Giáo trình Kinh tế Chính trị PDF

Giáo trình Kinh tế Chính trị - Bộ Giáo dục và Đào tạo - dành cho bậc đại học không chuyên lý luận chính trị ✓ Tài liệu giáo trình Kinh tế Chính trị Mác - Lênin sử dụng trong giáo dục và đào tạo các khối ngành đại học đáp ứng thời lượng 2 tín chỉ ✓ Tải Giáo trình Kinh tế Chính trị PDF miễn phí

Giáo trình Kinh tế Chính trị - ViecLamVui 


Tải Giáo trình Kinh tế Chính trị PDF

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
Tác giả

Chủ tịch Hội đồng biên soạn:

 • PGS. TS. Ngô Tuấn Nghĩa

Tham gia biên soạn:

 • Chương 1: PGS. TS. Ngô Tuấn Nghĩa; GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn
 • Chương 2: TS. Trần Kim Hải
 • Chương 3: PGS. TS. Đoàn Xuân Thuỷ
 • Chương 4: PGS. TS. Tô Đức Hạnh
 • Chương 5: PGS. TS. Nguyễn Minh Khải, PGS. TS. Ngô Tuấn Nghĩa, PGS. TS. Phạm Văn Dũng
 • Chương 6: TS. Nguyễn Hồng Cử, PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn, GS. TS. Phạm Quang Phan
Từ khoá
 • Kinh tế chính trị
 • Kinh tế chính trị Mác - Lênin
 • Giáo trình Kinh tế Chính trị
 • Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác - Lênin
 • Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dành cho bậc đại học
Năm xuất bản 2019
Nhà xuất bản Đang cập nhật
Tóm tắt

Cuốn giáo trình gồm 6 chương được trình bày theo thể thức mới nhằm phát huy những giá trị bền vững của kinh tế chính trị Mác - Lênin, nâng cao tính thiết thực đối với việc hình thành kỹ năng, tư duy, tầm nhìn của sinh viên khi tham gia hệ thống các hoạt động kinh tế xã hội sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo tại nhà trường.

Giáo trình gồm những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Mục lục
 • Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế - Chính trị Mác - Lênin
 • Chương 2: Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường
 • Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường
 • Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường
 • Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam
 • Chương 6: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

XEM TRƯỚC 10 trang Giáo trình

TẢI FULL 180 trang Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin PDF

 

>> Có thể bạn quan tâm các tài liệu kinh tế chính trị sau đây:

Trên đây là giáo trình Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dành cho bậc đại học, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhKinhTeChinhTri #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Giáo dục, Đào tạo, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình Kinh tế Chính trị PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook