Logo

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật PDF

Lượt xem: 2208
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Ebook cấu trúc dữ liệu và giải thuật ✓ Full sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật pdf ✓ Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi, Lê Minh Hoàng, Trần Hạnh Nhi dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin các trường đại học, cao đẳng học tập và tham khảo ✓ Đầy đủ lý thuyết chi tiết và bài tập theo từng chương ✓ Tải xuống miễn phí

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật - ViecLamVui

Tải sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL 305 TRANG GIÁO TRÌNH PDF

Bấm tải ngay >>>

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Tác giả Đỗ Xuân Lôi
Năm xuất bản 2006
Nhà xuất bản NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt Sách Cấu trúc dữ liệu và giải thuật của tác giả Đỗ Xuân Lôi là tài liệu học tập và tham khảo hữu ích dành cho sinh viên đại học, cao đẳng ngành công nghệ thông tin. Sách được biên soạn nội dung bao gồm một số kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và các giải thuật có liên quan, giúp nâng cao về kỹ thuật lập trình, về phương pháp giải các bài toán. Tài liệu hỗ trợ sinh viên có khả năng đi sâu thêm vào các môn học chuyên ngành như: cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hệ chuyên gia, ngôn ngữ hình thức, chương trình dịch...
Mục lục
 • Lời giới thiệu
 • Lời nói đầu
 • Chương 1: Mở đầu
 • Chương 2: Thiết kế và phân tích giải thuật
 • Chương 3: Giải thuật đệ qui
 • Chương 4: Mảng và danh sách
 • Chương 5: Ngăn xếp và hàng đợi
 • Chương 6: Cây
 • Chương 7: Đồ thị và các cấu trúc phi tuyến khác
 • Chương 8: Quản lý bộ nhớ
 • Chương 9: Sắp xếp
 • Chương 10: Tìm kiếm
 • Chương 11: Sắp xếp và tìm kiếm ngoài
 • Tài liệu tham khảo

Tải sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật Lê Minh Hoàng

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL 316 TRANG GIÁO TRÌNH PDF

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIẢI THUẬT VÀ LẬP TRÌNH
Tác giả Lê Minh Hoàng
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội
Tóm tắt Giáo trình "Giải thuật và lập trình" được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn yêu lập trình một cách đầy đủ, chi tiết các phương pháp giải thuật căn bản để làm kiến thức nền tảng sử dụng cho việc lập trình tất cả các ngôn ngữ sau này.
Mục lục

Phần 1. Bài toán liệt kê

 • 1. Nhắc lại một số kiến thức đại số tổ hợp
 • 2. Phương pháp sinh (Generation)
 • 3. Thuật toán quay lui
 • 4. Kỹ thuật nhánh cận

Phần 2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 • 1. Các bước cơ bản khi tiến hành giải các bài toán tin học
 • 2. Phân tích thời gian thực hiện giải thuật
 • 3. Đệ quy và giải thuật đệ quy
 • 4. Cấu trúc dữ liệu biểu diễn danh sách
 • 5. Ngăn xếp và hàng đợi
 • 6. Cây (Tree)
 • 7. Ký pháp tiền tố, trung tố và hậu tố
 • 8. Sắp xếp (Sorting)
 • 9. Tìm kiếm (Searching)

Phần 3. Quy hoạch động

 • 1. Công thức truy hồi
 • 2. Phương pháp quy hoạch động
 • 3. Một số bài toán quy hoạch động

Phần 4. Các thuật toán trên đồ thị

 • 1. Các khái niệm cơ bản
 • 2. Biểu diễn đồ thị trên máy tính
 • 3. Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
 • 4. Tính liên thông của đồ thị
 • 5. Vài ứng dụng của các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
 • 6. Chu trình Euler, đường đi Euler, đồ thị Euler
 • 7. Chu trình Hamilton, đường đi Hamilton, đồ thị Hamilton
 • 8. Bài toán đường đi ngắn nhất
 • 9. Bài toán cây khung nhỏ nhất
 • 10. Bài toán luồng cực đại trên mạng
 • 11. Bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía
 • 12. Bài toán tìm bộ ghép cực đại với trọng số cực tiểu trên đồ thị hai phía - Thuật toán Hungari
 • 13. Bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị

Tài liệu đọc thêm

Tải giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật Trần Hạnh Nhi

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL 221 TRANG GIÁO TRÌNH PDF

Bấm tải ngay >>> Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật Trần Hạnh Nhi

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Tác giả
 • Trần Hạnh Nhi
 • Dương Anh Đức
Năm xuất bản 2010
Nhà xuất bản NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt Giáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. 
Mục lục
 • Chương 1. Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu
 • Chương 2. Tìm kiếm và sắp xếp
 • Chương 3. Cấu trúc dữ liệu động
 • Chương 4. Cấu trúc cây
 • Tài liệu tham khảo

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật khác:

Download Ebook cấu trúc dữ liệu và giải thuật ✓ Full sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật pdf ✓ Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi, Lê Minh Hoàng, Trần Hạnh Nhi dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin các trường đại học, cao đẳng học tập và tham khảo ✓ Đầy đủ lý thuyết chi tiết và bài tập theo từng chương ✓ Tải xuống miễn phí

Trên đây là giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ sinh viên ngành công nghệ thông tin học tập và nghiên cứu thật hiệu quả.

#GiaoTrinhCauTrucDuLieuVaGiaiThuat #CauTrucDuLieuVaGiaiThuatDoXuanLoi #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui