Giáo trình xác suất thống kê PDF

Download giáo trình xác suất thống kê full PDF ✓ Tài liệu xác suất thống kê PDF, lý thuyết xác suất thống kê đầy đủ nhất được sử dụng giảng dạy và học tập tại các trường đại học, cao đẳng ✓ Giáo trình xác suất thống kê dành cho các chuyên ngành toán học, kinh tế, thống kê... ✓ Tải sách xác suất thống kê hoàn toàn miễn phí tại ViecLamVui

Giáo trình xác suất thống kê - ViecLamVui

Tải giáo trình xác suất thống kê của các trường đại học

Sau đây là giáo trình xác suất thống kê của các trường đại học được sử dụng làm tài liệu giảng dạy lý thuyết xác suất thống kê 

Giáo trình xác suất thống kê HUST (Đại học Bách khoa Hà Nội)

XEM TRƯỚC 20 trang

TẢI FULL 242 trang giáo trình xác suất thống kê PDF ➤➤➤

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Tác giả Tống Đình Quỳ
Năm xuất bản Tái bản lần thứ năm
Nhà xuất bản NXB Bách khoa - Hà Nội
Tóm tắt

Giáo trình này được viết cho thời gian giảng dạy là 60 tiết học. Giáo trình với cách tiếp cận đơn giản, hợp lý phù hợp với đa dạng sinh viên có trình độ toán cơ bản khác nhau, giúp sinh viên tiếp cận dễ dàng hơn bản chất xác suất của các vấn đề đặt ra và tăng cường kỹ năng phân tích, xử lý các tình huống, từ đó dần dần hình thành một hệ thống khái niệm khá đầy đủ để đi sâu giải quyết các bài toán ngày càng phức tạp hơn.

Giáo trình được chia thành 6 chương gồm 3 chương dành cho phần xác suất và 3 chương cho phần phân tích thống kê. Những khái niệm và công thức cơ bản được trình bày tương đối đơn giản, dễ hiểu và được minh hoạ bằng nhiều ví dụ áp dụng. Cuối mỗi chương có một loạt bài tập dành để người học tự giải nhằm để hiểu biết sâu sắc hơn lý thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hành.

Mục lục
 • Lời nói đầu
 • Chương I: Sự ngẫu nhiên và phép tính xác suất
 • Chương II: Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất
 • Chương III: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều
 • Chương IV: Mẫu thống kê và ước lượng tham số
 • Chương V: Kiểm định giả thuyết
 • Chương VI: Phân tích hồi quy
 • Phụ lục: Các bảng số
 • Tài liệu tham khảo

Giáo trình xác suất thống kê NEU (Đại học Kinh tế Quốc dân)

XEM TRƯỚC 20 trang

TẢI FULL 662 trang giáo trình xác suất thống kê PDF ➤➤➤ Giáo trình xác suất thống kê NEU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN
Tác giả

PGS. TS. Nguyễn Cao Văn (Chủ biên)

TS. Trần Thái Ninh

Năm xuất bản In lần thứ hai - 2004
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Thống kê
Tóm tắt

Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán được biên soạn cho sinh viên kinh tế sau khi đã được trang bị các kiến thức cơ bản về toán cao cấp bao gồm giải tích cổ điển và đại số tuyến tính.

Giáo trình được viết theo quan điểm thực hành, chú trọng việc áp dụng các phương pháp của xác suất, thống kê toán trong nghiên cứu kinh tế hơn là trình bày dưới dạng thuần tuý toán học. 

Mỗi khái niệm, vấn đề hay phương pháp đều được minh hoạ bằng nhiều ví dụ trong những lĩnh vực thực tế khác nhau nhằm giới thiệu khả năng ứng dụng rộng rãi của các phương pháp đó, đồng thời chứng tỏ ưu thế của việc sử dụng các phương pháp toán nói chung và xác suất thống kê nói riêng trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Mục lục

+ Lời nói đầu

+ Phần I: Lý thuyết xác suất

 • Chương I: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
 • Chương II: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất
 • Chương III: Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng
 • Chương IV: Biến ngẫu nhiên hai chiều. Hàm các biến ngẫu nhiên
 • Chương V: Các định lý giới hạn

