Giáo trình Tin học đại cương PDF

Download giáo trình Tin học đại cương PDF ✓ Giáo trình Tin học đại cương HUST - Đại học Bách khoa Hà Nội PDF ✓ Giáo trình Tin học đại cương Học Viện Nông Nghiệp ✓ Giáo trình Tin học đại cương hệ cao đẳng ✓ Giáo trình tin đại cương ✓ Giáo trình tin học căn bản ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí sách giáo trình Tin học đại cương link Google Drive

Giáo trình Tin học đại cương

>> Xem thêm các tài liệu tin học đại cương ngay tại: Tài liệu tin học đại cương


Giáo trình Tin học đại cương HUST - Đại học Bách khoa Hà Nội

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Giáo trình Tin học đại cương
Tác giả: ThS. Bùi Trọng Tùng
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản:  Đại học Bách khoa Hà Nội - Viện Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông
Tóm tắt:

Giáo trình Tin học đại cương HUST là giáo trình bài giảng dành cho sinh viên CNTT trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Tin học, hiểu khái niệm thông tin, biểu diễn thông tin trong máy tính, nguyên lý hoạt động của hệ thống máy tính gồm phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, mạng máy tính, các phần mềm tin học cơ bản, trang bị cho sinh viên khả năng mô tả thuật toán bằng các phương pháp khác nhau, nắm được nguyên lý lập trình, các cấu trúc lập trình cơ bản, minh họa bằng ngôn ngữ lập trình C,...

Mục lục: 

Bài 1. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • Các khái niệm cơ bản về thông tin và tin học
 • Biểu diễn dữ liệu trong máy tính

Bài 2. Hệ thống máy tính

 • Các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính
 • Mạng máy tính
 • Giới thiệu về Hệ điều hành
 • Các hệ thống ứng dụng (tự học)

Bài 3. Thuật toán

 • Giải quyết bài toán bằng máy tính điện tử
 • Khái niệm thuật toán
 • Biểu diễn thuật toán
 • Một số thuật toán thông dụng

Bài 4. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C

 • Lịch sử phát triển của ngôn ngữ C
 • Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C
 • Cấu trúc cơ bản của chương Trình C
 • Biên dịch chương Trình C

Bài 5. Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C

 • Các kiểu dữ liệu cơ bản
 • Các toán tử trong C
 • Một số toán tử đặc trưng trong C

Bài 6. Các lệnh vào-ra cơ bản

 • Các hàm vào ra cơ bản
 • Các hàm vào ra khác
 • Một số toán tử đặc trưng trong C

Bài 7. Các cấu trúc lập trình trong C

 • Cấu trúc khối lệnh
 • Cấu trúc rẽ nhánh: if, if...else, switch
 • Cấu trúc lặp: while, do...while, for
 • Thay đổi cấu trúc lập trình

Bài 8. Mảng, con trỏ và xâu ký tự

 • Khai báo, sử dụng mảng và xâu ký tự
 • Cài đặt các thuật toán trên mảng và xâu ký tự: tìm kiếm, sắp xếp...
 • Khái niệm, khai báo và sử dụng con trỏ

Bài 9. Kiểu cấu trúc

 • Khai báo, sử dụng kiểu cấu trúc
 • Xử lý dữ liệu kiểu cấu trúc, mảng cấu trúc

Bài 10. Chương trình con trong C

 • Khái niệm, khai báo hàm
 • Truyền tham số cho hàm
 • Phạm vi của biến trong chương trình

Bài 11. Tệp tin

 • Khái niệm và phân loại tệp
 • Các thao tác cơ bản với tệp
 • Tệp văn bản
 • Tệp nhị phân

 

Giáo trình Tin học đại cương Học Viện Nông Nghiệp

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Giáo trình Tin học đại cương
Tác giả: Phạm Quang Dũng (chủ biên)
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản:  Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
Tóm tắt:

Cuốn giáo trình Tin học đại cương được viết bởi các giảng viên Khoa Công Nghệ Thông Tin, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Giáo trình gồm những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học máy tính và công nghệ thông tin như phần mềm, phần cứng, hệ điều hành, mạng máy tính và internet, cơ sở dữ liệu, thuật toán, ngôn ngữ lập trình, an toàn thông tin. 

Cuốn giáo trình được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho học phần Tin học đại cương trong chương trình đào tạo của ngành không chuyên Tin học thuộc Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Và giáo trình này cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nhiều đối tượng bạn đọc khác muốn mở mang kiến thức. 

