1001 Mẫu Bài giảng ViecLamVui

1001 Mẫu Bài giảng ✓ Hay ✓ Chuẩn ✓ 333+ môn học cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT ✓ Tổng hợp và chọn lọc bởi ViecLamVui

Bài giảng

 • Chiến lược Marketing của Vietjet Air
  Chiến lược Marketing của Vietjet Air

  Download chiến lược Marketing của Vietjet Air ✓ Slide bài giảng phân tích chiến lược Marketing Mix của Vietjet Air ✓ Slide phân tích chiến lược Marketing của Vietje Air ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng chiến lược Marketing của Vietjet Air tại Việt Nam Google Drive.

 • Bài giảng chế biến thủy sản PDF
  Bài giảng chế biến thủy sản PDF

  Download Bài giảng chế biến thủy sản .PDF ✓ Bài giảng công nghệ chế biến thủy sản ✓ Full Bài giảng chế biến thuỷ sản - ThS. Lê Thanh Long ✓ File PDF ✓ Tải miễn phí tài liệu tại ViecLamVui

 • Bài giảng Powerpoint biến đổi khí hậu
  Bài giảng Powerpoint biến đổi khí hậu

  Download Bài giảng Powerpoint biến đổi khí hậu ✓ Full Bài giảng môn biến đổi khí hậu ✓ Slide Bài giảng biến đổi khí hậu - PGS. TS. Nguyễn Đăng Quế ✓ File PPTX, PDF ✓ Tải tài liệu miễn phí link Google Drive

 • Bài giảng kỹ thuật bao bì thực phẩm
  Bài giảng kỹ thuật bao bì thực phẩm

  Download bài giảng kỹ thuật bao bì thực phẩm ✓ Slide bài giảng môn học kỹ thuật bao bì thực phẩm ✓ Bài giảng môn kỹ thuật bao bì thực phẩm ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng môn bao bì thực phẩm Google Drive.

 • Bài giảng anten và truyền sóng PPT, PDF
  Bài giảng anten và truyền sóng PPT, PDF

  Download Bài giảng anten và truyền sóng ✓ Bài giảng môn truyền sóng và anten đầy đủ, chi tiết ✓ Full Bài giảng anten và truyền sóng - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) ✓ File PPT, PDF ✓ Tải online link Google Drive bài giảng miễn phí tại ViecLamVui

 • Bài giảng độc học môi trường
  Bài giảng độc học môi trường

  Download bài giảng độc học môi trường ✓ Tập bài giảng độc học môi trường Bách Khoa Hà Nội, Đại Học Hàng Hải ✓ Slide bài giảng độc học môi trường ✓ bài giảng môn độc học môi trường ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng độc chất học môi trường Google Drive.

 • Bài giảng phương pháp thí nghiệm
  Bài giảng phương pháp thí nghiệm

  Download bài giảng phương pháp thí nghiệm ✓ Tập bài giảng phương pháp thí nghiệp đồng ruộng ✓ Bài giảng môn phương pháp thí nghiệm nông nghiệp ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng về phương pháp thí nghiệm Google Drive.

 • Bài giảng cấp thoát nước đô thị
  Bài giảng cấp thoát nước đô thị

  Download bài giảng cấp thoát nước đô thị ✓ Bài giảng thoát nước đô thị ✓ Bài giảng cấp thoát nước - PGS.TS Nguyễn Thống ✓ Bài giảng cấp thoát nước - Bách Khoa TPHCM ✓ Bài giảng môn học thoát nước ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng môn cấp thoát nước Google Drive.

 • Bài giảng tâm lý học kinh doanh
  Bài giảng tâm lý học kinh doanh

  Download bài giảng tâm lý học kinh doanh PPT, PDF ✓ Bài giảng tâm lý quản trị kinh doanh ✓ Slide bài giảng tâm lý học quản trị kinh doanh - Học Viện Tài Chính ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng môn tâm lý học quản trị kinh doanh - Ths Nguyễn Sơn Lam Google Drive.

 • Bài giảng quản trị chất lượng dịch vụ
  Bài giảng quản trị chất lượng dịch vụ

  Download bài giảng quản trị chất lượng dịch vụ PDF ✓Bài giảng môn quản trị chất lượng dịch vụ ✓Tài liệu môn quản trị chất lượng dịch vụ ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive.

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook

Việc làm mới