hàng ✓ Bài tập luật ngân hàng có lời giải ✓ Hướng dẫn tình huống luật ngân hàng có đáp án ✓ Tải miễn phí bài tập tình huống luật ngân hàng tại ViecLamVui

Bài tập tình huống luật ngân hàng có đáp án - ViecLamVui


Tải bài tập tình huống luật ngân hàng có đáp án PDF

Sau đây là tài liệu hướng dẫn các tình huống học phần luật ngân hàng được biên soạn bởi ThS. Trần Thế Hệ - Đại học Luật (Đại học Huế). Tài liệu tóm tắt lý thuyết theo từng chương, mỗi chương sẽ có tình huống và hướng dẫn hướng giải quyết. Thông qua tài liệu, sinh viên khi học môn Luật ngân hàng sẽ có các kỹ năng vận dụng trong tình huống Luật ngân hàng, kỹ năng phát hiện vấn đề cần giải quyết, kỹ năng tra cứu văn bản và áp dụng quy phạm pháp luật, kỹ năng lập luận.

Tài liệu bao gồm các nội dung tình huống luật ngân hàng theo từng mục cụ thể như sau:

 • Những quy định chung về luật ngân hàng
 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam
 • Tổ chức tín dụng
 • Hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng
 • Hợp đồng tín dụng
 • Phương thức thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
 • Tài liệu tham khảo

XEM TRƯỚC TÀI LIỆU

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

Trên đây là tài liệu hướng dẫn bài tập tình huống luật ngân hàng có đáp án file PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiTapTinhHuongLuatNganHangCoDapAn #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Pháp lý, Tài liệu, Bài tập trên ViecLamVui
Đánh giá Bài tập tình huống luật ngân hàng có đáp án PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook