Logo

Giáo trình kế toán quản trị PDF

Lượt xem: 6428
Ngày đăng: 18/03/2024

Ebook Kế toán quản trị đầy đủ nhất ✓ Giáo trình Kế toán quản trị Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), giáo trình Kế toán quản trị Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) ✓ Giáo trình môn kế toán quản trị full chương ✓ Tham khảo và tải miễn phí tại ViecLamVui

Giáo trình Kế toán quản trị - ViecLamVui

➤➤➤ Có thể bạn quan tâm: Tài liệu kế toán quản trị

Tải giáo trình kế toán quản trị Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

XEM TRƯỚC 10 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 448 TRANG PDF

Bấm tải ngay ➤➤➤

 

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

TÊN GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Tác giả
 • PGS. TS. Phạm Văn Được (Chủ biên)
 • TS. Trần Văn Tùng
Năm xuất bản 2011
Nhà xuất bản NXB Lao động
Tóm tắt Giáo trình được biên soạn dựa trên quá trình giảng dạy, nghiên cứu thực tế và tham khảo tài liệu của các tác giả trong lẫn ngoài nước. Giáo trình được chia thành 10 chương sẽ cung cấp những kiến thức hữu ích cho các nhà quản trị tổ chức, các kế toán viên, sinh viên các trường đại học, học viên cao học và các đơn vị quản lý cùng tất cả những ai có quan tâm đến kế toán quản trị.
Mục lục
 • Danh mục bảng
 • Danh mục sơ đồ
 • Danh mục hình
 • Danh mục đồ thị
 • Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị
 • Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí
 • Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận (C-V-P)
 • Chương 4: Hệ thống dự toán ngân sách
 • Chương 5: Phân tích biến động chi phí và doanh thu
 • Chương 6: Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận
 • Chương 7: Đánh giá trách nhiệm quản lý
 • Chương 8: Định giá bán sản phẩm
 • Chương 9: Thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn
 • Chương 10: Quyết định vốn đầu tư dài hạn
 • Phụ lục
 • Bài đọc thêm
 • Tài liệu tham khảo

Tải giáo trình kế toán quản trị Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

XEM TRƯỚC 10 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 364 TRANG PDF

Bấm tải ngay ➤➤➤ Giáo trình Kế toán quản trị NEU

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

TÊN GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Tác giả PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang (Chủ biên)
Năm xuất bản 2012
Nhà xuất bản NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
Tóm tắt

Giáo trình được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu kế toán quản trị của những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình kinh tế quản trị của các trường đại học khối Kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế...

Giáo trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của đông đảo các đối tượng là học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, nhà quản trị kinh doanh...; cho các bậc đào tạo: đại học, sau đại học, bồi dưỡng nâng cao...

Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị
 • Chương 2: Phân loại chi phí
 • Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ
 • Chương 4: Phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng và lợi nhuận (C-V-P)
 • Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh
 • Chương 6: Dự toán linh hoạt
 • Chương 7: Kế toán trách nhiệm
 • Chương 8: Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp
 • Chương 9: Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn
 • Chương 10: Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định dài hạn

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu khác của môn Kế toán quản trị:

Ebook Kế toán quản trị đầy đủ nhất ✓ Giáo trình Kế toán quản trị Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), giáo trình Kế toán quản trị Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) ✓ Giáo trình môn kế toán quản trị full chương ✓ Tham khảo và tải miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là giáo trình Kế toán quản trị PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#KeToanQuanTri #GiaoTrinhKeToanQuanTri #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui