Giáo trình quản trị nguồn nhân lực PDF

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực là gì?

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực là tài liệu học tập và giảng dạy được biên soạn dựa trên cơ sở chương trình môn học Quản trị nguồn nhân lực. Giáo trình quản trị nhân lực sẽ gồm các nội dung liên quan đến các hoạt động, chính sách các quyết định quản lý lực lượng lao động trong một tổ chức, công ty, xã hội, nguồn nhân lực.

Giáo trình quản trị nguồn nhân lự

Download giáo trình quản trị nguồn nhân lực PDF ✓ Giáo trình quản trị nhân lực căn bản ✓ Giáo trình quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn, du lịch ✓ Giáo trình quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung, Nguyễn Tiệp, Nguyễn Vân Điềm ✓ giáo trình quản trị nguồn nhân lực NEU, IUH, Học Viện Tài Chính ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình quản trị nhân lực Google Drive.

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực NEU - Đại Học Kinh tế Quốc Dân

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

Bấm để tải ➤➤➤

 

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

Nhan đề Giáo trình quản trị nhân lực 
Tác giả ThS. Nguyễn Vân Điềm và PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quân (chủ biên) 
Năm xuất bản 2007 
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 
Tóm tắt

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực NEU - Đại Học Kinh tế Quốc Dân hay quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Vân Điềm là giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản trị nguồn nhân lực trong một tổ chức như: chính phủ, tổ chức kinh doanh, tổ chức giáo dục, các tổ chức bảo vệ sức khỏe, tổ chức phục vụ vui chơi giải trí và các tổ chức xã hội khác.

Trình bày ba giai đoạn khi người lao động bước vào làm việc đến khi ra khỏi quá trình lao động gồm: hình thành nguồn nhân lực; duy trì (sử dụng) nguồn nhân lực và Phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức. 

Mục lục

Lời nói đầu 

Phần I. Tổng quan về quản trị nhân lực 

 • Chương I. Vai trò của quản trị nhân lực trong các tổ chức 
 • Chương II. Sự phân chia trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức 

Phần II. Kế hoạch hóa và bố trí nhân lực 

 • Chương III. Thiết kế và phân tích công việc 
 • Chương IV. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực 
 • Chương V. Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực 
 • Chương VI. Bố trí nhân lực và thôi việc

Phần III. Tạo động lực 

 • Chương VII. Tạo động lực trong lao động 

Phần IV. Phát triển và đánh giá 

 • Chương VIII. Đánh giá thực hiện công việc 
 • Chương IX. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

Phần V. Thù lao và các phúc lợi 

 • Chương X. Cơ sở của quản lý thù lao lao động 
 • Chương XI. Quản trị tiền công và tiền lương
 • Chương XII. Các hình thức trả công
 • Chương XIII. Các khuyến khích tài chính 
 • Chương XIV. Các phúc lợi cho người lao động 

Phần VI. Quan hệ lao động

 • Chương XV. Quan hệ lao động 
 • Chương XVI. Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể
 • Chương XVII. Bất bình của người lao động
 • Chương XVIII. Kỷ luật lao động 

Phần VII. An toàn và sức khỏe 

 • Chương XIX. An toàn và sức khỏe người lao động

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Tiệp

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

Bấm để tải ➤➤➤ Giáo trình quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Tiệp PDF 

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

Nhan đề Giáo trình quản trị nguồn nhân lực
Tác giả PGS.TS. Nguyễn Tiệp
Năm xuất bản 2005
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội
Tóm tắt

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực do PGS. TS. Nguyễn Tiệp biên soạn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của sinh viên trường Đại học Lao động - Xã hội và cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, quản lý trong lĩnh vực lao động - xã hội. 

Giáo trình đi sâu vào các vấn đề lý luận và thực tiễn của nguồn nhân lực thuộc diện vĩ mô, được phân tích theo hệ thống các yếu tố cấu thành, đặc điểm và các nhân tố tác động đến số lượng, chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực, đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy sự hoàn thiện và phát triển nguồn nhân lực.

Mục lục
 • Chương I. Một số vấn đề cơ bản về nguồn nhân lực
 • Chương II. Những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực Việt Nam 
 • Chương III. Đào tạo nguồn nhân lực
 • Chương IV. Nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
 • Chương V. Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong nền kinh tế thị trường
 • Chương VI. Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn, du lịch

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

Bấm để tải ➤➤➤ Giáo trình quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn, du lịch PDF 

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

Nhan đề Giáo trình quản trị nhân lực 
Tác giả Phạm Đình Thọ
Tóm tắt

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực trong ngành khách sạn, du lịch là tài liệu để học môn Quản trị nguồn nhân lực. Giáo trình này cung cấp những kiến thức cơ bản, quan trọng nhất về hệ thống hoạt động quản lý tài nguyên con người trong các doanh nghiệp du lịch như cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống,...

Giúp các nhà quản trị có được kiến thức, kỹ năng trong việc sử dụng lao động, có khả năng hoạch định, thiết kế chính sách, năng lực lãnh đạo, quản trị nhân viên, quản lý công việc hiệu quả. 

Mục lục
 • Chương 1. Khái quát về quản trị nguồn nhân lực
 • Chương 2. Hoạch định nguồn nhân lực
 • Chương 3. Tuyển dụng và duy trì nguồn nhân lực
 • Chương 4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Chương 5. Tiêu chuẩn năng suất, chất lƣợng công việc và bố trí nhân viên
 • Chương 6. Đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên
 • Chương 7. Quan hệ lao động và động viên khuyến khích nhân viên

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu quản trị nguồn nhân lực sau đây:

Download giáo trình quản trị nguồn nhân lực PDF ✓ Giáo trình quản trị nhân lực căn bản ✓ Giáo trình quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn, du lịch ✓ Giáo trình quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung, Nguyễn Tiệp, Nguyễn Vân Điềm ✓ giáo trình quản trị nguồn nhân lực NEU, IUH, Học Viện Tài Chính ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình quản trị nhân lực Google Drive.

Trên đây là giáo trình quản trị nguồn nhân lực PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Nhân sự, Hành Chính , Tài liệu , Giáo Trình trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay