1001 Mẫu Bài giảng ViecLamVui

1001 Mẫu Bài giảng ✓ Hay ✓ Chuẩn ✓ 333+ môn học cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT ✓ Tổng hợp và chọn lọc bởi ViecLamVui

Bài giảng

 • Bài giảng hình họa vẽ kỹ thuật
  Bài giảng hình họa vẽ kỹ thuật

  Download bài giảng hình họa vẽ kỹ thuật PDF ✓ Tài liệu bài giảng hình họa vẽ kỹ thuật ĐH Phạm Văn Đồng ✓ Bài giảng vẽ kỹ thuật ✓ Bài giảng môn hình họa vẽ kỹ thuật cơ bản ✓ Hình họa vẽ kỹ thuật đại học ✓ Bài giảng vẽ kỹ thuật cơ khí ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu bài giảng môn hình họa vẽ kỹ thuật link Google Drive.

 • Luận văn quy hoạch sử dụng đất
  Luận văn quy hoạch sử dụng đất

  Download bài luận văn quy hoạch sử dụng đất hay ✓ Luận văn về quy hoạch sử dụng đất ✓ Luận văn quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí đề tài đề tài quy hoạch sử dụng đất link Google Drive.

 • Bài giảng bê tông cốt thép 1
  Bài giảng bê tông cốt thép 1

  Download bài giảng bê tông cốt thép 1 PDF ✓ Bài giảng bê tông cốt thép 1 Đại học xây dựng, Đại học Kiến Trúc ✓ Bài giảng kết cấu bê tông cốt thép ✓ Bài giảng bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản ✓ Bài giảng môn học bê tông cốt thép 1 ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng môn bê tông cốt thép 1 link Google Drive.

 • Bài giảng quy hoạch sử dụng đất
  Bài giảng quy hoạch sử dụng đất

  Download bài giảng quy hoạch sử dụng đất ✓ Bài giảng quy hoạch sử dụng đất đai ✓ Bài giảng quy hoạch sử dụng đất TS. Nguyễn Hữu Ngữ ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài bài giảng tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đai link Google Drive.

 • Bài giảng kiến trúc máy tính
  Bài giảng kiến trúc máy tính

  Download bài giảng kiến trúc máy tính PDF ✓ Slide bài giảng kiến trúc máy tính ✓ Bài giảng kiến trúc máy tính PTIT ✓ Bài giảng môn kiến trúc máy tính chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng về kiến trúc máy tính link Google Drive.

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam PDF
  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam PDF

  Tải File bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam ✓ Bài giảng môn Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam đầy đủ các chương ✓ Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Nguyệt ✓ Download miễn phí link Google drive

 • Lý thuyết kiểm toán căn bản PDF
  Lý thuyết kiểm toán căn bản PDF

  File Lý thuyết kiểm toán căn bản .pdf ✓ Lý thuyết kiểm toán cơ bản tổng quát và hệ thống kiến thức ✓ Tài liệu lý thuyết kiểm toán sử dụng làm bài giảng, học tập ✓ Download miễn phí file Lý thuyết kiểm toán căn bản link Google Drive

 • Bài giảng quản lý dự án
  Bài giảng quản lý dự án

  Download bài giảng quản lý dự án án xây dựng, đầu tư, phần mềm, công nghệ thông tin, y tế ✓ Bài giảng môn quản lý dự án chương 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 ✓ Bài giảng về quản lý dự án ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí Full slide bài giảng quản trị dự án link Google Drive.

 • Bài giảng kinh tế vi mô PDF
  Bài giảng kinh tế vi mô PDF

  Tải bài giảng kinh tế vi mô .pdf ✓ Bài giảng kinh tế vi mô chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ✓ Bài giảng môn Kinh tế vi mô đầy đủ, chi tiết ✓ File bài giảng kinh tế vi mô tổng hợp các chương ✓ Tham khảo và download miễn phí tại ViecLamVui

 • Bài giảng quản trị nguồn nhân lực PPT, PDF
  Bài giảng quản trị nguồn nhân lực PPT, PDF

  Download bài giảng quản trị nguồn nhân lực PPT, PDF ✓ Bài giảng quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung ✓ Slide bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✓ Slide quản trị nguồn nhân lực ✓ Sách quản trị nhân lực ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng môn quản trị nguồn nhân lực link Google Drive.

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook

Việc làm mới