Logo

Chuẩn mực kế toán quốc tế PDF

Lượt xem: 797
Ngày đăng: 17/03/2024

Tài liệu Kế toán quốc tế tham khảo .pdf ✓ Bản dịch chuẩn mực kế toán quốc tế tiếng Việt mới nhất ✓ Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS ✓ Tài liệu hỗ trợ sinh viên chuyên ngành kế toán, chuyên viên kế toán làm việc tại các doanh nghiệp ✓ Download miễn phí chuẩn mực kế toán quốc tế tại ViecLamVui

Chuẩn mực kế toán quốc tế - ViecLamVui

Tải File chuẩn mực kế toán quốc tế tiếng Việt PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL SÁCH THAM KHẢO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ 177 TRANG PDF

 

GIỚI THIỆU SÁCH

TÊN SÁCH CÁC CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ISAs)
Tác giả
 • Hennie Van Greuning
 • Marius Koen
Năm xuất bản 2000
Nhà xuất bản NXB Chính trị Quốc gia
Tóm tắt

Cuốn sách được xuất bản lần thứ 2 và được dịch sang một số thứ tiếng, là một phần đóng góp quan trọng vào việc mở rộng nhận thức và hiểu biết về các Chuẩn mực Kế toán quốc tế trên khắp thế giới. 

Sách biên soạn những phần tóm tắt dễ đọc cho từng chuẩn mực và các phần nghiên cứu tình huống minh hoạ cho các phương pháp hạch toán và yêu cầu công bố. 

Mục lục
 • Chương 1: Tính minh bạch trong các báo cáo tài chính
 • Chương 2: Quy định chung về việc lập và trình bày các báo cáo tài chính
 • Chương 3: Trình bày các báo cáo tài chính (IAS 1)
 • Chương 4: Hàng tồn kho (IAS 2)
 • Chương 5: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (IAS 7)
 • Chương 6: Lỗ lãi ròng của cả kỳ, các lỗi cơ bản và thay đổi chế độ kế toán (IAS 8)
 • Chương 7: Các sự kiện xảy ra sau ngày lập bảng tổng kết tài sản (IAS 10)
 • Chương 8: Các hợp đồng xây dựng (IAS 11)
 • Chương 9: Thuế thu nhập (IAS 12)
 • Chương 10: Báo cáo ngành (IAS 14)
 • Chương 11: Thông tin phản ánh ảnh hưởng của biến động giá cả (IAS 15)
 • Chương 12: Tài sản, nhà xưởng và thiết bị (IAS 16)
 • Chương 13: Tài sản cho thuê (IAS 17)
 • Chương 14: Doanh thu (IAS 18)
 • Chương 15: Lợi ích trả công nhân viên (IAS 19)
 • Chương 16: Kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ và công bố về trợ cấp chính phủ (IAS 20)
 • Chương 17: Ảnh hưởng do thay đổi tỉ giá hối đoái (IAS 21)
 • Chương 18: Hợp nhất kinh doanh (IAS 22)
 • Chương 19: Chi phí đi vay (IAS 23)
 • Chương 20: Công bố về các bên liên quan (IAS 24)
 • Chương 21: Kế toán và báo cáo theo quỹ lợi ích hưu trí (IAS 26)
 • Chương 22: Báo cáo tài chính tổng hợp và kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con (IAS 27)
 • Chương 23: Kế toán các khoản đầu tư trong các đơn vị liên kết (IAS 28)
 • Chương 24: Báo cáo tài chính trong các nền kinh tế siêu lạm phát (IAS 29)
 • Chương 25: Nội dung công bố trong báo cáo tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng tương tự (IAS 30)
 • Chương 26: Báo cáo tài chính về các lợi ích trong các liên doanh (IAS 31)
 • Chương 27: Các công cụ tài chính: Công bố và trình bày (IAS 32)
 • Chương 28: Thu nhập trên một cổ phiếu (IAS 33)
 • Chương 29: Báo cáo tài chính tạm thời (IAS 34)
 • Chương 30: Các hoạt động bị ngừng (IAS 35)
 • Chương 31: Giảm giá trị tài sản (IAS 36)
 • Chương 32: Các khoản dự phòng, nợ bất thường, tài sản bất thường (IAS 37)
 • Chương 33: Tài sản vô hình (IAS 38)
 • Chương 34: Tài sản đầu tư (IAS 40)
 • Phụ lục I: Các chuẩn mực IASC hiện có hiệu lực
 • Phụ lục II: Giải thích IASC hiện có hiệu lực
 • Phụ lục III: Nội dung công bố theo yêu cầu của IAS trong các báo cáo tài chính của các ngân hàng - Theo loại rủi ro
 • Tài liệu tham khảo

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu kế toán quốc tế khác:

Tài liệu Kế toán quốc tế tham khảo .pdf ✓ Bản dịch chuẩn mực kế toán quốc tế tiếng Việt mới nhất ✓ Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS ✓ Tài liệu hỗ trợ sinh viên chuyên ngành kế toán, chuyên viên kế toán làm việc tại các doanh nghiệp ✓ Download miễn phí chuẩn mực kế toán quốc tế tại ViecLamVui

Trên đây là File PDF bản dịch chuẩn mực kế toán quốc tế tiếng Việt, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#KeToanQuocTe #ChuanMucKeToanQuocTe #DownloadChuanMucKeToanQuocTe #ChuanMucKeToanQuocTeTiengViet #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui