Logo

Lý thuyết kiểm toán căn bản PDF

Lượt xem: 568
Ngày đăng: 17/03/2024

File Lý thuyết kiểm toán căn bản .pdf ✓ Lý thuyết kiểm toán cơ bản tổng quát và hệ thống kiến thức ✓ Tài liệu lý thuyết kiểm toán sử dụng làm bài giảng, học tập ✓ Download miễn phí file Lý thuyết kiểm toán căn bản link Google Drive

Lý thuyết kiểm toán căn bản - ViecLamVui

Tải File lý thuyết kiểm toán căn bản PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG TÀI LIỆU

TẢI FULL FILE LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN CĂN BẢN 

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

TÊN TÀI LIỆU LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN
Tác giả TS. Lê Văn Luyện
Số trang 179
Tóm tắt Tài liệu tổng quan và hệ thống lý thuyết chương trình học môn Kiểm toán căn bản. Tài liệu cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về kiểm toán; các khái niệm cơ bản trong kiểm toán; bản chất và chức năng của kiểm toán; phân loại kiểm toán; đối tượng kiểm toán; quy trình kiểm toán; báo cáo kiểm toán.
Nội dung
  • Chương 1: Tổng quan về kiểm toán
  • Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ
  • Chương 3: Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán
  • Chương 4: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán
  • Chương 5: Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán

>> Tham khảo thêm tài liệu kiểm toán căn bản sau đây:

File Lý thuyết kiểm toán căn bản .pdf ✓ Lý thuyết kiểm toán cơ bản tổng quát và hệ thống kiến thức ✓ Tài liệu lý thuyết kiểm toán sử dụng làm bài giảng, học tập ✓ Download miễn phí file Lý thuyết kiểm toán căn bản link Google Drive

Trên đây là tài liệu lý thuyết kiểm toán căn bản file PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#LyThuyetKiemToanCanBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Kiểm toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Kiểm toán trên ViecLamVui