Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam PDF

Tải File Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam giáo trình Full Chương mở đầu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✓ Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ✓ Giáo trình Đường lối cách mạng của ĐCSVN PDF ✓ Tải miễn phí sách đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại ViecLamVui

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam PDF


Tải giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam PDF

 

Nhan đề: Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Viết Thông, PGS. TS. Đinh Xuân Lý, CN. Nguyễn Đăng Quang
Từ khoá: 
 • Tài liệu học tập
 • Nhà nước và pháp luật
 • Giáo trình
 • Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 • ĐCSVN
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản:  NXB: Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật
Tóm tắt:

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Ban hành theo Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Giáo trình đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giảng dạy và học tập của học sinh, sinh viên gồm có 8 chương cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Mục lục: 

 • Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
 • Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
 • Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)
 • Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa
 • Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị
 • Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội
 • Chương VIII: Đường lối đối ngoại

 

XEM TRƯỚC 20 TRANG

TẢI FULL EBOOK PDF 282 TRANG

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu tham khảo khác về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam:

Trên đây là giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng với các mẫu trên sẽ hỗ trợ tốt cho công việc của bạn

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Giáo dục, Đào tạo, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook