Bài tập quản trị sản xuất có lời giải PDF

Download Bài tập quản trị sản xuất có lời giải .pdf ✓ Sách tham khảo Lý thuyết và Bài tập Quản trị sản xuất có đáp án ✓ Tổng hợp các dạng toán quản trị sản xuất ✓ Bài tập quản trị sản xuất và tác nghiệp có lời giải ✓Bài tập môn quản trị sản xuất có lời giải chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ✓ Tải xuống miễn phí 

Bài tập quản trị sản xuất có lời giải - ViecLamVui


Tải bài tập quản trị sản xuất có đáp án PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CÓ LỜI GIẢI PDF

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
Tác giả
 • ThS. Nguyễn Văn Duyệt
 • ThS. Trương Chí Tiến
Năm xuất bản 2009
Nhà xuất bản Chưa xuất bản, chỉ in ấn lưu hành nội bộ tại tủ sách Đại học Cần Thơ
Tóm tắt Tài liệu lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất có đáp án gồm 9 chương được hệ thống toàn bộ kiến thức và các dạng bài tập môn quản trị sản xuất có lời giải, hướng dẫn chi tiết theo từng chương. Tài liệu có thể sử dụng học tập và tham khảo ở các trường có đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế. 
Mục lục
 • Chương 1: Giới thiệu về quản trị sản xuất
 • Chương 2: Dự báo
 • Chương 3: Hoạch định năng lực sản xuất
 • Chương 4: Xác định địa điểm nhà máy
 • Chương 5: Bố trí mặt bằng sản xuất và dịch vụ
 • Chương 6: Hoạch định tổng hợp
 • Chương 7: Hoạch định tồn kho
 • Chương 8: Hoạch định nhu cầu vật liệu
 • Chương 9: Lập lịch trình sản xuất

➤➤➤ Tham khảo thêm tài liệu khác về quản trị sản xuất:

➤➤➤ Xem thêm tài liệu khác về Quản trị sản xuất và tác nghiệp:

Trên đây là tài liệu bài tập quản trị sản xuất có đáp án file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiTapQuanTriSanXuatCoLoiGiai #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc Làm Kinh Doanh. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc Làm Kinh Doanh, Tài liệu, Bài tập, Sách tham khảo trên ViecLamVui
Đánh giá Bài tập quản trị sản xuất có lời giải PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook