Logo

Giáo trình giải tích 2 PDF

Lượt xem: 2472
Ngày đăng: 18/03/2024

Download giáo trình giải tích 2 PDF ✓ Giáo trình giải tích 2 Bùi Xuân Diệu ✓ Giáo trình giải tích 2 đại học bách khoa hà nội - HusT, Đại Học Xây Dựng ✓ Giáo trình giải tích 2 sami ✓ Tài liệu giải tích 2 ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

Giáo trình giải tích 2 Bùi Xuân Diệu

XEM TRƯỚC 10 TRANG:

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

NHAN ĐỀ: GIÁO TRÌNH GIẢI TÍCH 2
Tác giả: TS. Bùi Xuân Diệu
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội - Viện Toán Ứng Dụng & Tin Học
Tóm tắt:

Giáo trình giải tích 2 Bùi Xuân Diệu hay giáo trình giải tích 2 Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hust là cuốn giáo trình dành cho sinh viên các nhành Toán và Toán Tin, nội dung giáo trình được tóm tắt lý thuyết, các ví dụ, bài tập và lời giải. Tập bài giảng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và có thể chứa những lỗi đánh máy, những lỗi kí hiệu và những chỗ sai chưa kiểm tra hết. Tác giả mong nhận được sự đóng góp ý kiến để tập bài giảng được hoàn thiện.

Mục lục: 

 • Chương I: Các ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học
 • Chương II: Tích phân bội
 • Chương III: Tích phân phụ thuộc tham số
 • Chương IV: Tích phân đường
 • Chương V: Tích phân mặt
 • Chương VI: Lý thuyết trường 

Giáo trình Giải tích 2 - Tạ Lê Lợi

XEM TRƯỚC 10 TRANG:

 

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

>> Tải Giáo trình Giải Tích 2 PDF - Tạ Lê Lợi

NHAN ĐỀ: GIÁO TRÌNH GIẢI TÍCH 2 
Tác giả: Tạ Lê Lợi 
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản:  Trường Đại Học Đà Lạt - Khoa Toán Tin học 
Tóm tắt:

Đây là giáo trình Giải Tích 2 dành cho sinh viên ngành Toán hay ngành Toán Tin. Nội dung đề cập đến một số khái niệm cơ bản nhất về dãy và chuỗi hàm, không gian R^n, tính liên tục, đạo hàm và tích phân Riemann của hàm nhiều biến thực. Để đọc được giáo trình này, sinh viên cần có kiến thức căn bản về Giải Tích 1 (phép tính vi tích phân hàm thực một biến thực) và Đại số tuyến tính (e.g ánh xạ tuyến tính, ma trận,...). Giao trình được trình bày theo lối tuyến tính, vậy người đọc lần đầu nên đọc lần lượt từng phần theo thứ tự. 

Mục lục: 

 • Chương 1: Dãy hàm - Chuỗi hàm
 • Chương 2: Không gian R^n
 • Chương 3: Hàm liên tục trên R^n
 • Chương 4: Đạo hàm
 • Chương 5: Tích phân Riemann

Bài tập

 

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu Giải tích 2 khác:

Download giáo trình giải tích 2 PDF ✓ Giáo trình giải tích 2 Bùi Xuân Diệu ✓ Giáo trình giải tích 2 đại học bách khoa hà nội - HusT, Đại Học Xây Dựng ✓ Giáo trình giải tích 2 sami ✓ Tài liệu giải tích 2 ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

Trên đây là giáo trình giải tích 2 PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui