Logo

Giáo trình luật quốc tế PDF

Lượt xem: 662
Ngày đăng: 14/03/2024

Ebook Giáo trình luật quốc tế ✓ Giáo trình luật quốc tế Đại học Luật Hà Nội ✓ Giáo trình luật quốc tế full chương ✓ Giáo trình Công pháp quốc tế chi tiết nhất ✓ Tài liệu học tập dành cho sinh viên ngành Luật ✓ Download giáo trình luật quốc tế miễn phí tại ViecLamVui

Giáo trình luật quốc tế - ViecLamVui

Tải giáo trình luật quốc tế PDF

XEM TRƯỚC 20 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL EBOOK GIÁO TRÌNH LUẬT QUỐC TẾ 512 TRANG

 

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

TÊN GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH LUẬT QUỐC TẾ
Tác giả
 • TS. Lê Mai Anh
 • TS. Hoàng Ly Anh
 • PGS. TS. Hoàng Phước Hiệp
 • GV. Đỗ Mạnh Hồng
 • TS. Chu Mạnh Hùng
 • ThS. Lê Minh Tiến
 • TS. Vũ Đức Long
 • ThS. Nguyễn Văn Luận
 • TS. Nguyễn Thị Kim Ngân
 • ThS. Đoàn Thanh Nhân
 • PGS. TS. Nguyễn Hồng Thao
 • TS. Trần Văn Thắng
 • PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận
 • PGS. TS. Nguyễn Trung Tín
Năm xuất bản 2017
Nhà xuất bản NXB Công An Nhân Dân
Tóm tắt

Giáo trình trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế gồm: khái niệm, nguyên tắc và chủ thể của Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; các vấn đề về dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong Luật Quốc tế; Luật Biển quốc tế, Luật Hàng không quốc tế, Luật Vũ trụ quốc tế,…

Mục lục
 • Chương 1: Khái niệm, lịch sử phát triển và nguồn của Luật Quốc tế
 • Chương 2: Các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế
 • Chương 3: Chủ thể Luật Quốc tế
 • Chương 4: Luật Điều ước quốc tế
 • Chương 5: Dân cư trong Luật Quốc tế
 • Chương 6: Luật Quốc tế về quyền con người
 • Chương 7: Lãnh thổ trong Luật Quốc tế
 • Chương 8: Luật Biển quốc tế
 • Chương 9: Luật Hàng không quốc tế
 • Chương 10: Luật Vũ trụ quốc tế
 • Chương 11: Luật Tổ chức quốc tế
 • Chương 12: Luật Ngoại giao và lãnh sự
 • Chương 13: Giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế
 • Chương 14: Luật Quốc tế về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
 • Chương 15: Luật Quốc tế nhân đạo
 • Chương 16: Giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế
 • Chương 17: Các cơ quan tài phán quốc tế
 • Chương 18: Luật Môi trường quốc tế
 • Chương 19: Luật Kinh tế quốc tế
 • Chương 20: Trách nhiệm pháp lý quốc tế
Ebook Giáo trình luật quốc tế ✓ Giáo trình luật quốc tế Đại học Luật Hà Nội ✓ Giáo trình luật quốc tế full chương ✓ Giáo trình Công pháp quốc tế chi tiết nhất ✓ Tài liệu học tập dành cho sinh viên ngành Luật ✓ Download giáo trình luật quốc tế miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là giáo trình luật quốc tế file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#GiaoTrinhLuatQuocTe #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui