Logo

Giáo trình đại số tuyến tính PDF

Lượt xem: 3425
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình đại số tuyến tính PDF ✓ Giáo trình đại số tuyến tính đại học Bách Khoa, đại học Xây Dựng, đại học Giao Thông Vận Tải, Đại Học Vinh ✓ Giáo trình của đại số tuyến tính ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí đại số tuyến tính giáo trình link Google Drive.

Giáo trình đại số tuyến tính PDF

>> Tham khảo thêm các tài liệu đại số tuyến tính khác ngay tại: Tài liệu đại số tuyến tính PDF

Giáo trình đại số tuyến tính Đại Học Bách Khoa Hà Nội - HUST

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Giáo trình đại số tuyến tính
Tác giả: Đại Học Bách Khoa Hà Nội - HUST
Năm sản xuất 2009 
Nhà xuất bản Đại Học Bách Khoa Hà Nội - HUST
Tóm tắt:

Cuốn giáo trình đại số tuyến tính Đại Học Bách Khoa Hà Nội - HUST hay giáo trình đại số tuyến tính Bùi Xuân Diệu là tài liệu để học tập môn đại số tuyến tính. Nội dung giáo trình tóm tắt lý thuyết, các ví dụ, bài tập và lời giải về: tập hợp - logic - ánh xạ - số phức, ma trận - định thức - hệ phương trình, không gian véctơ, ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương - không gian euclide. 

Mục lục: 

 • Chương 1 . Tập hợp - Logic - Ánh xạ - Số phức
 • Chương 2 . Ma trận - Định thức - Hệ phương trình
 • Chương 3 . Không gian vectơ
 • Chương 4 . Ánh xạ tuyến tính
 • Chương 5 . Dạng toàn phương, không gian Euclide

 

Giáo trình đại số tuyến tính Nguyễn Hữu Việt Hưng

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

>> Tải Giáo trình đại số tuyến tính Nguyễn Hữu Việt Hưng PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Giáo trình đại số tuyến tính
Tác giả: Nguyễn Hữu Việt Hưng
Năm sản xuất 1999
Nhà xuất bản  
Tóm tắt:

Cuốn giáo trình đại số tuyến tính của tác giả Nguyễn Hữu Việt Hưng là giáo trình và sách tham khảo cho sinh viên và các nghiên cứu sinh các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ sinh học của các trường đại học khoa học tự nhiên, đại học sư phạm, đại học kỹ thuật. Cuốn sách được trình bày cấu trúc gồm có phần lý thuyết giúp người học nắm kiến thức và tại mỗi chương đều có phần bài tập, từ đó giúp sinh viên có khả năng tư duy trừu tượng tốt hơn, có mục đích hướng tới một mặt bằng kiến thức cao hơn về toán

Mục lục: 

 • Chương 0: Kiến thức chuẩn bị
 • Chương 1: Không gian vectơ
 • Chương 2: Ma trận và ánh xạ tuyến tính 
 • Chương 3: Định thức và hệ phương trình tuyến tính 
 • Chương 4: Cấu trúc của tự đồng cấu 
 • Chương 5: Không gian vecto Euclid 
 • Chương 6: Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương 
 • Chương 7: Đại số đa tuyến tính 

 

Giáo trình đại số tuyến tính NXB Đại học Sư Phạm

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

>> Tải Giáo trình đại số tuyến tính NXB Đại học Sư Phạm PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Giáo trình đại số tuyến tính
Tác giả: TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên)
Năm sản xuất 2003 
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm 
Tóm tắt:

Giáo trình đại số tuyến tính NXB Đại học Sư Phạm là giáo trình tiêu chuẩn chung cho các trường Cao đẳng Sư phạm trong cả nước theo chương trình 2002. Đối tượng sử dụng cuốn giáo trình này là sinh viên và giảng viên các các trường Cao đẳng Sư phạm, giáo viên THCS cần được bồi dưỡng để đạt trình độ chuẩn hoá. Cuốn sách cũng có thể được dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng khác và cho tất cả những ai muốn tự học môn học này, nó cung cấp cần thiết, đầy đủ, vững vàng về Đại số tuyến tính. 

Mục lục: 

 • Chương 1: Định thức 
 • Chương 2: Không gian vecto
 • Chương 3: Ánh xạ tuyến tính 
 • Chương 4: Hệ phương trình tuyến tính
 • Chương 5: Ma trận 
 • Chương 6: Dạng song tuyến tính dạng toàn phương
 • Chương 7: Quy hoạch tuyến anh


>> Có thể bạn quan tâm các đại số tuyến tính sau đây:

Download giáo trình đại số tuyến tính PDF ✓ Giáo trình đại số tuyến tính đại học Bách Khoa, đại học Xây Dựng, đại học Giao Thông Vận Tải, Đại Học Vinh ✓ Giáo trình của đại số tuyến tính ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí đại số tuyến tính giáo trình link Google Drive.

Trên đây là giáo trình đại số tuyến tính PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui