Logo

Giáo trình Bê tông cốt thép 2 Võ Bá Tầm PDF

Lượt xem: 5124
Ngày đăng: 17/03/2024

Ebook Kết cấu bê tông cốt thép 2 Võ Bá Tầm .pdf ✓ Bê tông cốt thép tập 2 Võ Bá Tầm - Cấu kiện nhà cửa ✓ Sách Bê tông cốt thép 2 Võ Bá Tầm biên soạn theo TCXDVN 356 - 2005 ✓ Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh xuất bản năm 2007 ✓ Tải sách miễn phí tại ViecLamVui

Bê tông cốt thép 2 Võ Bá Tầm - ViecLamVui

Tải Giáo trình Bê tông cốt thép 2 Võ Bá Tầm PDF

XEM TRƯỚC 20 TRANG

TẢI FULL EBOOK  468 TRANG SÁCH KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 VÕ BÁ TẦM 

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TẬP 2 (CẤU KIỆN NHÀ CỬA)
Tác giả Võ Bá Tầm
Năm xuất bản 2007
Nhà xuất bản NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Tóm tắt

Giáo trình được biên soạn theo TCXDVN 356-2005 thay cho TCVN - 5574 - 1991. Giáo trình cần thiết cho sinh viên trong quá trình học tập, làm các đồ án môn học bê tông cốt thép 1 & 2, làm đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành xây dựng. Sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư thiết kế công trình.

Kết cấu bê tông cốt thép tập 2 trình bày những vấn đề về lý thuyết tính toán, cấu tạo các kết cấu chính của công trình dân dụng và công nghiệp, giúp cho sinh viên nắm vững lý thuyết và vận dụng trong thực hành.

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU

  • Chương 1: Sàn bê tông cốt thép
  • Chương 2: Khung bê tông cốt thép
  • Chương 3: Móng bê tông cốt thép
  • Chương 4: Nhà công nghiệp một tầng lắp ghép
  • Chương 5: Kết cấu mái

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

>> Thảm khảo các tài liệu bê tông cốt thép tại đây:

Ebook Kết cấu bê tông cốt thép 2 Võ Bá Tầm .pdf ✓ Bê tông cốt thép tập 2 Võ Bá Tầm - Cấu kiện nhà cửa ✓ Sách Bê tông cốt thép 2 Võ Bá Tầm biên soạn theo TCXDVN 356 - 2005 ✓ Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh xuất bản năm 2007 ✓ Tải sách miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là giáo trình Bê tông cốt thép 2 Võ Bá Tầm PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BeTongCotThep2VoBaTam #KetCauBeTongCotThep2VoBaTam #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Xây dựng trên ViecLamVui