+ Phần II: Thống kê toán

 • Chương VI: Cơ sở lý thuyết mẫu
 • Chương VII: Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên
 • Chương VIII: Kiểm định giả thuyết thống kê
 • Chương IX: Phân tích phương sai
 • Chương X: Phân tích tương quan và hồi quy

+ Phần phụ lục

+ Tài liệu tham khảo

Giáo trình xác suất thống kê UEH (Đại học Kinh tế TPHCM)

XEM TRƯỚC 20 trang

TẢI FULL 167 trang giáo trình xác suất thống kê PDF ➤➤➤ Giáo trình xác suất thống kê Đại học Kinh tế TPHCM

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THỐNG KÊ
Tác giả
 • ThS. Hà Văn Sơn
 • TS. Trần Văn Thắng
 • TS. Mai Thanh Loan
 • ThS. Nguyễn Văn Trãi
 • ThS. Hoàng Trọng
 • ThS. Võ Thị Lan
 • ThS. Đặng Ngọc Lan
Năm xuất bản 2004
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Thống kê
Tóm tắt Giáo trình được xây dựng với định hướng ứng dụng trong kinh tế và quản trị theo xu thế hội nhập quốc tế. Giáo trình được biên soạn phù hợp với điều kiện giảng dạy và học tập hiện nay, vừa thống nhất với chương trình đào tạo thống kê khá chuẩn mực tại các nước trên thế giới.
Mục lục
 • Chương 1: Giới thiệu môn học
 • Chương 2: Thu thập dữ liệu thống kê
 • Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu
 • Chương 4: Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường
 • Chương 5: Đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất thông dụng
 • Chương 6: Ước lượng
 • Chương 7: Điều tra chọn mẫu
 • Chương 8: Kiểm định giả thuyết
 • Chương 9: Phân tích phương sai
 • Chương 10: Kiểm định phi tham số
 • Chương 11: Tương quan và hồi qui
 • Chương 12: Dãy số thời gian
 • Chương 13: Chỉ số
 • Phụ lục

Tải giáo trình xác suất thống kê Đặng Hùng Thắng PDF

XEM TRƯỚC 20 trang

TẢI FULL 271 trang giáo trình xác suất thống kê PDF ➤➤➤ Giáo trình xác suất thống kê Đặng Hùng Thắng PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG
Tác giả Đặng Hùng Thắng
Năm xuất bản 1999
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Giáo dục
Tóm tắt

Giáo trình với phần trình bày bài giảng thật cặn kẽ, dễ hiểu, đặc biệt là những khái niệm cơ bản. Mỗi khái niệm, phương pháp đều có kèm theo nhiều ví dụ minh hoạ. Các ví dụ được lựa chọn kỹ và thuộc về nhiều lĩnh vực của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhận văn.

Cuối mỗi chương đều có khá nhiều bài tập để người học tự rèn luyện và tự kiểm tra. Tất cả các bài tập đều có kèm theo hướng dẫn giải và đáp số. Giáo trình phù hợp với các đối tượng sinh viên đại học, cao đẳng lần đầu tiên làm quen hoặc muốn nâng cao hơn những hiểu biết về thống kê và những ứng dụng của nó.

Mục lục
 • Lời nói đầu
 • Chương I: Thống kê mô tả
 • Chương II: Đại cương về lý thuyết xác suất
 • Chương III: Ước lượng tham số
 • Chương IV: Kiểm định giả thiết thống kê
 • Chương V: Bài toán so sánh
 • Chương VI: Bài toán so sánh mở rộng
 • Chương VII: Phân tích tương quan và hồi quy
 • Phụ lục
 • Tài liệu tham khảo

➽➽➽ Tham khảo thêm các tài liệu khác về xác suất thống kê:

Download giáo trình xác suất thống kê full PDF ✓ Tài liệu xác suất thống kê PDF, lý thuyết xác suất thống kê đầy đủ nhất được sử dụng giảng dạy và học tập tại các trường đại học, cao đẳng ✓ Giáo trình xác suất thống kê dành cho các chuyên ngành toán học, kinh tế, thống kê... ✓ Tải sách xác suất thống kê hoàn toàn miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là tổng hợp giáo trình xác suất thống kê PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng các tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#GiaoTrinhXacSuatThongKe #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Giáo dục, Đào tạo , Tài liệu , Giáo Trình trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay