Logo

Bài tập giải tích 1 PDF

Lượt xem: 3563
Ngày đăng: 17/03/2024

Download bài tập giải tích 1 có lời giải .pdf ✓ Sách bài tập giải tích 1 tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn cách làm bài tập giải tích 1 chi tiết ✓ Tổng hợp đầy đủ các dạng bài tập giải tích 1 ✓ Bài tập giải sẵn giải tích 1 ✓ Dễ dàng tải online miễn phí tại ViecLamVui

Bài tập giải tích 1 - ViecLamVui

Tải bài tập giải tích 1 có lời giải PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL 243 TRANG TÀI LIỆU BÀI TẬP GIẢI TÍCH 1 

Bấm tải ngay ➤➤➤

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI TẬP GIẢI SẴN GIẢI TÍCH I
Tác giả Trần Bình
Năm xuất bản 2009
Nhà xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật
Tóm tắt Sách có phần tóm tắt lý thuyết như một Sổ tay toán học giải tích cho sinh viên kỹ thuật và kỹ sư dựa trên giáo trình giải tích. Phần bài tập tác giả đã chọn lọc các bài từ dễ, trung bình đến khó đại diện cho các loại tương ứng với các phần lý thuyết theo chương trình toán giải tích hiện tại. 
Mục lục
  • Chương 1: Số thực - Giới hạn của dãy số thực
  • Chương 2: Hàm số một biến số
  • Chương 3: Đạo hàm - Vi phân - Áp dụng
  • Chương 4: Tích phân bất định
  • Chương 5: Tích phân xác định
  • Chương 6: Hàm số nhiều biến
  • Các đề thi
  • Tài liệu tham khảo

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu môn học Giải tích 1 khác:

Download bài tập giải tích 1 có lời giải .pdf ✓ Sách bài tập giải tích 1 tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn cách làm bài tập giải tích 1 chi tiết ✓ Tổng hợp đầy đủ các dạng bài tập giải tích 1 ✓ Bài tập giải sẵn giải tích 1 ✓ Dễ dàng tải online miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là tài liệu bài tập giải tích 1 có lời giải định dạng file PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiTapGiaiTich1 #BaiTapGiaiTich1CoLoiGiai #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui