Logo

Giáo trình giải tích 1 PDF

Lượt xem: 3035
Ngày đăng: 17/03/2024

Tài liệu giải tích 1 .pdf ✓ Sách giải tích đại học các tác giả Trần Bình, Tạ Lê Lợi, Huỳnh Thế Phùng ✓ Giáo trình giải tích 1 đại học, cao đẳng dành cho sinh viên ngành Toán Tin, các ngành Kỹ thuật ✓ Tham khảo và tải trực tuyến không mất phí tại ViecLamVui

Giải tích 1 - ViecLamVui

Tải giáo trình giải tích 1 đại học Huỳnh Thế Phùng

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL 63 TRANG TÀI LIỆU GIẢI TÍCH 1

 

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH GIẢI TÍCH I
Tác giả Huỳnh Thế Phùng
Năm xuất bản 2006
Nhà xuất bản Khoa Toán - ĐHKH Huế
Mục lục

Chương 1: Đường thẳng thực

 • Trường số thực
 • Dãy số
 • Chuỗi số
 • Tôpô trên tập số thực
 • Thực hành tính toán trên Maple
 • Bài tập

Chương 2: Giới hạn và liên tục của hàm một biến thực

 • Hàm số
 • Giới hạn của hàm số
 • Sự liên tục
 • Thực hành tính toán trên Maple
 • Bài tập

Chương 3: Đạo hàm và vi phân của hàm một biến

 • Đạo hàm - Đạo hàm cấp cao
 • Vi phân
 • Các định lý cơ bản
 • Công thức Taylor
 • Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số
 • Thực hành tính toán trên Maple
 • Bài tập

Tải giáo trình giải tích 1 Tạ Lê Lợi

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL 114 TRANG TÀI LIỆU GIẢI TÍCH 1

Bấm tải ngay ➤➤➤ Giáo trình giải tích 1 Tạ Lê Lợi

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIẢI TÍCH 1
Tác giả Tạ Lê Lợi
Năm xuất bản 2008
Nhà xuất bản Khoa Toán - Tin học (Đại học Đà Lạt)
Tóm tắt

Đây là giáo trình dành cho sinh viên năm thứ 1 ngành Toán hay ngành Toán Tin. Nội dung đề cập đến một số khái niệm cơ bản nhất của giới hạn dãy và chuỗi số thực, tính liên tục, phép tính vi phân và tích phân của hàm số một biến số thực. Giáo trình được trình bày theo lối tuyến tính, nên người đọc lần đầu nên đọc lần lượt từng phần theo thứ tự. Một số bài tập căn bản của mỗi chương được nêu ở phần cuối của giáo trình.

Mục lục

Chương I: Số thực - Dãy số

 • Số thực
 • Dãy số
 • Các định lý cơ bản
 • Các ví dụ

Chương II: Giới hạn và tính liên tục

 • Hàm số
 • Giới hạn của hàm số
 • Hàm số liên tục

Chương III: Phép tính vi phân

 • Đạo hàm - Vi phân
 • Các định lý cơ bản
 • Đạo hàm cấp cao - Công thức Taylor
 • Một số ứng dụng

Chương IV: Phép tính tích phân

 • Nguyên hàm - Tích phân bất định
 • Tích phân xác định
 • Một số ứng dụng
 • Tích phân suy rộng

Chương V: Chuỗi số

 • Chuỗi số
 • Các dấu hiệu hội tụ
 • Bài tập

Tải giáo trình giải tích 1 Trần Bình

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL 161 TRANG TÀI LIỆU GIẢI TÍCH 1

Bấm tải ngay ➤➤➤ Giáo trình giải tích 1 Trần Bình

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIẢI TÍCH I (PHÉP TÍNH VI PHÂN VÀ TÍCH PHÂN CỦA HÀM MỘT BIẾN)
Tác giả Trần Bình
Năm xuất bản 2009 (In lần thứ chín)
Nhà xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật
Tóm tắt

Giáo trình bao gồm các vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của toán học cao cấp cần thiết cho một kỹ sư. Đó là những cơ sở quan trọng của phép tính vi phân của hàm một biến và hàm nhiều biến, các định lý và phương pháp cơ bản của phép tính tích phân của hàm một biến và nhiều biến, cơ sở của giải tích vecteur, hình học vi phân, lý thuyết cơ bản về phương trình vi phân, chuỗi hàm, chuỗi Fourier và tích phân Fourier.

Giáo trình được viết một cách rõ ràng và chặt chẽ theo một dây chuyền tư duy logic. Giáo trình cũng đề cập đến một số vấn đề khá hiện đại của toán học mà trước đây trong các giáo trình về toán cao cấp ít đề cập như khái niệm không gian metrique, hội tụ đều, chuỗi Fourier tổng quát...

Mục lục
 • Chương I: Tập hợp các số thực
 • Chương II: Hàm số một biến số
 • Chương III: Đạo hàm và vi phân
 • Chương IV: Các định lý về hàm khả vi và áp dụng
 • Chương V: Tích phân bất định
 • Chương VI: Tích phân xác định
 • Chương VII: Hàm nhiều biến số

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu môn học Giải tích 1 khác:

Tài liệu giải tích 1 .pdf ✓ Sách giải tích đại học các tác giả Trần Bình, Tạ Lê Lợi, Huỳnh Thế Phùng ✓ Giáo trình giải tích 1 đại học, cao đẳng dành cho sinh viên ngành Toán Tin, các ngành Kỹ thuật ✓ Tham khảo và tải trực tuyến không mất phí tại ViecLamVui

Trên đây là tài liệu môn học giải tích 1 file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaiTich1 #GiaiTichDaiHoc #GiaoTrinhGiaiTich1 #GiaiTich1DaiHoc #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui