1001 Mẫu bài tập ViecLamVui - Bài tập tình huống, bài tập nhóm, bài tập lớn

1001 Mẫu bài tập ✓ Hay ✓ Chuẩn ✓ 200+ môn học cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp ✓ Tổng hợp và chọn lọc bởi ViecLamVui

Bài tập

 • Bài tập cơ kỹ thuật có lời giải
  Bài tập cơ kỹ thuật có lời giải

  Download bài tập cơ kỹ thuật có lời giải ✓ Bài tập cơ học kỹ thuật có lời giải chi tiết ✓ Tài liệu tổng hợp các dạng bài tập môn cơ kỹ thuật ✓ Hướng dẫn giải bài tập Cơ kỹ thuật 2 ✓ File PDF ✓ Tải tài liệu miễn phí

 • Bài tập luật hàng hải quốc tế
  Bài tập luật hàng hải quốc tế

  Download bài tập luật hàng hải quốc tế ✓Bài tập môn Luật Hàng hải và vận tải quốc tế✓ Bài tập tình huống Luật hàng hải quốc tế ✓ File PDF, Word ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

 • Bài tập môn logistics và vận tải quốc tế
  Bài tập môn logistics và vận tải quốc tế

  Download bài tập môn logistics và vận tải quốc tế có đáp án ✓Bài tập logistics và vận tải quốc tế ✓Câu hỏi ôn tập môn logistics và vận tải quốc tế ✓ File PDF, Word ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

 • Bài tập cấu trúc rời rạc
  Bài tập cấu trúc rời rạc

  Download bài tập cấu trúc rời rạc có lời giải ✓ Giải bài tập cấu trúc rời rạc chương 1, 2, 3, 4, 5 ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu bài tập về cấu trúc rời rạc link Google Drive.

 • Bài tập nhập môn lập trình có lời giải
  Bài tập nhập môn lập trình có lời giải

  Download bài tập nhập môn lập trình có đáp án ✓ Tổng hợp bài tập, hướng dẫn giải bài tập nhập môn lập trình chi tiết ✓ Bài tập cơ bản nhập môn lập trình ✓ Bài tập nhập môn lập trình nâng cao ✓ Bài tập nhập môn lập trình C ✓ Bài tập nhập môn lập trình KHTN ✓ Tải xuống miễn phí

 • Bài tập kết cấu bê tông cốt thép
  Bài tập kết cấu bê tông cốt thép

  Download bài tập kết cấu bê tông cốt thép có đáp án ✓Bài tập kết cấu bê tông cốt thép 1 có lời giải ✓ Bài tập môn kết cấu bê tông cốt thép ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

 • Bài tập dân số và phát triển
  Bài tập dân số và phát triển

  Download bài tập dân số và phát triển có đáp án, lời giải ✓Câu hỏi ôn tập môn dân số và phát triển ✓ Câu hỏi về dân số và phát triển ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

 • Bài tập môn môi trường và phát triển bền vững có đáp án
  Bài tập môn môi trường và phát triển bền vững có đáp án

  Download bài tập môn môi trường và phát triển bền vững .DOC, .PDF ✓ 200+ câu hỏi bài tập môn môi trường và phát triển bền vững có hướng dẫn chi tiết ✓ Tài liệu ôn tập môn môi trường và phát triển bền vững ✓ Tải online nhanh dễ dàng không mất phí

 • Bài tập đo lường cảm biến có lời giải
  Bài tập đo lường cảm biến có lời giải

  Download bài tập đo lường cảm biến ✓ Bài tập kỹ thuật đo lường cảm biến ✓ Bài tập đo lường và cảm biến có đáp án ✓ Hướng dẫn chi tiết giải bài tập môn đo lường cảm biến ✓ File DOC, PDF ✓ Tải miễn phí tài liệu bài tập kỹ thuật đo lường và cảm biến link Google Drive

 • Bài tập nghiên cứu Marketing có đáp án
  Bài tập nghiên cứu Marketing có đáp án

  Download bài tập nghiên cứu Marketing có đáp án ✓ Bài tập nghiên cứu Marketing ✓ Các bài tập tình huống nghiên cứu Marketing ✓ Bài tập trắc nghiệm Marketing căn bản có đáp án ✓ Các bài tập Marketing căn bản ✓ Tải xuống miễn phí bài tập về nghiên cứu Marketing có đáp án link Google Drive.

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook

Việc làm mới