Giáo trình kiểm toán căn bản PDF

Download giáo trình kiểm toán căn bản PDF ✓ Giáo trình môn kiểm toán cơ bản ✓ Giáo trình kiểm toán PDF ✓ Giáo trình lý thuyết kiểm toán ✓ Lý thuyết kiểm toán căn bản ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu kiểm toán căn bản link Google Drive

Giáo trình kiểm toán căn bản


Tải giáo trình kiểm toán căn bản PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Tải giáo trình kiểm toán căn bản
Tác giả: Đang cập nhật
Năm xuất bản: Đang cập nhật
Nhà xuất bản:  Đang cập nhật
Tóm tắt:

Cuốn giáo trình kiểm toán căn bản là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên đại học, cao đẳng ngành kiểm toán, kế toán. Giáo trình được biên soạn gồm 4 Chương: tổng quan về kiểm toán, một số khái niệm và kỹ thuật cơ bản trong kiểm toán, quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán độc lập, kiểm toán của nhà nước và kiểm toán nội bộ. 

Mục lục: 

Chương I: Tổng quan về kiểm toán

  • I. Khái niệm, phân loại kiểm toán
  • II. Mục đích và phạm vi kiểm toán
  • III. Hoạt động kiểm toán độc lập và doanh nghiệp kiểm toán

Chương II: Một số khái niệm và kỹ thuật cơ bản trong kiểm toán

  • I. Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán.
    • 1. Khái niệm.
    • 2. Các cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán.
  • II. Hệ thống kiểm soát nội bộ
    • 1. Khái niệm.
    • 2. Các yếu tố của hệ thống kiểm soát nội bộ.
  • III. Trọng yếu và rủi ro.
    • 1. Sai phạm.
    • 2. Trọng yếu.
    • 3. Rủi ro.
  • IV. Bằng chứng kiểm toán.
    • 1. Khái niệm.
    • 2. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán.
  • V. Thử nghiệm kiểm toán.
    • 1. Thử nghiệm kiểm soát.
    • 2. Thử nghiệm cơ bản.

Chương III: Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán độc lập 

  • I. Quy trình chung kiểm toán Báo cáo tài chính:
    • 1. Chuẩn bị kiểm toán.
    • 2. Thực hiện kiểm toán.
    • 3. Hoàn thành kiểm toán.
  • II. Chương trình kiểm toán một số khoản mục:
    • 1. Kiểm toán vốn bằng tiền
    • 2. Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán
    • 3. Kiểm toán doanh thu và nợ phải thu

Chương IV: Kiểm toán của nhà nước và kiểm toán nội bộ

  • I. Kiểm toán nhà nước.
  • II. Kiểm toán nội bộ.

 

Giáo trình Kiểm toán - TS Phùng Thanh Thủy

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

>> Tải giáo trình Kiểm toán - TS Phùng Thanh Thủy

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Giáo trình Kiểm toán
Tác giả: TS. Phùng Thanh Thủy
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản:  Đang cập nhật
Tóm tắt:

Cuốn giáo trình Kiểm toán do TS. Phùng Thanh Thủy biên soạn, đây là tài liệu học tập môn kiểm toán qua chương trình đào tạo từ xa qua truyền hình - truyền thanh - mạng internet. Nội dung quyển giáo trình gồm có 4 chương: giới thiệu môn kiểm toán, những khái niệm chính trong kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. 

Mục lục: 

  • Chương I: Giới thiệu môn kiểm toán 
  • Chương II: Những khái niệm chính trong kiểm toán
  • Chương III: Kiểm toán báo cáo tài chính
  • Chương IV: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

 

Giáo trình kiểm toán Học viện tài chính

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

>> Tải giáo trình kiểm toán Học viện tài chính PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Giáo trình Kiểm toán
Tác giả: GS. TS. Vương Đình Huệ
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản:  GS. TS. Vương Đình Huệ
Tóm tắt:

Cuốn giáo trình kiểm toán này là tài liệu học tập môn kiểm toán dành cho sinh viên, cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản mang tính lý luận, giúp sinh viên nắm được phương pháp, thủ tục,.. của kiểm toán cụ thể. Bên cạnh đó quyển sách giáo trình này rất hữu ích dành cho cán bộ kiểm toán, cán bộ quản lý kinh tế và đặc biệt là các kiểm toán viên. 

Mục lục: 

  • Lời nói đầu 
  • Chương I: Bản chất và mục đích của kiểm toán 
  • Chương II: Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán 
  • Chương III: Trình tự các bước kiểm toán
  • Chương IV: Phương pháp kiểm toán 
  • Chương V: Kiểm toán viên và tổ chức kiểm toán 
  • Phần phụ lục 

 

>> Tham khảo thêm tài liệu kiểm toán căn bản sau đây:

Trên đây là giáo trình kiểm toán căn bản PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Kiểm toán. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Kiểm toán, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình kiểm toán căn bản PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
  • Twitter

  • MeWe

  • Linkedin

  • Pinterest

  • Reddit

  • WordPress

  • Blogger

  • Tumblr

  • Mix

  • Diigo

  • Trello

  • Flipboard

  • Instagram

  • Vkontakte

  • Facebook