Logo

101 câu hỏi phỏng vấn HTML CSS thường gặp và gợi ý trả lời

Lượt xem: 1682
Ngày đăng: 18/03/2024

Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn HTML CSS JS, phỏng vấn HTML cơ bản, nâng cao, thông dụng, câu hỏi phỏng vấn thường gặp về nghề HTML kèm gợi ý trả lời hay nhất.

101 câu hỏi phỏng vấn HTML CSS thường gặp và gợi ý trả lời

➤➤➤ Xem thêm: 1001 câu hỏi phỏng vấn thường gặp và cách trả lời hay nhất - Kinh nghiệm phỏng vấn ViecLamVui

Câu hỏi phỏng vấn HTML CSS cơ bản

Những câu hỏi phỏng vấn HTML cơ bản dành cho Intern, Fresher

Câu hỏi phỏng vấn HTML CSS cơ bản

Câu hỏi phỏng vấn HTML CSS cơ bản

HTML là gì?

HTML hay Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được Berners-Lee tạo ra vào năm 1991. Nó là một ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để tạo và cấu trúc các mẫu trang web hoặc các trang web để trình bày nội dung trên World Wide Web. Nó bao gồm một loạt các phần tử và các phần tử HTML cho trình duyệt biết cách hiển thị nội dung. HTML giúp làm cho văn bản trở nên tương tác và năng động hơn. Bạn có thể lưu một trang HTML bằng cách thêm .html hoặc .html vào tên trang web.

HTML ngữ nghĩa là gì?

HTML ngữ nghĩa là một phong cách mã hóa. Đó là việc sử dụng đánh dấu HTML để củng cố ngữ nghĩa hoặc ý nghĩa của nội dung trong các trang web và ứng dụng web hơn là chỉ xác định giao diện hoặc hình thức của nó. Nó giới thiệu ý nghĩa cho mã chúng ta viết.

Tất cả các thẻ HTML đều có thẻ kết thúc không?

Không, tất cả các thẻ HTML không có thẻ kết thúc. Ví dụ: thẻ <br> dùng để ngắt dòng, thẻ <image> dùng để chèn hình ảnh vào tài liệu. Chúng được coi là thẻ tự đóng và không yêu cầu thẻ kết thúc.

Phần tử bài viết HTML là gì?

Phần tử HTML <article> chỉ định nội dung độc lập và khép kín trong tài liệu, trang, ứng dụng hoặc trang web, có thể phân phối hoặc tái sử dụng một cách độc lập. Vì nó độc lập với tài liệu hoặc trang web, do đó, nó có thể được xem, sử dụng lại và phân phối riêng biệt.

Các tính năng của HTML là gì?

Sau đây là các tính năng của HTML:

 • Nó là một ngôn ngữ đánh dấu cung cấp tính linh hoạt để thiết kế các trang web với văn bản.
 • Nó rất dễ sử dụng và học hỏi.
 • HTML độc lập với nền tảng và có thể được sử dụng trên Windows, Linux và Macintosh,...
 • Nó cho phép các lập trình viên thêm hình ảnh, video và âm thanh vào một trang web để làm cho nó trở nên tương tác hơn.
 • HTML cho phép các lập trình viên thêm một liên kết trên các trang web, giúp người đọc duyệt qua thông tin mà họ quan tâm.
 • Nó không phân biệt chữ hoa chữ thường. Bạn có thể sử dụng các thẻ ở dạng viết thường hoặc viết hoa.

Những thẻ HTML nào được sử dụng khi hiển thị dữ liệu ở dạng bảng?

Các thẻ HTML sau được sử dụng để hiển thị dữ liệu ở dạng bảng:

 • <table> xác định một bảng.
 • <tr> xác định một hàng trong bảng.
 • <th> Nó định nghĩa một ô tiêu đề trong bảng.
 • <td> xác định một ô trong bảng.
 • <caption> Thẻ này xác định chú thích bảng.
 • <colgroup> Thẻ này chỉ định một nhóm gồm một hoặc nhiều cột trong bảng để định dạng.
 • <col> Nó được sử dụng với phần tử <colgroup> để chỉ định các thuộc tính cột cho mỗi cột.
 • <tbody> Thẻ này nhóm nội dung body trong một bảng.
 • <thead> Nó nhóm nội dung tiêu đề trong một bảng.
 • <tfooter> Nó nhóm nội dung chân trang trong một bảng.

Danh sách được sử dụng phổ biến nhất được sử dụng trong khi thiết kế một trang là gì?

 • Danh sách không có thứ tự (thẻ <ul>) – hiển thị các phần tử ở định dạng dấu đầu dòng.
 • Danh sách có thứ tự (thẻ <ol>) – hiển thị các phần tử ở định dạng được đánh số.
 • Danh sách định nghĩa (thẻ <dl>, <dt> và <dd>) – hiển thị các phần tử ở dạng định nghĩa giống như trong từ điển.

