Logo

Bài giảng Kinh tế lượng PDF

Lượt xem: 1235
Ngày đăng: 18/03/2024

Download bài giảng Kinh tế lượng PDF ✓ Bài giảng Kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong PDF ✓ Bài giảng Kinh tế lượng đại học Kinh Tế Quốc Dân ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng môn kinh tế lượng link Google Drive

Bài giảng Kinh tế lượng

>> Xem ngay tài liệu khác về môn Kinh tế lượng ngay tại: Tài liệu Kinh tế lượng

Bài giảng Kinh tế lượng - Đại học Kinh tế Quốc dân

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Bài giảng Kinh tế lượng
Tác giả: Nguyễn Văn Cao - Bộ môn Toán Kinh tế - Khoa Toán Kinh tế - ĐH KTQD
Năm xuất bản:  
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Tóm tắt:

Bài giảng Kinh tế lượng là tài liệu học tập cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nội dung bài giảng gồm có 8 chương. 

Mục lục: 

 • Bài mở đầu 
 • Chương 1. Các khái niệm cơ bản
 • Chương 2. Ước lượng và kiểm định mô hình hồi quy đơn
 • Chương 3. Mô hình hồi quy bội (Multiple regression)
 • Chương 4. Mô hình với biển giả
 • Chương 5. Đa cộng tuyến
 • Chương 6. Phương sai của sai số thay đổi
 • Chương 7. Tự tương quan
 • Chương 8. Chỉ định mô hình

 

Bài giảng Kinh tế lượng - Nguyễn Quang Dong

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

>> Bài giảng Kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Bài giảng Kinh tế lượng
Tác giả: PGS. Nguyễn Quang Dong
Năm xuất bản:  
Nhà xuất bản:  Nhà Xuất Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Tóm tắt:

Cuốn sách bài giảng Kinh tế lượng của PGS. Nguyễn Quang Dong là tài liệu để học tập và giảng dạy môn kinh tế lượng của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Nội dung chính trình bày lý thuyết kinh tế dưới dạng toán học, thu thập, xử lý và trình bày các số liệu,...

Mục lục: 

 • Mở đầu
 • Chương I: Mô hình hồi quy hai biến một vài tư tưởng cơ bản 
 • Chương II: Mô hình hồi quy hai biến ước lượng và kiểm định giả thiết
 • Chương III: Hồi quy bội
 • Chương IV: Hồi quy với biến giả
 • Chương V: Đa cộng tuyến

 

Kinh tế lượng cơ bản - Đại học Kinh Tế - Luật

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

>> Kinh tế lượng cơ bản - Đại học Kinh Tế - Luật

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Kinh tế lượng cơ bản - Basic Econometrics
Tác giả: Đại học Kinh Tế - Luật
Năm xuất bản: 2017 - 2018
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh Tế - Luật
Tóm tắt:

Bài giảng kinh tế lượng cơ bản của trường đại học Kinh Tế - Luật là tài liệu để học tập môn kinh tế lượng. Bài giảng gồm có 8 chương với nội dung về kinh tế lượng cơ bản - Basic Econometrics. Đây là tài liệu để sinh viên đại học, cao đẳng học tập, nghiên cứu.

Mục lục: 

Bài Mở Đầu

 • 1. Khái niệm về Kinh tế lượng (Econometrics)
 • 2. Phương pháp luận
 • 3. Số liệu dùng trong KTL

Chương 1. Các khái niệm cơ bản

 • 1. Phân tích hồi qui (Regression)
 • 2. Mô hình hồi qui Tổng thể
 • 3. Mô hình hồi qui mẫu

Chương 2. Ước lượng và phân tích mô hình hồi qui hai biến

 • 1. Mô hình
 • 2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS – Ordinary Least Square)
 • 3. Phân tích các hệ số
 • 4. Sự phù hợp của hàm hồi qui
 • 5. Dự báo

Chương 3. Mô hình hồi qui bội

 • 1. Mô hình
 • 2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
 • 3. Phân tích các hệ số
 • 4. Sự phù hợp của hàm hồi qui
 • 5. Dự báo
 • 6. Một số mô hình Kinh tế 

Chương 4. Mô hình với biến giả

 • 1. Biến định tính – biến giả
 • 2. Mô hình có biến giải thích chỉ là biến định tính
 • 3. Mô hình có biến giải thích là định tính và định lượng
 • 4. Hồi qui tuyến tính từng khúc

Chương 5. Đa cộng tuyến

 • 1. Hiện tượng đa cộng tuyến
 • 2. Nguyên nhân
 • 3. Hậu quả
 • 4. Phát hiện
 • 5. Khắc phục

Chương 6. Phương sai sai số thay đổi

 • 1. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi
 • 2. Nguyên nhân
 • 3. Hậu quả
 • 4. Phát hiện
 • 5. Khắc phục

Chương 7. Tự tương quan

 • 1.Hiện tượng tự tương quan
 •  2. Nguyên nhân
 • 3. Hậu quả
 • 4. Phát hiện
 • 5. Khắc phục

Chương 8. Định dạng mô hình

 • 1. Thuộc tính của mô hình tốt
 • 2. Mô hình thừa biến giải thích
 • 3. Mô hình thiếu biến – dạng hàm sai
 • 4. Phân phối xác suất yếu tố ngẫu nhiên

 

Bài giảng và bài tập môn kinh tế lượng đại học Tài Chính - Marketing

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

>> Bài giảng và bài tập môn kinh tế lượng đại học Tài Chính - Marketing

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Slide bài giảng và bài tập môn kinh tế lượng (Econometric)
Tác giả: ThS. Nguyễn Trung Đông
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản:  Đại học Tài Chính - Marketing
Tóm tắt:

Slide bài giảng và bài tập môn kinh tế lượng của trường đại học Tài Chính - Marketing với nội dung gồm 4 chương cung cấp khái niệm về kinh tế lượng, phương pháp phân tích định lượng, ứng dụng phương pháp định lượng, phân tích kiểm định và dự báo kinh tế,...

Mục lục: 

Ôn tập

Chương 0. Mở đầu

 • Khái niệm về kinh tế lượng
 • Phương pháp luận kinh tế lượng
 • Đánh giá sơ bộ số liệu thống kê

Chương 1. Hồi quy hai biến

 • Phân tích hồi quy
 • Mô hình hồi quy
 • Hệ số xác định mô hình
 • Khoảng ước lượng
 • Kiểm định sự phù hợp mô hình
 • Bài toán dự báo

Chương 2. Hồi quy bội

 • Hàm hồi quy tổng thể PRF.
 • Các giả mô hình thuyết.
 • Ước lượng tham số.
 • Hệ số xác định mô hình hồi quy bội.
 • Ma trận tương quan, Ma trận hiệp
 • phương sai.
 • Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết.
 • Dự báo.
 • Một số dạng hàm hồi quy.
 • Hồi quy với biến giả.

Chương 3. Kiểm định giả thuyết mô hình

 • Phương sai thay đổi
 • Đa cộng tuyến
 • Tự tương quan

 

>> Có thể bạn quan tâm các tài liệu Kinh tế lượng sau:

Download bài giảng Kinh tế lượng PDF ✓ Bài giảng Kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong PDF ✓ Bài giảng Kinh tế lượng đại học Kinh Tế Quốc Dân ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng môn kinh tế lượng link Google Drive

Trên đây là tổng hợp bài giảng Kinh tế lượng PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui