1001 Mẫu Bài giảng ViecLamVui

1001 Mẫu Bài giảng ✓ Hay ✓ Chuẩn ✓ 333+ môn học cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT ✓ Tổng hợp và chọn lọc bởi ViecLamVui

Bài giảng

 • Bài giảng mạng truyền thông công nghiệp
  Bài giảng mạng truyền thông công nghiệp

  Download slide bài giảng mạng truyền thông công nghiệp ✓ Slide mạng truyền thông công nghiệp ✓ Tập bài giảng mạng truyền thông công nghiệp và Scada ✓ Bài giảng môn mạng truyền thông công nghiệp - Ths Nguyễn Kim Ánh ✓ Tải xuống miễn phí slide môn mạng truyền thông công nghiệp link Google Drive.

 • Bài giảng truyền thông marketing tích hợp
  Bài giảng truyền thông marketing tích hợp

  Download bài giảng truyền thông marketing tích hợp full bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ✓ Slide bài giảng môn truyền thông marketing tích hợp ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

 • Bài giảng văn hóa du lịch
  Bài giảng văn hóa du lịch

  Download bài giảng văn hóa du lịch chương 1, 2, 3, 4, 5 ✓ Slide bài giảng môn văn hóa du lịch ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

 • Slide Powerpoint văn hóa doanh nghiệp
  Slide Powerpoint văn hóa doanh nghiệp

  Download powerpoint văn hóa doanh nghiệp ✓ Slide Powerpoint về văn hóa doanh nghiệp ✓ Slide thuyết trình về văn hóa doanh nghiệp ✓ Slide bài giảng văn hóa doanh nghiệp ✓ Mẫu slide về văn hóa doanh nghiệp ✓ Tải xuống miễn phí văn hóa doanh nghiệp Powerpoint link Google Drive.

 • Bài giảng luật hàng hải quốc tế
  Bài giảng luật hàng hải quốc tế

  Download bài giảng luật hàng hải quốc tế .PDF ✓ Bài giảng luật hàng hải quốc tế mới nhất ✓ Tập bài giảng luật hàng hải quốc tế chi tiết ✓ Bài giảng Pháp luật hàng hải ✓ Tải xuống miễn phí

 • Bài giảng điện tử hội nhập kinh tế quốc tế
  Bài giảng điện tử hội nhập kinh tế quốc tế

  Download bài giảng điện tử hội nhập kinh tế quốc tế ✓Bài giảng hội nhập kinh tế quốc tế ✓Slide hội nhập kinh tế quốc tế ✓Bài giảng về hội nhập quốc tế ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

 • Bài giảng Công pháp Quốc tế PPT, PDF
  Bài giảng Công pháp Quốc tế PPT, PDF

  Download slide bài giảng công pháp quốc tế ✓ Slide bài giảng môn công pháp Quốc Tế UEH ✓ Slide môn công pháp Quốc tế ✓ Bài giảng về công pháp Quốc tế ✓ Tải xuống miễn phí tổng hợp bài giảng môn học công pháp Quốc tế link Google Drive.

 • Bài giảng cấu trúc rời rạc PPT, PDF
  Bài giảng cấu trúc rời rạc PPT, PDF

  Download bài giảng cấu trúc rời rạc .PPT, .PDF ✓ Bài giảng cấu trúc rời rạc UIT - Đại học Công nghệ thông tin ✓ Slide bài giảng cấu trúc rời rạc chi tiết ✓ Bài giảng môn cấu trúc rời rạc ✓ Cấu trúc rời rạc logic học, phép đếm, đồ thị, cây... ✓ Tải bài giảng link Google Drive không mất phí

 • Bài giảng cơ kỹ thuật PPT, PDF
  Bài giảng cơ kỹ thuật PPT, PDF

  Download bài giảng cơ kỹ thuật ✓ Slide cơ kỹ thuật ✓ Bài giảng môn cơ kỹ thuật ✓ Tải xuống miễn phí slide bài giảng cơ kỹ thuật link Google Drive.

 • Bài giảng phụ gia thực phẩm PPT, PDF
  Bài giảng phụ gia thực phẩm PPT, PDF

  Download bài giảng phụ gia thực phẩm PDF, PPT ✓ Bài giảng phụ gia trong chế biến thực phẩm ✓ Bài giảng phụ gia sản xuất trong thực phẩm ✓ Bài giảng phụ gia trong sản xuất thực phẩm ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu slide bài giảng phụ gia thực phẩm link Google Drive.

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook

Việc làm mới