Logo

Giáo trình truyền nhiệt PDF

Lượt xem: 970
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình truyền nhiệt PDF ✓ Giáo trình truyền nhiệt phần 1, 2 ✓ Giáo trình truyền nhiệt Đặng Quốc Phú ✓ Sách truyền nhiệt PDF ✓ Truyền nhiệt - Đại học Bách Khoa, HUS ✓ Giáo trình truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị truyền nhiệt ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình môn truyền nhiệt link Google Drive.

Giáo trình truyền nhiệt - Gs.Ts. Đặng Quốc Phú - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

XEM TRƯỚC 10 TRANG 

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ TRUYỀN NHIỆT

Tác giả

 • GS.TS. Đặng Quốc Phú
 • PGS.TS. Trần Thế Sơn
 • GS.TSKH. Trần Văn Phú
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản

Nhà Xuất Bản Giáo Dục

Tóm tắt

Cuốn giáo trình truyền nhiệt ra đời dựa trên cơ sở giáo trình Truyền Nhiệt được giảng dạy nhiều năm tại Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Cuốn sách này được dùng cho các sinh viên, kỹ sư trong ngành cơ khí, năng lượng, động lực. 

Sách gồm 5 phần với 11 chương được biên soạn chính bởi 3 tác giả:

 • GS.TSKH. Đặng Quốc Phú và viết các phần dẫn nhiệt, trao đổi bức xạ. gồm các chương 1, 2, 3, 7, 8, 9
 • PGS.TS. Trần Thế Sơn viết phần trao đổi nhiệt đối lưu và thiết bị trao đổi nhiệt, gồm các chương 4, 5, 6, 10
 • GS.TSKH. Trần Văn Phú viết phần truyền nhiệt - truyền chất hỗn hợp, chương 11
Mục lục

Lời nói đầu

 • Chương 1: Các định luật và phương trình cơ bản về dẫn nhiệt 
 • Chương 2: Dẫn nhiệt ổn định 
 • Chương 3: Dẫn nhiệt không ổn định
 • Chương 4: Một số vấn đề cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu 
 • Chương 5: Các trường họp trao đổi nhiệt đối lưu 
 • Chương 6: Trao đổi nhiệt đối lưu khi có biến đổi pha
 • Chương 7: Lý thuyết cơ xở của bức xạ nhiệt 
 • Chương 8: Trao đổi nhiệt bằng bức xạ giữa các vật đặt trong môi trường trong suốt 
 • Chương 9: Phương pháp tính toán trao đổi nhiệt bằng bức xạ trong môi trường không trong suốt 
 • Chương 10: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt 
 • Chương 11: Truyền nhiệt và truyền chất hỗn hợp 

 

>> Có thể bạn quan tâm các tài liệu truyền nhiệt dưới đây:

Download giáo trình truyền nhiệt PDF ✓ Giáo trình truyền nhiệt phần 1, 2 ✓ Giáo trình truyền nhiệt Đặng Quốc Phú ✓ Sách truyền nhiệt PDF ✓ Truyền nhiệt - Đại học Bách Khoa, HUS ✓ Giáo trình truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị truyền nhiệt ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình môn truyền nhiệt link Google Drive.

Trên đây là Giáo trình truyền nhiệt PDF ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#GiaoTrinhTruyenNhiet #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Cơ khí. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Cơ khí trên ViecLamVui