Bài giảng luật ngân hàng

Download bài giảng luật ngân hàng ✓Full bộ slide bài giảng môn luật ngân hàng✓ Bài giảng pháp luật ngân hàng ✓Bài giảng Luật ngân hàng Chương 1, 2, 3, 4, 5, 6 ✓ File PDF, Word ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

bài giảng luật ngân hàng

Tải bài giảng luật ngân hàng

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Bài giảng luật ngân hàng
Tóm tắt

File slide bài giảng luật ngân hàng với nội dung trình bày khái quát về những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng, địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng, pháp luật về quản lý nhà nước về tiền tệ và ngoại hối, pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

Mục lục
  • Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng
  • Chương 2: Địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Chương 3: Địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng
  • Chương 4: Pháp luật về quản lý nhà nước về tiền tệ và ngoại hối
  • Chương 5. Pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng;
  • Chương 6. Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu luật ngân hàng khác:

Download bài giảng luật ngân hàng ✓Full bộ slide bài giảng môn luật ngân hàng✓ Bài giảng pháp luật ngân hàng ✓Bài giảng Luật ngân hàng Chương 1, 2, 3, 4, 5, 6 ✓ File PDF, Word ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là bài giảng luật ngân hàng ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Pháp lý , Tài liệu , Bài giảng trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay