Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam PDF

Ebook Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam ✓ Sách Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam PDF của trường Đại học Luật Hà Nội ✓ Tài liệu giảng dạy và học tập môn Lịch sử nhà nước và pháp luật Khoa Luật ✓ Download giáo trình miễn phí

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - ViecLamVui


Tải giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam PDF

XEM TRƯỚC 20 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 531 TRANG PDF

 

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

TÊN GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Tác giả
 • ThS. Vũ Thị Nga
 • ThS. Vũ Thị Yến
 • ThS. Hà Thị Lan Phương
 • NCV. Phạm Điềm
 • GS. TS. Lê Minh Tâm
Năm xuất bản 2012
Nhà xuất bản NXB Công an Nhân dân
Tóm tắt

Giáo trình gồm 05 phần trình bày về lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ từ sự hình thành nhà nước đầu tiên thời phong kiến cho đến nhà nước và pháp luật thời kỳ đổi mới. 

Giáo trình là tài liệu sử dụng giảng dạy và học tập của Khoa Luật bộ môn Lịch sử nhà nước và pháp luật.

Mục lục

Phần thứ nhất

 • Chương I: Quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam - Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Phần thứ hai

 • Chương II: Nhà nước và pháp luật giai đoạn đấu tranh chống đồng hoá của phong kiến Trung Quốc (179 tr.CN - 938)

Phần thứ ba: Nhà nước và pháp luật phong kiến Việt Nam (938 - 1884)

 • Chương III: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiến
 • Chương IV: Nhà nước và pháp luật Ngô, Đinh, Tiền Lê giai đoạn củng cố nền độc lập dân tộc và bước đầu xác lập nhà nước trung ương tập quyền
 • Chương V: Nhà nước và pháp luật các triều đại Lý, Trần, Hồ trong giai đoạn củng cố và phát triển nhà nước trung ương tập quyền
 • Chương VI: Nhà nước phong kiến quân chủ tập quyền thời Lê Sơ (Đầu thế kỷ XV - Đầu thế kỷ XVI)
 • Chương VII: Nhà nước trong thời kỳ nội chiến phân liệt (Thế kỷ XVI - Thế kỷ XVIII)
 • Chương VIII: Pháp luật thế kỷ thứ XV - Thế kỷ thứ XVIII, Bộ Quốc Triều Hình Luật và Bộ Quốc Triều Khám Tụng Điều Lệ
 • Chương IX: Nhà nước và pháp luật trong nền quân chủ chuyên chế triều Nguyễn (1802 - 1884)
 • Nhận xét chung về nhà nước và pháp luật Đại Việt

Phần thứ tư: Chính quyền và luật lệ thời Pháp thuộc (1858 - 1945)

 • Chương X: Chính quyền
 • Chương XI: Pháp luật và toà án

Phần thứ năm: Nhà nước và pháp luật từ Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay

 • Chương XII: Cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước và pháp luật trong thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp (1945 - 1954)
 • Chương XIII: Nhà nước và pháp luật trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 - 1976)
 • Chương XIV: Sự thành lập nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1976). Nhà nước và pháp luật trong cơ chế tập trung quan liệu bao cấp (1975 - 1986)
 • Chương XV: Nhà nước và pháp luật thời kỳ đổi mới

➤➤➤ Tham khảo thêm tài liệu lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam sau đây:

Trên đây là giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhLichSuNhaNuocVaPhapLuatVietNam #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Pháp lý, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook