Logo

Bài tập hoá đại cương đại học có lời giải PDF

Lượt xem: 8830
Ngày đăng: 18/03/2024

Download bài tập hoá đại cương đại học có lời giải .pdf ✓ Bài tập hoá đại cương có đáp án chi tiết ✓ Bài tập hoá học đại cương hệ thống bài tập và lời giải, đề thi tham khảo ✓ Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương ✓ Tải xuống miễn phí

Bài tập hoá đại cương đại học có lời giải - ViecLamVui

Tải bài tập hoá đại cương đại học có lời giải PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL 214 TRANG BÀI TẬP HOÁ ĐẠI CƯƠNG ĐẠI HỌC CÓ LỜI GIẢI PDF

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ ĐẠI CƯƠNG
Tác giả
 • Huỳnh Kỳ Phương Hạ
 • Nguyễn Sơn Bạch
 • Trần Minh Hương
 • Nguyễn Thị Bạch Tuyết
 • Nguyễn Minh Kha
 • Nguyễn Lệ Trúc
Năm xuất bản Tháng 9/2012
Nhà xuất bản Đang cập nhật
Tóm tắt

Hình thức bài tập trắc nghiệm hoá đại cương rất hữu ích vì có thể bao hàm tất cả các kiến thức trên lớp được học cũng như bàn luận rộng hơn, giúp sinh viên tự học tốt hơn.

Nội dung của sách cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm gồm 3 phần: Phần thứ nhất - Cấu tạo nguyên tử, cấu trúc bảng hệ thống tuần hoàn, các kiểu liên kết hóa học; Phần thứ hai - cung cấp kiến thức cơ bản về nhiệt – động học; Phần thứ ba - kiến thức cơ bản về các quá trình xảy ra trong dung dịch loãng mà dung môi là nước và một số vấn đề về điện hóa học.

Câu hỏi trắc nghiệm bài tập hoá đại cương có đáp án được đưa ra dựa trên các sách lý thuyết về Hóa đại cương đang lưu hành rộng rãi, theo cách viết và nội dung phù hợp với nhu cầu của sinh viên kỹ thuật.

Mục lục
 • Lời nói đầu
 • Chương I: Các định luật và khái niệm cơ bản về hoá học
 • Chương II: Cấu tạo nguyên tử
 • Chương III: Bảng hệ thống tuần hoàn
 • Chương IV: Liên kết hoá học
 • Chương V: Trạng thái tập hợp
 • Chương VI: Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hoá học
 • Chương VII: Biến thiên năng lượng tự do GIBBS, thước đo chiều hướng của quá trình hoá học
 • Chương VIII: Cân bằng hoá học và mức độ diễn ra các quá trình hoá học
 • Chương IX: Cân bằng pha
 • Chương X: Động hoá học
 • Chương XI: Dung dịch lỏng
 • Chương XII: Dung dịch điện ly
 • Chương XIII: Cân bằng Ion trong dung dịch Acid-Base
 • Chương XIV: Cân bằng Ion của chất điện ly khó tan
 • Chương XV: Phản ứng trao đổi Ion và cân bằng thuỷ phân, cân bằng trung hoà
 • Chương XVI: Điện hoá học
 • Một số đề tham khảo
 • Đáp án bài tập trắc nghiệm
 • Đáp án đề tham khảo
 • Phụ lục
 • Tài liệu tham khảo

➤➤➤ Xem thêm: Giáo trình hoá học đại cương

Download bài tập hoá đại cương đại học có lời giải .pdf ✓ Bài tập hoá đại cương có đáp án chi tiết ✓ Bài tập hoá học đại cương hệ thống bài tập và lời giải, đề thi tham khảo ✓ Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương ✓ Tải xuống miễn phí

Trên đây là File tài liệu bài tập hoá đại cương đại học có lời giải chi tiết .PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiTapHoaDaiCuongDaiHocCoLoiGiai #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui