1001 Mẫu bài tập ViecLamVui - Bài tập tình huống, bài tập nhóm, bài tập lớn

1001 Mẫu bài tập ✓ Hay ✓ Chuẩn ✓ 200+ môn học cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp ✓ Tổng hợp và chọn lọc bởi ViecLamVui

Bài tập

 • Bài tập môn tâm lý học kinh doanh có lời giải
  Bài tập môn tâm lý học kinh doanh có lời giải

  Download bài tập môn tâm lý học kinh doanh ✓ Bài tập tình huống tâm lý học quản trị kinh doanh ✓ Bài tập tình huống tâm lý học kinh doanh ✓ Tải xuống miễn phí bài tập tình huống môn tâm lý kinh doanh Google Drive.

 • Bài tập kế toán tổng hợp
  Bài tập kế toán tổng hợp

  Download bài tập kế toán tổng hợp có đáp án, có lời giải ✓ Bài tập kế toán tổng hợp theo thông tư 200 ✓ Bài tập kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh, lên báo cáo tài chính ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

 • Bài tập pháp chế dược
  Bài tập pháp chế dược

  Download bài tập pháp chế dược có đáp án, lời giải chi tiết ✓Bài tập môn pháp chế dược ✓Câu hỏi ôn tập pháp chế dược ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

 • Bài tập thống kê kinh doanh có lời giải
  Bài tập thống kê kinh doanh có lời giải

  Download các dạng bài tập thống kê kinh doanh có lời giải PDF ✓ Giải bài tập thống kê kinh doanh Chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, 5, 6, 7, 8, 9 ✓ Bài tập thống kê kinh doanh có đáp án ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

 • Bài tập kinh tế lao động có lời giải
  Bài tập kinh tế lao động có lời giải

  Download bài tập kinh tế lao động có lời giải ✓ Bài tập và đáp án môn kinh tế lao động ✓ Bài tập môn kinh tế lao động ✓ bài tập kinh tế học lao động ✓ Tải xuống miễn phí bài tập môn kinh tế học lao động có đáp án có đáp án Google Drive.

 • Bài tập hệ điều hành Linux
  Bài tập hệ điều hành Linux

  Download bài tập hệ điều hành Linux ✓ Bài tập môn hệ điều hành Linux ✓ Bài tập thực hành hệ điều hành Linux ✓ Bài tập thực hành Linux ✓ Tải xuống miễn phí bài tập về hệ điều hành Linux Google Drive.

 • Bài tập cơ ứng dụng có lời giải
  Bài tập cơ ứng dụng có lời giải

  Download bài tập cơ ứng dụng có lời giải ✓ Bài tập cơ học ứng dụng ✓ Giải bài tập cơ ứng dụng ✓ Tải xuống hướng dẫn giải bài tập cơ học ứng dụng Google Drive.

 • Bài giảng sức khỏe sinh sản
  Bài giảng sức khỏe sinh sản

  Download bài giảng sức khỏe sinh sản ✓ Bài giảng Powerpoint về sức khỏe sinh sản ✓ Bài giảng môn sức khỏe sinh sản ✓ Tải xuống slide bài giảng về sức khỏe sinh sản Google Drive.

 • Bài tập tình huống môn quản trị sự thay đổi
  Bài tập tình huống môn quản trị sự thay đổi

  Download bài tập tình huống môn quản trị sự thay đổi ✓ Bài tập tình huống quản lý sự thay đổi ✓ Tải xuống tiểu bài tình huống quản trị sự thay đổi Google Drive.

 • Bài tập định giá tài sản có lời giải
  Bài tập định giá tài sản có lời giải

  Download bài tập định giá tài sản có lời giải ✓ Giải bài tập định giá tài sản Học Viện Tài Chính ✓ Bài tập định giá tài sản phương pháp so sánh ✓ Tải xuống bài tập môn học định giá tài sản Google Drive.

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook

Việc làm mới