Logo

Các dạng bài tập kiểm toán căn bản

Lượt xem: 2991
Ngày đăng: 18/03/2024

Download các dạng bài tập kiểm toán căn bản ✓ Bài tập kiểm toán căn bản có đáp án ✓ Bài tập môn kiểm toán căn bản có lời giải, bài tập trắc nghiệm, bài tập nhận định đúng/sai, bài tập thực hành, tình huống ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí bài tập ôn tập kiểm toán căn bản link Google Drive

Các dạng bài tập kiểm toán căn bản

Tải các dạng bài tập kiểm toán căn bản

Sau đây là cuốn bài tập môn kiểm toán căn bản có lời giải do giảng viên Phan Thanh Hải – Phó trưởng khoa Kế toán- Đại học Duy Tân đã tổng hợp và biên soạn. Cuốn bài tập gồm các dạng bài tập kiểm toán căn bản như sau:

  • Bài tập trắc nghiệm: tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm và các phương án trả lời khác nhau về các kiến thức lý thuyết theo từng chương đã học để sinh viên lựa chọn câu trả lời đúng nhất. 
  • Bài tập nhận định đúng, sai: với câu hỏi nhận định đúng/sai có giải thích ngắn gọn, giúp sinh viên kiểm tra lại kiến thức lý thuyết theo từng chương. 
  • Bài tập thực hành: gồm các bài tập vận dụng lý thuyết, bài tập phát hiện sai sót điều chỉnh, bài tập chọn mẫu, bài tập giải quyết tình huống, với mục đích kiểm tra khả năng tư duy, tính toán, vận dụng các kiến thức đã được học. 

Ngoài ra cuốn bài tập này còn có thêm các đề thi mẫu giúp sinh viên dễ hình dung dạng đề thi, thuận lợi cho việc tham khảo và củng cố kiến thức trong phạm vi môn học, giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi kết thúc học phần, thi cuối kỳ sắp đến.  

XEM TRƯỚC TÀI LIỆU

 

>> Tham khảo thêm tài liệu kiểm toán căn bản sau đây:

Download các dạng bài tập kiểm toán căn bản ✓ Bài tập kiểm toán căn bản có đáp án ✓ Bài tập môn kiểm toán căn bản có lời giải, bài tập trắc nghiệm, bài tập nhận định đúng/sai, bài tập thực hành, tình huống ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí bài tập ôn tập kiểm toán căn bản link Google Drive

Trên đây là Các dạng bài tập kiểm toán căn bản PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24 miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Kiểm toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Kiểm toán trên ViecLamVui

Loading feed...