Thuộc tính HTML là gì?

Thuộc tính HTML cung cấp thông tin bổ sung về các phần tử HTML. Chúng được xác định trực tiếp sau tên thẻ. Chúng chỉ xuất hiện trong thẻ mở và không xuất hiện trong thẻ đóng.

Các thuộc tính HTML thường bao gồm các cặp tên / giá trị như name = ”value”. Các giá trị Thuộc tính phải luôn được đặt trong dấu ngoặc kép. Tham số name lấy tên của thuộc tính sẽ được gán cho phần tử. Giá trị lấy giá trị thuộc tính hoặc phạm vi của tên thuộc tính có thể được căn chỉnh trên phần tử.

Một số thuộc tính HTML thường được sử dụng bao gồm Thuộc tính src, Thuộc tính alt, Thuộc tính id và Thuộc tính href.

Làm thế nào để chèn một hình ảnh trong HTML?

Hình ảnh có thể được chèn vào trang HTML bằng cách sử dụng thẻ <img>. Nó là một thẻ trống chỉ có các thuộc tính và nó không yêu cầu thẻ đóng. Thẻ <img> phải được sử dụng bên trong thẻ <body>… </body>. Các thông số sau sẽ được yêu cầu để chèn hình ảnh bằng thẻ <img>

 • Thuộc tính src – Nó được sử dụng để thêm đường dẫn đến hình ảnh (URL của hình ảnh).
 • Thuộc tính alt – Nó dùng để thêm văn bản thay thế.
 • Chiều rộng – Để thêm chiều rộng của hình ảnh
 • Chiều cao – Để thêm chiều cao của hình ảnh

Làm cách nào để gạch dưới văn bản trong HTML?

 • Để gạch dưới văn bản trong HTML, chúng tôi sử dụng thẻ <u>.

Làm cách nào để tô đậm văn bản trong HTML?

 • Thẻ <b> </b> hoặc thẻ <strong> </strong> được sử dụng để in đậm văn bản trong HTML.

Làm thế nào để nhận xét có thể được thêm vào trong CSS?

 • Chúng ta có thể thêm nhận xét trong CSS bằng cách sử dụng / * và * /.

Sự khác biệt giữa các phần tử và thẻ HTML là gì?

Phần tử HTML Thẻ
Phần tử là một thành phần riêng lẻ của trang web hoặc tài liệu HTML bao gồm thẻ bắt đầu, các thuộc tính của nó, thẻ kết thúc và mọi thứ ở giữa. Thẻ HTML (mở hoặc đóng) được sử dụng để đánh dấu phần bắt đầu hoặc kết thúc của một phần tử.
Chúng thường bao gồm thẻ bắt đầu, nội dung và thẻ kết thúc. Chúng bắt đầu bằng biểu tượng <và kết thúc bằng biểu tượng>. Bất cứ thứ gì được viết bên trong <và> đều được gọi là thẻ.
Phần tử HTML giữ nội dung. Thẻ HTML giữ phần tử HTML.
Họ chỉ định nội dung chung. Các thẻ HTML giống như các từ khóa. Mỗi thẻ có một ý nghĩa riêng.

Câu hỏi phỏng vấn HTML CSS nâng cao

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn HTML nâng cao dành cho các vị trí Manager, Senior

Câu hỏi phỏng vấn HTML CSS nâng cao

Câu hỏi phỏng vấn HTML CSS nâng cao

Điều gì xảy ra nếu bạn mở tệp CSS bên ngoài trong trình duyệt?

Nếu bạn cố gắng mở tệp CSS bên ngoài trong trình duyệt, trình duyệt sẽ không mở tệp. Điều này là do tệp có phần mở rộng khác. Cách duy nhất để sử dụng tệp CSS bên ngoài là tham chiếu tệp đó bằng thẻ <link /> trong tài liệu HTML khác.

Giải thích việc sử dụng thẻ iframe

Thẻ <iframe> chỉ định một khung nội tuyến. Nó được sử dụng để hiển thị một trang web trong một trang web (để nhúng một tài liệu khác vào trong tài liệu HTML hiện tại).

Sự khác biệt giữa đối tượng LocalStorage và SessionStorage là gì?

LocalStorage Object SessionStorage Object
Nó lưu trữ dữ liệu mà không có thời hạn sử dụng. Lưu trữ dữ liệu chỉ cho một phiên.
Dữ liệu có thể được chia sẻ giữa nhiều cửa sổ của trình duyệt. Dữ liệu chỉ có thể truy cập được trong cửa sổ hiện tại của trình duyệt.
Dữ liệu không bị xóa khi cửa sổ trình duyệt đóng lại. Dữ liệu sẽ bị xóa nếu cửa sổ trình duyệt đóng lại.

Làm cách nào để thêm biểu tượng yêu thích trong HTML?

Dưới đây là mã để thêm biểu tượng yêu thích. Truy cập mã của trang web của bạn và trong phần <HEAD>, hãy thêm mã sau:

 • <link rel = ”icon” type = ”image / png” href = ”/ favicon.png” />
 • <link rel = ”icon” type = ”image / png” href = ”https://example.com/favicon.png” />

Mã hóa URL là gì? Tại sao URL được mã hóa bằng HTML?

Mã hóa URL là quá trình mã hóa các ký tự không phải ASCII trong URL sang định dạng được các trình duyệt web chấp nhận rộng rãi. URL được gửi qua Internet bằng cách sử dụng bộ ký tự ASCII. Nếu một URL chứa các ký tự bên ngoài bộ ASCII, thì URL đó phải được chuyển đổi.

URL được mã hóa bằng HTML vì nó chuyển đổi các ký tự không phải ASCII thành một định dạng có thể được truyền qua web. Mã hóa URL thay thế các ký tự không phải ASCII bằng “%” theo sau là các chữ số thập lục phân.

Thẻ datalist là gì?

Thẻ <datalist> cung cấp tính năng tự động hoàn thành trong các tệp HTML. Nó cho phép người dùng thêm biểu mẫu tự động hoàn thành dựa trên các tùy chọn được xác định trước. Nó có thể được sử dụng với thẻ đầu vào để người dùng có thể dễ dàng điền dữ liệu vào các biểu mẫu bằng cách sử dụng các tùy chọn được xác định trước.

Câu hỏi phỏng vấn HTML CSS thông dụng

Tổng hợp nhiều câu hỏi phỏng vấn HTML CSS thông dụng nhất.

Câu hỏi phỏng vấn HTML CSS thông dụng

Câu hỏi phỏng vấn HTML CSS thông dụng

Marquee là gì?

Thẻ Marquee là một phần tử HTML không chuẩn khiến văn bản tự động cuộn lên, xuống, sang trái hoặc sang phải. Bạn có thể đặt văn bản mà bạn muốn cuộn trên trang web trong thẻ sau:

<marquee> …… </marquee>

Giải thích việc sử dụng thẻ iframe

Thẻ <iframe> chỉ định một khung nội tuyến. Nó được sử dụng để hiển thị một trang web trong một trang web (để nhúng một tài liệu khác vào trong tài liệu HTML hiện tại).

Các loại và định dạng phương tiện khác nhau được HTML hỗ trợ là gì?

HTML hỗ trợ nhiều định dạng đa phương tiện cho âm thanh, nhạc, video, phim và hình ảnh động. Các định dạng khác nhau được HTML hỗ trợ là:

Hình ảnh: jpg, jpeg, png, gif, svg, apng, BMP ico

Âm thanh: RealAudio, WMA, MIDI, AAC, WAV, MP3, MP4

Video: MPEG, AVI, QuickTime, RealVideo, WMV, Flash, WebM và MP4

Những thẻ nào được sử dụng để phân tách một phần văn bản?

Ba thẻ sau được sử dụng để phân tách một phần văn bản:

 • <br> – để tách dòng văn bản. Nó ngắt dòng hiện tại và chuyển dòng sang dòng tiếp theo
 • <p> – Nó chứa văn bản dưới dạng một đoạn văn mới.
 • <blockquote> – xác định một phần được trích dẫn lớn.

Sự khác biệt giữa HTML và XHTML là gì?

HTML XHTML
HTML là viết tắt của Hypertext Markup Language. XHTML là viết tắt của Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản có thể mở rộng.
Nó được mở rộng từ SGML (Ngôn ngữ đánh dấu tổng quát tiêu chuẩn). Nó có các tính năng của cả XML và HTML.
HTML là một trang web tĩnh. XHTML là một Trang Web động.
Nó sử dụng một định dạng tệp tài liệu. Nó sử dụng ngôn ngữ đánh dấu.
HTML là về hiển thị thông tin. Đó là về việc mô tả thông tin.
Không phân biệt chữ hoa chữ thường. XHTML phân biệt chữ hoa chữ thường. Mọi thẻ và thuộc tính phải ở dạng chữ thường.
Không cần thiết phải đóng các thẻ theo thứ tự chúng được mở. Cần phải đóng các thẻ theo thứ tự chúng được mở.
Tất cả nội dung có thể được bao gồm trong phần tử nội dung. Tất cả nội dung phải được đặt trong các khối.
Nó yêu cầu một trình phân tích cú pháp dành riêng cho HTML khoan dung. Việc phân tích cú pháp được thực hiện bằng một trình phân tích cú pháp XML chuẩn.
Phần mở rộng tên tệp là: .html, .htm  Phần mở rộng tên tệp là: .xhtml, .xht, .xml, .html, .htm

Có bao nhiêu loại CSS có thể được đưa vào HTML?

Có ba loại CSS:

 • CSS nội tuyến – sử dụng thuộc tính style bên trong các phần tử HTML. CSS nội tuyến được sử dụng để tạo kiểu cho các ngữ cảnh nhỏ. Nó chứa thuộc tính CSS trong phần nội dung được đính kèm với phần tử. Thuộc tính style được sử dụng trong thẻ có liên quan để sử dụng thêm kiểu nội tuyến.
 • CSS nội bộ hoặc nhúng – sử dụng phần tử <style> trong phần <head>. Nó yêu cầu bạn thêm thẻ <style> trong phần <head> của tài liệu HTML. Nó phù hợp nhất để tạo kiểu cho một trang có phong cách độc đáo. Tuy nhiên, việc sử dụng kiểu này cho nhiều trang sẽ tốn thời gian vì các quy tắc CSS cần được thêm vào mỗi trang của trang web.
 • CSS bên ngoài – sử dụng phần tử <link> để liên kết với tệp CSS bên ngoài, sử dụng khi phong cách được áp dụng cho nhiều trang. Để sử dụng CSS bên ngoài, hãy thêm liên kết đến nó trong phần <head> của mỗi trang HTML.

Công dụng của thẻ figure trong HTML 5 là gì?

Thẻ <figure> xác định nội dung tự có liên quan đến nội dung chính. Nó được sử dụng để thêm nội dung độc lập như ảnh, sơ đồ, hình minh họa, v.v. Hình, chú thích và nội dung của nó được tham chiếu như một đơn vị duy nhất từ ​​luồng chính của tài liệu. Thẻ <figure> có hai phần tử img src và figcaption. Img src được sử dụng để thêm nguồn hình ảnh trong tài liệu trong khi hình vẽ đặt chú thích của hình ảnh.

Câu hỏi phỏng vấn thường gặp về nghề HTML

Câu hỏi phỏng vấn thường gặp về nghề HTML

Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn về nghề nghiệp HTML phổ biến và gợi ý trả lời hay nhất

HTML có đáng học không?

HTML là một kỹ năng có giá trị để học. Hầu hết mọi tổ chức có trang web đều tìm kiếm các nhà phát triển HTML hoặc CSS. Do đó, nhu cầu về các nhà phát triển HTML đang tăng lên và sẽ tiếp tục trong những năm tới. Hơn nữa, cho dù bạn quan tâm đến việc xây dựng các trang web của riêng mình, hoặc theo đuổi sự nghiệp như một nhà phát triển web, biết HTML sẽ là một lợi thế.

Vai trò của một nhà phát triển HTML là gì?

Nhà phát triển HTML là nhà phát triển web front-end chịu trách nhiệm về việc mã hóa end-to-end hoàn chỉnh của các trang web. Họ sử dụng các ngôn ngữ mã hóa để tạo ra giao diện trực quan của các trang web. Họ thường cộng tác với các nhà thiết kế web và các nhà phát triển web back-end.

Có thể tự học HTML không?

Có, bạn có thể tự học HTML. Có rất nhiều tài nguyên có sẵn để giúp bạn học HTML. Có rất nhiều trang web, hướng dẫn trực tuyến, video YouTube và các khóa học trực tuyến có thể giúp bạn học HTML thoải mái ngay tại nhà của mình.

HTML có dễ học không?

HTML rất dễ học. Vì nó là một ngôn ngữ mã hóa, bạn có thể cảm thấy hơi khó học lúc đầu. Tuy nhiên, nếu bạn sẵn sàng học hỏi và đi trước từng bước, thì bạn sẽ có thể thành thạo HTML trong vòng một hoặc hai tuần.

Các kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà phát triển HTML là gì?

Sau đây là các kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà phát triển HTML: Hiểu biết tốt về các công nghệ lập trình máy tính; kiến thức về cách thiết kế, xây dựng và triển khai các trang, trang web hoặc ứng dụng; khả năng tạo trang web bằng HTML, XML, Java, CSS và các ngôn ngữ khác; cách tiếp cận theo định hướng chi tiết; kỹ năng tổ chức; khả năng thực hiện nhiều việc.

1001 CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn HTML CSS JS, phỏng vấn HTML cơ bản, nâng cao, thông dụng, câu hỏi phỏng vấn thường gặp về nghề HTML kèm gợi ý trả lời hay nhất.

Trên đây là tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn HTML CSS thường gặp và gợi ý trả lời, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm IT. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm IT trên ViecLamVui