Logo

Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt - truyền khối

Lượt xem: 622
Ngày đăng: 15/03/2024

Download Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt - truyền khối PDF ✓ Bảng tra truyền khối ✓ Tài liệu bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt ✓ Bảng tra cứu quá trình truyền nhiệt ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí bảng tra cứu cơ học link Google Drive.

Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt - truyền khối - Đại học Bách Khoa

XEM TRƯỚC 10 TRANG 

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ: BẢNG TRA CỨU QUÁ TRÌNH CƠ HỌC TRUYỀN NHIỆT - TRUYỀN KHỐI
Tác giả: Vũ Cao Đàm
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản:  Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt:

Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt - truyền khối gồm những số liệu cơ bản về những thông số nhiệt, vật lý, được xác định bằng thực nghiệm dưới dạng bảng số liệu và toán đồ, cùng với các thông số kết cấu cơ bản về thiết bị. Bảng tra cứu này sẽ giúp cho các bạn sinh viên tra cứu số liệu tính toán các bài tập về:

  • Các quá trình và thiết bị cơ học
  • Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt 
  • Các quá trình và thiết bị truyền khối

Đầy được xem là một cuốn sổ tay tóm tắt các thông số vật lý và thông số kết cấu thiết bị, tính toán quá trình và thiết bị tong công nghệ Hóa - Thực phẩm nói chung.

Mục lục: 

Lời nói đầu

Các ký hiệu cơ bản

Tổmg quan giữa các đơn vị đo lường

 

>> Có thể bạn quan tâm các tài liệu truyền nhiệt dưới đây:

Download Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt - truyền khối PDF ✓ Bảng tra truyền khối ✓ Tài liệu bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt ✓ Bảng tra cứu quá trình truyền nhiệt ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí bảng tra cứu cơ học link Google Drive.

Trên đây là Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt - truyền khối fie PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Cơ khí. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Cơ khí trên ViecLamVui