Mục lục: 

Chương 1. Giới thiệu chung

 • Một số khái niệm cơ bản
 • Các hệ thống số và các phép toán dùng trong máy tính
 • Biểu diễn và mã hóa thông tin
 • Ứng dụng của công nghệ thông tin

Chương 2. Cấu trúc máy tính

 • Giới thiệu
 • Chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính
 • Các thành phần cơ bản của máy tính

Chương 3. Phần mềm máy tính và hệ điều hành

 • Phần mềm máy tính
 • Hệ điều hành

Chương 4. Mạng máy tính và internet

 • Mạng máy tính
 • Internet
 • Một số dịch vụ cơ bản của internet

Chương 5. Cơ sở dữ liệu

 • Cơ sở dữ liệu
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Ngôn ngữ truy vấn sql

Chương 6. Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

 • Phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính
 • Thuật toán
 • Ngôn ngữ lập trình

Chương 7. Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin

 • Các tài nguyên có thể bị xâm phạm
 • Các hình thức tấn công
 • Sở hữu trí tuệ
 • Các quy định, điều luật về an toàn thông tin và sở hữu trí tuệ

Tài liệu tham khảo

 

Giáo trình Tin học đại cương Đại học Sư phạm TPHCM

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

 

Nhan đề: Giáo trình Tin học đại cương
Tác giả: Lê Đức Long
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt:

Cuốn giáo trình Tin học đại cương của khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại học Sư phạm TPHCM là tài liệu giảng dạy, học tập môn Tin học đại cương dành cho sinh viên hệ cao đẳng, đại học năm thứ nhất của toàn trường. Giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để ssuwr dụng các công cụ, tiện ích làm việc trên máy tính đúng cách, và sử dụng máy tính như một phương tiện phục vụ học tập và nghiên cứu hiệu quả. 

Mục lục: 

Chương 1 Giới thiệu tổng quan về văn hóa số và kỹ năng làm việc với máy tính

 • Tổng quan về công nghệ thế kỷ 21 và văn hóa số
 • Tổng quan về máy tính và hệ điều hành
 • Kỹ năng làm việc với máy tính

Chương 2 Tìm Kiếm và chọn lọc thông tin trên Internet

 • Tổng quan về Internet và các dịch vụ cơ bản
 • Giới thiệu các công cụ tìm kiếm
 • Các kỹ thuật tìm kiếm đơn giản và nâng cao
 • Đánh giá và chọn lọc thông tin trên Internet

Chương 3 Viết và trình bày một báo cáo nghiên cứu ở dạng văn bản

 • Giới thiệu một số phần mềm soạn thảo văn bản
 • Nguyên tắc soạn thảo một văn bản tiếng Việt – tiếng Anh
 • Các kỹ thuật định dạng cơ bản
 • Một số kỹ thuật soạn thảo nâng cao
 • Kỹ năng đọc và viết một báo cáo khoa học

Chương 4 Thiết kế và trình bày báo cáo ở dạng trình chiếu

 • Giới thiệu
 • Các bước để xây dựng một bài trình chiếu đa phương tiện
 • Một số kỹ thuật nâng cao cho bài trình bày đa phương tiện
 • Kỹ năng trình bày và báo cáo với phần mềm trình chiếu

Chương 5 Giao tiếp và học tập trên Internet

 • Các ứng dụng của Google
 • Blogs
 • Wikis
 • Mạng xã hội (social network)
 • Web-based course và eLearning system
 • Vấn đề đạo đức và văn hóa giao tiếp trên Internet

Chương 6 Xử lý số liệu với bảng tính điện tử

 • Giới thiệu một số phần mềm bảng tính
 • Sử dụng và khai thác các hàm có sẵn trong phần mềm bảng tính
 • Một số hàm thông dụng & cách sử dụng
 • Tạo đồ thị, biểu đồ trong bảng tính
 • Các thao tác nâng cao đối với bảng tính: sắp xếp, trích lọc, thống kê
 • Phân tích số liệu thống kê bằng bảng tính điện tử

Chương 7 Bài toán và thuật toán

 • Khái niệm vấn đề - bài toán
 • Các phương pháp biểu diễn thuật toán
 • Các bước giải một bài toán trên máy tính
 • Các bước thiết kế thuật toán .
 • Chuyển đổi bài toán thành chương trình máy tính

>> Có thể bạn quan tâm đến tài liệu tin học đại cương sau đây:

Trên đây là giáo trình Tin học đại cương PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc Làm IT. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc Làm IT, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình Tin học đại cương PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook