Logo

Bài tập giải tích 2 có lời giải

Lượt xem: 8873
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Bài tập giải tích 2 có lời giải PDF ✓ Bài tập môn giải tích 2 có lời giải PDF ✓ Bài tập giải tích 2 có đáp án ✓ Bài tập giải sẵn giải tích 2 ✓ Bài tập giải tích 2 thầy Nguyễn Xuân Thảo PDF ✓ Giải bài tập giải tích 2 ✓ Bài tập giải tích hàm nhiều biến có lời giải ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí các dạng bài tập giải tích 2 có đáp án link Google Drive

Hướng dẫn giải bài tập giải tích 2 PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG:

 

TẢI FULL GIÁO TRÌNH PDF

Bấm tải ngay ➤➤➤

 

NHAN ĐỀ: BÀI TẬP GIẢI SẴN GIẢI TÍCH 2
Tác giả: Trần Bình 
Năm xuất bản: 1998-2000
Nhà xuất bản:  Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
Tóm tắt:

Cuốn sách Bài tập giải sẵn giải tích 2 dành cho sinh viên các ngành Toán, Toán - Tin, Sư phạm Toán, các bài tập trong sách giúp nâng cao chất lượng đào tạo trong hiện tai và tương lai. 

Bài tập được chọn lọc từ dễ, trung bình đến khó, đại diện cho các loại tương ứng với các phần lý thuyết theo chương trình toán giải tích hiện tại. Những bài khó có =đánh dấu * nhằm bồi dưỡng thêm cho sinh viên (nhất là sinh viên khá, giỏi). Ngoài ra, sách còn có thêm phần phụ chương: Các đề Giải tích học kỳ II các năm 2002-2005 của Đại học Bách Khoa để sinh viên tham khảo. 

Mục lục: 

Chương 1: Áp dụng phép tính vi phân vào hình học (Hình học vi phân)

Chương 2: Tích phân bội

Chương 3: Tích phân phụ thuộc tham số

Chương 4: Tích phân đường và mặt

  • A. Tích phân đường 
  • B. Tích phân mặt
  • C. Các yếu tố giải tích Vecteurs (Lý thuyết trường) 

Phụ chương

Tài liệu tham khảo

Tổng hợp đề thi cuối kì giải tích 2 – có lời giải

Tài liệu tổng hợp đề thi cuối kỳ giải tích 2 qua các năm gồm 38 trang file PDF, gồm các dạng bài tập giải tích 2 dành cho sinh viên các ngành Toán, Toán - Tin, Toán ứng dụng và sinh viên ngành Sư phạm Toán. Bài tập có nhiều dạng và lời giải cặn kẽ, chi tiết giúp sinh viên nắm vững và tiếp thu nhanh. 

File tài liệu tổng hợp đề thi cuối kỳ giải tích 2 - có lời giải là tài liệu đáng giá, giúp sinh viên ôn tập và nắm vững kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi ở trường được tốt hơn và có một kết quả kết thúc học phần môn giải Giải tích với thành tích cao nhất. 

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

  

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu Giải tích 2 khác:

Download Bài tập giải tích 2 có lời giải PDF ✓ Bài tập môn giải tích 2 có lời giải PDF ✓ Bài tập giải tích 2 có đáp án ✓ Bài tập giải sẵn giải tích 2 ✓ Bài tập giải tích 2 thầy Nguyễn Xuân Thảo PDF ✓ Giải bài tập giải tích 2 ✓ Bài tập giải tích hàm nhiều biến có lời giải ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí các dạng bài tập giải tích 2 có đáp án link Google Drive

Trên đây là file tổng hợp bài tập giải tích 2 có lời giải định dạng PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#BaiTapGiaiTich2CoLoiGiai #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui