Logo

Giáo trình kinh tế lượng PDF

Lượt xem: 5334
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình kinh tế lượng PDF Full chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ✓ Giáo trình môn Kinh tế lượng ✓ Giáo trình kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong PDF ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí sách giáo trình Kinh tế lượng link Google Drive

Giáo trình kinh tế lượng

>> Xem ngay tài liệu khác về môn Kinh tế lượng ngay tại: Tài liệu Kinh tế lượng

Tải giáo trình kinh tế lượng PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Giáo trình kinh tế lượng (Econometrics)
Tác giả: TS. Mai Văn Nam 
Năm xuất bản: 2005 
Nhà xuất bản:  Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt:

Cuốn giáo trình Kinh tế lượng được biên soạn bởi TS. Mai Văn Nam, đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên khoa kinh tế - quản trị kinh doanh trường Đại Học Cần Thơ. Nội dung giáo trình được biên soạn gồm 9 chương: giới thiệu về kinh tế lượng, phân tích mô hình hồi qui đa biến, phương sai sai số thay đổi, tự tương quan, đa cộng tuyến,...

Mục lục: 

Chương I: Giới thiệu

 • I. Kinh tế lượng là gì?
 • II. Phương pháp luận của kinh tế lượng 

Chương II: Phân tích mô hình hồi qui đa biến

 • I. Giới thiệu mô hình hồi qui đa biến 
 • II. Các giả định của mô hình hồi qui đa biến 
 • III. Ước lượng bình phương nhỏ nhất 
 • IV. Phân phối xác suất của y, b và s2
 • V. Kiểm định giả thuyết mô hình 
 • VI. Ví dụ mô hình hồi quy đa biến 

Chương III: Phương sai sai số thay đổi 

 • I. Bản chất của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi 
 • II. Hậu quả của phương sai sai số thay đổi 
 • III. Phương pháp phát hiện phương sai của sai số thay đổi 
 • IV. Biện pháp khắc phục phương sai sai số thay đổi 

Chương IV: Tự tương quan 

 • I. Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tự quan 
 • II. Ước lượng bình phương nhỏ nhất khi có tự tương quan 
 • III. Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có sự tương quan
 • IV. Hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có sự tương quan 
 • V. Phát hiện có tự tương quan 

Chương V: Đa cộng tuyến 

 • I. Bản chất của đa cộng tuyến 
 • II. Ước lượng trong trường hợp có đa cộng tuyến 
 • III. Hậu quả của đa cộng tuyến 
 • IV. Cách phát hiện đa cộng tuyến 

Chương VI: Kiểm định và lựa chọn mô hình

 • I. Các loại sai sót của dạng mô hình hồi quy
 • II. Phương pháp phát hiện các sai sót của dạng mô hình hồi quy
 • III. Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình 

Chương VII: Mô hình hồi qui với biến giả và biến bị chặn 

 • I. Bản chất của biến giả - biến giả cho sự thay đổi trong hệ số chặn 
 • II. Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số góc
 • IV. Hồi qui tuyến tính từng khúc
 • V. Biến phụ thuộc là biến giả 
 • VI. Mô hình xác suất tuyến tính và hàm phân biệt tuyến tính 
 • VII. Mô hình Probit và Logit
 • VIII. Biến bị chặn: mô hình Tobit

Chương VIII: Phân tích mô hình hồi qui với dãy số thời gian 

Chương IX: Phân tích mô hình hồi qui với số liệu theo thời gian và không gian

 

Giáo trình kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

>> Bài giảng Kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Bài giảng Kinh tế lượng
Tác giả: PGS. Nguyễn Quang Dong
Năm xuất bản:  
Nhà xuất bản:  Nhà Xuất Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Tóm tắt:

Cuốn sách bài giảng Kinh tế lượng của PGS. Nguyễn Quang Dong là tài liệu để học tập và giảng dạy môn kinh tế lượng của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Nội dung chính trình bày lý thuyết kinh tế dưới dạng toán học, thu thập, xử lý và trình bày các số liệu,...

Mục lục: 

 • Mở đầu
 • Chương I: Mô hình hồi quy hai biến một vài tư tưởng cơ bản 
 • Chương II: Mô hình hồi quy hai biến ước lượng và kiểm định giả thiết
 • Chương III: Hồi quy bội
 • Chương IV: Hồi quy với biến giả
 • Chương V: Đa cộng tuyến

 

>> Có thể bạn quan tâm các tài liệu Kinh tế lượng sau:

Download giáo trình kinh tế lượng PDF Full chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ✓ Giáo trình môn Kinh tế lượng ✓ Giáo trình kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong PDF ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí sách giáo trình Kinh tế lượng link Google Drive

Trên đây là giáo trình kinh tế lượng PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui