Logo

Giáo trình thương mại điện tử PDF

Lượt xem: 8343
Ngày đăng: 17/03/2024

Tải giáo trình thương mại điện tử .pdf miễn phí ✓ Giáo trình môn thương mại điện tử giảng dạy tại các trường đại học ✓ Giáo trình thương mại điện tử Trần Văn Hòe, Nguyễn Văn Thoan ✓ Giáo trình thương mại điện tử đại học ngoại thương, đại học kinh tế quốc dân, đại học thương mại ✓ Giáo trình thương mại điện tử căn bản, TMĐT ứng dụng trong doanh nghiệp

Giáo trình thương mại điện tử - ViecLamVui

Tải giáo trình thương mại điện tử Đại học Ngoại thương (FTU)

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 601 TRANG

Bấm tải ngay ➤➤➤

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN
Tác giả Đang cập nhật
Năm xuất bản 2009
Nhà xuất bản Đại học Ngoại thương
Tóm tắt

Đại học Ngoại Thương là một trong những trường đi đầu trong công tác giảng dạy về Thương mại điện tử. Giáo trình "Thương mại điện tử căn bản" là một trong những giáo trình các môn học nghiệp vụ thuộc nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Thương mại điện tử và một số chuyên ngành khác của trường.

Nội dung của giáo trình bao gồm 06 vấn đề lớn được sắp xếp theo từng chương. Giáo trình được viết nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên trường đại học Ngoại thương và có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về Thương mại điện tử
 • Chương 2: Giao dịch điện tử
 • Chương 3: Marketing điện tử
 • Chương 4: Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong Thương mại điện tử
 • Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp
 • Chương 6: Luật điều chỉnh thương mại điện tử
 • Phụ lục 1: Các mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới
 • Phụ lục 2: Quy trình ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử bằng email
 • Phụ lục 3: UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures
 • Phụ lục 4: United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts

Tải giáo trình thương mại điện tử Trần Văn Hòe - Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 355 TRANG

Bấm tải ngay ➤➤➤ Giáo trình thương mại điện tử căn bản Đại học Kinh tế Quốc dân

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN
Tác giả TS. Trần Văn Hoè
Năm xuất bản 2007
Nhà xuất bản NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
Tóm tắt

Sau lần xuất bản thứ nhất năm 2006, để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu về thương mại điện tử, tập thể tác giả đã hoàn thiện một số vấn đề của giáo trình cho lần xuất bản này.

Giáo trình được đặt tên là "Giáo trình thương mại điện tử căn bản" để phân biệt với các giáo trình thương mại điện tử có tính chuyên sâu khác. Giáo trình được sử dụng trong việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các doanh nhân, các nhà nghiên cứu và quản lý.

Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về Thương mại điện tử
 • Chương 2: Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử
 • Chương 3: Cơ sở hạ tầng pháp lý Thương mại điện tử
 • Chương 4: Cơ sở mạng của Thương mại điện tử
 • Chương 5: Trang mạng và cơ sở dữ liệu của Thương mại điện tử
 • Chương 6: An ninh thương mại điện tử
 • Chương 7: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C)
 • Chương 8: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B)
 • Chương 9: Sàn giao dịch thương mại điện tử (E-Marketplace)
 • Chương 10: Marketing điện tử (E-Marketing)
 • Chương 11: Thanh toán trong thương mại điện tử
 • Chương 12: Các ứng dụng khác của thương mại điện tử
 • Một số thuật ngữ
 • Tài liệu tham khảo

Tải giáo trình thương mại điện tử Đại học Thương mại (TMU)

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 178 TRANG

Bấm tải ngay ➤➤➤ Giáo trình thương mại điện tử căn bản Đại học Thương mại

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Tác giả Đang cập nhật
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Đại học Thương mại
Tóm tắt Mục đích của giáo trình này là mô tả TMĐT được tiến hành và quản lý ra sao, và từ đó chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và những lợi ích, những vấn đề, những rủi ro của TMĐT. Cuốn sách được viết trên góc độ quản trị.
Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về Thương mại điện tử
 • Chương 2: Thị trường điện tử. Hành vi mua của khách hàng trong thương mại điện tử
 • Chương 3: Kết cấu hạ tầng của thương mại điện tử
 • Chương 4: Mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử
 • Chương 5: Giao dịch trong thương mại điện tử
 • Chương 6: Thanh toán trong thương mại điện tử
 • Chương 7: An toàn thương mại điện tử
 • Chương 8: Các khía cạnh luật pháp, đạo đức và xã hội của thương mại điện tử
 • Chương 9: Dự án thương mại điện tử
 • Chương 10: Những lĩnh vực ứng dụng và tương lai của thương mại điện tử
 • Tài liệu tham khảo

Tải giáo trình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PDF

Bấm tải ngay ➤➤➤ Giáo trình ứng dụng thương mại điện tử

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HIỆN ĐẠI
Tác giả Lưu Đan Thọ - Tôn Thất Hoàng Hải
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản NXB Tài chính
Tóm tắt Giáo trình được biên soạn nhằm mục dích cung cấp những kiến thức nền tảng về e-business và e-marketing cho những sinh viên quản trị kinh doanh nói chung và đặc biệt là sinh viên chuyên ngành thương mại điện tử và e-marketing nói riêng, những dơanh nhân và những nhà quản trị e-business và e-marketing trong tương lai. Không chi giới thiệu các khái niệm, các lý thuyết một cách chung chung, sách đi sâu vào phân tích, lý giái từng khái niệm, từng lý thuyết để làm sáng tỏ vấn đề.
Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về Thương mại điện tử
 • Chương 2: Thương mại điện tử: Thị trường, cấu trúc, kỹ thuật và công cụ hỗ trợ
 • Chương 3: Mô hình kinh doanh và thiết kế website hiệu quả
 • Chương 4: Bán lẻ điện tử và Marketing thương mại điện tử B2C
 • Chương 5: Thương mại điện tử B2B và đấu giá điện tử
 • Chương 6: Marketing điện tử, thiết kế và marketing website
 • Tài liệu tham khảo

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu khác về thương mại điện tử:

Tải giáo trình thương mại điện tử .pdf miễn phí ✓ Giáo trình môn thương mại điện tử giảng dạy tại các trường đại học ✓ Giáo trình thương mại điện tử Trần Văn Hòe, Nguyễn Văn Thoan ✓ Giáo trình thương mại điện tử đại học ngoại thương, đại học kinh tế quốc dân, đại học thương mại ✓ Giáo trình thương mại điện tử căn bản, TMĐT ứng dụng trong doanh nghiệp

Trên đây là Ebook giáo trình thương mại điện tử PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn môn thương mại điện tử thật hiệu quả.

#GiaoTrinhThuongMaiDienTu #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Internet, Online Media. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Internet, Online Media trên ViecLamVui