Tải Miễn Phí Mẫu Văn Bản, Mẫu Đơn, Mẫu Giấy Tờ

Mẫu Văn Bản

 • Mẫu giấy giới thiệu công tác file Word
  Mẫu giấy giới thiệu công tác file Word

  Download mẫu giấy giới thiệu công tác mới nhất ✓Mẫu giấy giới thiệu liên hệ công tác dành cho tổ chức, công ty, doanh nghiệp ✓ File Word ✓ chuẩn nhất ✓ Tải xuống miễn phí.

 • Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định file Word
  Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định file Word

  Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định soạn sẵn nội dung tham khảo ✓ Sử dụng ban hành quyết định thanh lý tài sản cố định bất động sản, ô tô, máy móc, thiết bị... đã qua sử dụng của công ty, doanh nghiệp ✓ MS Word dễ điều chỉnh thay đổi thông tin ✓ Tải mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định không mất phí tại ViecLamVui

 • Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng file Word
  Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng file Word

  Tải mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng .doc .pdf ✓ Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng có nội dung dựng sẵn chuẩn ✓ Quyết định giao quản lý và sử dụng tài sản cố định tại các cơ quan nhà nước, công ty, doanh nghiệp, làm căn cứ trích khấu hao TSCĐ ✓ Download mẫu file Word miễn phí

 • Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ file Word
  Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ file Word

  Download quyết định bổ nhiệm cán bộ mẫu dựng sẵn nội dung chuẩn theo quy định ✓ Sử dụng ban hành quyết định bổ nhiệm cán bộ công chức quản lý cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp ✓ File Word tiện chỉnh sửa dùng ngay ✓ Miễn phí tải online

 • Mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh file Word
  Mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh file Word

  Tải mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh miễn phí ✓ Sử dụng ban hành quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty, làm thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, thành lập chi nhánh mới ✓ File Word tiện chỉnh sửa, dễ thay đổi thông tin để dùng ngay

 • Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên file Word
  Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên file Word

  Download quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên mẫu .doc ✓ Sử dụng công bố quyết định bầu chủ tịch HĐTV công ty TNHH 2 thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐTV ✓ Nội dung chuẩn soạn sẵn ✓ Tải online file Word không mất phí

 • Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị file Word
  Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị file Word

  Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mẫu soạn sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng ra quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần theo nghị quyết, biên bản họp HĐQT ✓ Tải file Word mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị miễn phí ✓ Dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay

 • Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú file Word
  Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú file Word

  Download mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú mới nhất ✓ Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú ✓ Mẫu giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 213 ✓ Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt 76, Quy định 76-QĐ/TW ✓ File Word ✓ chuẩn nhất ✓ Tải xuống miễn phí.

 • Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng file Word
  Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng file Word

  Download mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất ✓ Mẫu 1-SHĐ - Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng ✓ Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức (loại 10 ô) ✓ File Word ✓ chuẩn nhất ✓ Tải xuống miễn phí.

 • Mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng file Word
  Mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng file Word

  Quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng mẫu chuẩn định dạng .doc .pdf ✓ Mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng sử dụng bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình, chỉ huy trưởng công trường xây dựng, chỉ huy trưởng biên phòng, ban chỉ huy quân sự... ✓ Có nội dung dựng sẵn hướng dẫn chi tiết ✓ Download file Word online không mất phí

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook

Việc làm mới