Bảng phụ lục xác suất thống kê PDF

Download bảng tra xác suất thống kê .pdf chuẩn, chi tiết ✓ Bảng phụ lục xác suất thống kê dùng để sinh viên tra cứu khi học bộ môn Xác suất thống kê ✓ Tổng hợp đầy đủ bảng phân phối Student, bảng hàm giá trị, bảng hàm phân bố chuẩn, bảng F Snedecor, bảng hệ số tương quan r... ✓ Tải tài liệu miễn phí

Bảng phụ lục xác suất thống kê - ViecLamVui

Tải bảng phụ lục xác suất thống kê PDF

XEM TRƯỚC 05 trang

TẢI FULL 23 trang bảng tra xác suất thống kê PDF

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ PHỤ LỤC CÁC BẢNG SỐ
Tác giả Tổng hợp
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Đang cập nhật
Tóm tắt Tổng hợp các bảng số dùng để tra cứu trong quá trình học môn Xác suất thống kê
Danh mục
 • Bảng 1: Bảng hàm giá trị
 • Bảng 2: Bảng hàm phân bố chuẩn
 • Bảng 3: Phân phối Student
 • Bảng 5a: Khoảng tin cậy của tỷ lệ (với ngẫu suất P = 55)
 • Bảng 5b: Khoảng tin cậy của tỷ lệ (với ngẫu suất P = 1%)
 • Bảng 6: Khoảng tin cậy của tỷ lệ p = X/n của mẫu bé
 • Bảng 7: Khoảng tin cậy của tỷ lệ bé p <=0.1 hoặc p =>0.9 (với p = 5%) (Các giá trị của np1 và np2 khi p <= 0.1)
 • Bảng 8: Độ lệch thu gọn
 • Bảng 9: Bảng t Student Fisher
 • Bảng 10: Bảng X mũ 2
 • Bảng 11a: Bảng F Snedecor (với P = 5%)
 • Bảng 11b: Bảng F Snedecor (với P = 5%)
 • Bảng 11c: Bảng F Snedecor (với P = 1%)
 • Bảng 11d: Bảng F Snedecor (với P = 1%)
 • Bảng 11e: Bảng F Snedecor (với P = 1 phần ngàn)
 • Bảng 12: Quan hệ giữa giao độ và độ lệch chuẩn
 • Bảng 13: Hệ số tương quan r
 • Bảng 14: Các số ngẫu nhiên

➽➽➽ Tham khảo thêm các tài liệu khác về xác suất thống kê:

Download bảng tra xác suất thống kê .pdf chuẩn, chi tiết ✓ Bảng phụ lục xác suất thống kê dùng để sinh viên tra cứu khi học bộ môn Xác suất thống kê ✓ Tổng hợp đầy đủ bảng phân phối Student, bảng hàm giá trị, bảng hàm phân bố chuẩn, bảng F Snedecor, bảng hệ số tương quan r... ✓ Tải tài liệu miễn phí

Trên đây là bảng phụ lục xác suất thống kê PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BangPhuLucXacSuatThongKe #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Giáo dục, Đào tạo , Tài liệu trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay