Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học PDF

Download sách giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học PDF full Chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✓ Tài liệu môn chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) ✓ Sách chủ nghĩa xã hội khoa học PDF ✓ Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ giáo dục & Đào tạo ✓ Tải xuống tài liệu miễn phí.

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học PDF


Tải giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học PDF

 

Nhan đề: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tác giả: GS. TS Hoàng Chí Bảo (chủ biên) 
Từ khoá: 
 • Tài liệu học tập
 • Giáo trình
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Chủ nghĩa Marx-Lenin
 • Lý luận 
 • CNXHKH
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản:  Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Tóm tắt:

Sách giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học là tài liệu học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học bậc Đại học cho sinh viên các trường Đại học (chuyên và không chuyên lý luận chính trị).  

Tập bản thảo giáo trình này đã được các tác giả sửa chữa, bổ sung theo đúng kết luận của Hội đồng nghiệm thu ngày 29 tháng 7 năm 2019 tại Ban Tuyên giáo Trung ương.

Giáo trình cung cấp cho sinh viên: 

 • Về kiến thức: sinh viên có kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời, các giai đoạn phát triển; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác- Lênin.
 • Về kỹ năng: sinh viên, kkhả năng luận chứng đươc khách thể và đối tượng nghiên cứu của một khoa học và của một vấn đề nghiên cứu; phân biệt được những vấn đề chính trị- xã hội trong đời sống hiện thực.
 • Về tư tưởng: sinh viên có thái độ tích cực với việc học tập các môn lý luận chính trị; có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành công của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo

Mục lục: 

 • Lời nói đầu
 • Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học 
 • Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
 • Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
 • Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
 • Chương 5: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 • Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 • Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

 

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK PDF 144 TRANG

Download ngay

>> Tham khảo thêm tài liệu Chủ nghĩa xã hội khoa học

Trên đây là sách giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng với các mẫu trên sẽ hỗ trợ tốt cho công việc của bạn

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Giáo dục, Đào tạo, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook