1001 Mẫu Slide môn học ViecLamVui - Slide bài giảng, thuyết trình, tiểu luận, đồ án

1001 Mẫu Slide môn học ✓ Hay ✓ Chuẩn ✓ 333+ môn học cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT ✓ Tổng hợp và chọn lọc bởi ViecLamVui

Slide môn học

 • Mẫu thuyết trình về tổ chức sự kiện PPT, PDF
  Mẫu thuyết trình về tổ chức sự kiện PPT, PDF

  Download mẫu thuyết trình về tổ chức sự kiện ✓ Slide bài thuyết trình về tổ chức sự kiện ✓ Thuyết trình kỹ năng tổ chức sự kiện ✓ Powerpoint thuyết trình về tổ chức sự kiện đẹp, hoàn chỉnh ✓ File PPT, PDF ✓ Tải xuống miễn phí

 • Bài giảng hành vi người tiêu dùng
  Bài giảng hành vi người tiêu dùng

  Download bài giảng hành vi người tiêu dùng full chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✓ Slide hành vi người tiêu dùng ✓ Bài giảng môn hành vi người tiêu dùng ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

 • Slide bài giảng marketing du lịch
  Slide bài giảng marketing du lịch

  Download slide bài giảng marketing du lịch ✓Full bộ bài giảng môn Marketing du lịch chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ✓Bài giảng Marketing du lịch Đại học Thương Mại ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình link Google Drive

 • Slide Quản trị bán hàng
  Slide Quản trị bán hàng

  Download slide quản trị bán hàng ✓ Slide bài giảng quản trị bán hàng ✓ Slide môn Quản trị bán hàng ✓ Slide quản trị bán hàng Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) ✓ Slide quản trị bán hàng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) ✓ Tải tài liệu không mất phí

 • Bài thuyết trình về điện toán đám mây PPT, PDF
  Bài thuyết trình về điện toán đám mây PPT, PDF

  Download bài thuyết trình về điện toán đám mây ✓ Mẫu bài thuyết trình về điện toán đám mây hoàn chỉnh ✓ Bài thuyết trình về điện toán đám mây Powerpoint ✓ Thuyết trình về điện toán đám mây và các ứng dụng đa phương tiện ✓ File PPT, PDF ✓ Tải xuống miễn phí

 • Slide mạng truyền thông công nghiệp
  Slide mạng truyền thông công nghiệp

  Download slide mạng truyền thông công nghiệp ✓ Slide bài giảng môn mạng truyền thông công nghiệp ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

 • Slide môi trường và phát triển bền vững
  Slide môi trường và phát triển bền vững

  Download slide môi trường và phát triển bền vững ✓Bài giảng môi trường và phát triển bền vững ✓Môi trường và sự phát triển bền vững powerpoint ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình link Google Drive

 • Slide bài giảng môi trường và con người
  Slide bài giảng môi trường và con người

  Download slide bài giảng môi trường và con người chương 1, 2, 3, 4, 5, 6 ✓Slide môi trường và con người ✓Slide bài giảng môn môi trường và con người ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

 • Slide thuyết trình về an toàn điện
  Slide thuyết trình về an toàn điện

  Download bài thuyết trình về an toàn điện ✓ Slide thuyết trình an toàn điện ✓ Bài thuyết trình Kỹ thuật an toàn điện ✓ Powerpoint về an toàn điện ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí bài thuyết trình an toàn điện link Google Drive.

 • Slide quản trị kinh doanh NEU (Đại học Kinh tế Quốc dân)
  Slide quản trị kinh doanh NEU (Đại học Kinh tế Quốc dân)

  Download slide quản trị kinh doanh NEU - Đại học Kinh tế Quốc dân ✓ Slide bài giảng quản trị kinh doanh NEU - Chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✓ Powerpoint quản trị kinh doanh NEU ✓ File PPT, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook

Việc làm mới