Học ôn 600 câu và thi thử lý thuyết lái xe ô tô B1, B2, C online

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, ViecLamVui.com giới thiệu trang thi thử trắc nghiệm học lái xe B1, B2, C mới nhất với 18 đề thi được chọn từ 600 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô.

Cấu trúc đề thi thi lý thuyết lái xe ô tô

Nguồn 600 câu hỏi thuộc tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam
Câu hỏi Mỗi bài thi có 35 câu hỏi
Thời gian Thời gian làm bài là 22 phút
Đáp án Mỗi câu hỏi có từ 2 - 4 đáp án (1, 2, 3, 4)
chỉ có 01 đáp án đúng nhất
Điểm liệt Mỗi đề có thể có nhiều câu hỏi điểm liệt
nếu trả lời sai sẽ đánh rớt toàn bộ bài thi
Tính điểm Mỗi câu trả lời đúng được tính 1 điểm
đạt 32/35 điểm trở lên và không sai câu hỏi điểm liệt là ĐẬU

Nếu học thuộc hết 18 đề thi thử bằng lái xe ô tô này đồng nghĩa với việc bạn sẽ nắm chắc việc thi đậu lý thuyết 100% mà không cần phải lo lắng.

18 đề ôn luyện đảm bảo đủ 600 câu, đề thi thực tế sẽ là tổ hợp ngẫu nhiên.

Hãy chọn một trong 18 đề sau để bắt đầu học và ôn thi từ 600 câu lý thuyết lái xe ô tô.