Logo

Bài tập kế toán ngân hàng thương mại có lời giải PDF

Lượt xem: 1432
Ngày đăng: 18/03/2024

Ebook bài tập kế toán ngân hàng thương mại có lời giải ✓ Tổng hợp bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại có lời giải, bài tập kế toán ngân hàng PDF ✓ Các dạng bài tập kế toán ngân hàng thương mại có hướng dẫn chi tiết ✓ Sách bài tập và bài giải kế toán ngân hàng ✓ Tải tài liệu miễn phí tại ViecLamVui

Bài tập kế toán ngân hàng thương mại có lời giải - ViecLamVui

Tải Ebook bài tập kế toán ngân hàng thương mại có lời giải

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI BÀI TẬP NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ LỜI GIẢI

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Tác giả
 • PGS. TS. Nguyễn Thị Loan (Chủ biên)
 • TS. Trần Thị Kỳ
 • ThS. Đặng Đình Tân
 • ThS. Nguyễn Trung Trí
 • ThS. Nguyễn Xuân Nhật
 • ThS. Nguyễn Thị Đoan Trang
 • ThS. Nguyễn Thị Minh Tú
 • ThS. Vũ Tuyết Nhung
 • ThS. Nguyễn Thị Hiền
 • ThS. Phùng Thị Hồng Gấm
 • ThS. Nguyễn Hồ Hoàng Vũ
 • CN. Trần Vĩnh Nguyên
 • ThS. Hồ Hạnh Mỹ
 • ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng
 • ThS. Lương Xuân Minh
 • ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga
 • ThS. Nguyễn Phương Mai
 • CN. Bùi Kim Hoa
Năm xuất bản 2015
Nhà xuất bản NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt

Sách Bài tập và bài giải kế toán ngân hàng do tập thể giảng viên thuộc khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Ngân hàng TP. HCM nghiên cứu và biên soạn. Tài liệu bao gồm nhiều dạng câu hỏi, bài tập và các tình huống được sắp xếp theo từng chương phù hợp với quá trình tiếp cận môn học theo mỗi nhóm nghiệp vụ ngân hàng, sau đó là các bài tập mang tính tổng hợp. Ngoài ra, sách còn có một số đề thi hết môn, đề thi tốt nghiệp, đề thi tuyển dụng để các bạn có thể tham khảo và luyện tập.

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho tất cả các sinh viên quan tâm đến các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Đồng thời sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các chuyên viên hiện đang làm việc tại các ngân hàng, các tổ chức kinh tế.

Mục lục

Phần 1: Bài tập chi tiết và tổng hợp

 • Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng
 • Chương 2: Kế toán nghiệp vụ tiền mặt
 • Chương 3: Kế toán nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán
 • Chương 4: Kế toán nghiệp vụ tín dụng
 • Chương 5: Kế toán nghiệp vụ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn
 • Chương 6: Kế toán về tài sản cố định và công cụ dụng cụ
 • Chương 7: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
 • Chương 8: Kế toán về nghiệp vụ ngoại tệ
 • Chương 9: Kế toán dịch vụ thanh toán
 • Chương 10: Kế toán về kết quả kinh doanh và vốn chủ sở hữu tại NHTM
 • Chương 11: Báo cáo tài chính

Bài tập tổng hợp

Phần 2: Đề thi mẫu

 • Đề thi số 1 đến đề thi số 20

Phần 3: Lời giải bài tập kế toán ngân hàng

 • Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng
 • Chương 2: Kế toán nghiệp vụ tiền mặt
 • Chương 3: Kế toán nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán
 • Chương 4: Kế toán nghiệp vụ tín dụng
 • Chương 5: Kế toán nghiệp vụ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn
 • Chương 6: Kế toán về tài sản cố định và công cụ dụng cụ
 • Chương 7: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
 • Chương 8: Kế toán về nghiệp vụ ngoại tệ
 • Chương 9: Kế toán dịch vụ thanh toán

Hệ thống tài khoản kế toán

Tài liệu tham khảo

Ebook bài tập kế toán ngân hàng thương mại có lời giải ✓ Tổng hợp bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại có lời giải, bài tập kế toán ngân hàng PDF ✓ Các dạng bài tập kế toán ngân hàng thương mại có hướng dẫn chi tiết ✓ Sách bài tập và bài giải kế toán ngân hàng ✓ Tải tài liệu miễn phí tại ViecLamVui

#BaiTapKeToanNganHangThuongMaiCoLoiGiai #BaiTapNghiepVuNganHangThuongMaiCoLoiGiai #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Ngân hàng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Ngân hàng trên ViecLamVui