Chuyển HTML thành Markdown online

Thuộc dự án 1001 công cụ online của chuyên trang Việc Làm Vui - tìm việc làm, tuyển dụng miễn phí

Có thể bạn quan tâm: Công cụ chuyển đổi Markdown thành HTML online

Hướng dẫn convert html to markdown online

  1. Chọn đoạn text trên trang web cần chuyển đổi sang Markdown
  2. Copy it to the clipboard (Ctrl+C, or ⌘+C on Mac)
  3. Paste it into this window (Ctrl+V, or ⌘+V on Mac)
  4. The converted Markdown will appear!