1001 Mẫu Slide môn học ViecLamVui - Slide bài giảng, thuyết trình, tiểu luận, đồ án

1001 Mẫu Slide môn học ✓ Hay ✓ Chuẩn ✓ 333+ môn học cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT ✓ Tổng hợp và chọn lọc bởi ViecLamVui

Slide môn học

 • Slide mạng truyền thông công nghiệp
  Slide mạng truyền thông công nghiệp

  Download slide mạng truyền thông công nghiệp ✓ Slide bài giảng môn mạng truyền thông công nghiệp ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

 • Slide môi trường và phát triển bền vững
  Slide môi trường và phát triển bền vững

  Download slide môi trường và phát triển bền vững ✓Bài giảng môi trường và phát triển bền vững ✓Môi trường và sự phát triển bền vững powerpoint ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình link Google Drive

 • Slide bài giảng môi trường và con người
  Slide bài giảng môi trường và con người

  Download slide bài giảng môi trường và con người chương 1, 2, 3, 4, 5, 6 ✓Slide môi trường và con người ✓Slide bài giảng môn môi trường và con người ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

 • Slide thuyết trình về an toàn điện
  Slide thuyết trình về an toàn điện

  Download bài thuyết trình về an toàn điện ✓ Slide thuyết trình an toàn điện ✓ Bài thuyết trình Kỹ thuật an toàn điện ✓ Powerpoint về an toàn điện ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí bài thuyết trình an toàn điện link Google Drive.

 • Slide quản trị kinh doanh NEU (Đại học Kinh tế Quốc dân)
  Slide quản trị kinh doanh NEU (Đại học Kinh tế Quốc dân)

  Download slide quản trị kinh doanh NEU - Đại học Kinh tế Quốc dân ✓ Slide bài giảng quản trị kinh doanh NEU - Chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✓ Powerpoint quản trị kinh doanh NEU ✓ File PPT, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

 • Slide lịch sử các học thuyết kinh tế
  Slide lịch sử các học thuyết kinh tế

  Download Slide lịch sử các học thuyết kinh tế ✓Slide bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

 • Slide bài giảng đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
  Slide bài giảng đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Tổng hợp slide bài giảng đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ✓ Bài giảng đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam PPT, PDF ✓ Slide đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam chương 1, 2, 3, 4, 5 ✓ Tài liệu giảng dạy và tham khảo học tập ✓ Tải xuống miễn phí

 • Chuyên đề quản lý hành chính nhà nước PPT, PDF
  Chuyên đề quản lý hành chính nhà nước PPT, PDF

  Chuyên đề Quản lý hành chính nhà nước mẫu tham khảo .ppt, .pdf ✓ Slide trình bày chuyên đề lý luận về hành chính nhà nước, chuyên đề thủ tục hành chính nhà nước, chuyên đề về quyết định hành chính nhà nước ✓ Chuyên đề quản lý hành chính nhà nước chi tiết hoàn chỉnh ✓ Download miễn phí tại ViecLamVui

 • Slide Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  Slide Tư Tưởng Hồ Chí Minh

  Download slide Tư tưởng Hồ Chí Minh PPT, PDF ✓ Slide Powerpoint tư tưởng Hồ Chí Minh ✓ Slide bài thuyết trình nhóm, bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh ✓ Powerpoint về tư tưởng Hồ Chí Minh có sẵn nội dung tham khảo ✓ File .PPT dễ chỉnh sửa ✓ Tải online miễn phí tại ViecLamVui

 • Slide Pháp Luật Đại Cương
  Slide Pháp Luật Đại Cương

  Download Slide Pháp Luật Đại Cương PPT ✓ Slide thuyết trình Pháp Luật Đại Cương ✓ Bài giảng Pháp Luật Đại Cương bằng Powerpoint ✓ File bài giảng Pháp Luật Đại Cương ✓ Slide Pháp Luật Đại Cương PDF ✓ File PDF, file PPT có thể dễ dàng chỉnh sửa ✓ Tải xuống miễn phí slide bài giảng môn Pháp Luật Đại Cương link Google Drive

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook

Việc làm mới