Logo

Mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất file Word

Lượt xem: 166
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất là gì?

Mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất là văn bản do đại diện hộ gia đình được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ thực hiện và gửi đến văn phòng đăng ký đất đai, uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi cư trú để xin xoá nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất - ViecLamVui

Mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất dùng làm gì?

Mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất được sử dụng để các hộ gia đình đang ghi nợ tiền sử dụng đất làm thủ tục xóa nợ sau khi đã hoàn thành việc thanh toán khoản nợ tiền sử dụng đất đúng theo thời hạn được ghi nợ theo quy định.

Sau đây là mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất dựng sẵn nội dung mẫu tham khảo ✓ File PDF xem trước, File Word chỉnh sửa nhanh dễ dàng, tiện dùng ngay ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui

Tải Mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất file Word

Mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất có những thông tin gì?

Những thông tin cần có trong mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất gồm:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính;
  • Ngày tháng năm làm đơn;
  • Tiêu đề đơn: Đơn xin xoá nợ tiền sử dụng đất;
  • Các căn cứ làm đơn: Căn cứ Bộ Luật dân sự, luật đất đai, nghị định chính phủ;
  • Kính gửi: Gửi đến văn phòng đăng ký đất đai,  UBND Xã/Phường/Thị trấn;
  • Thông tin người làm đơn: Họ tên, năm sinh, số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, số điện thoại;
  • Trình bày nội dung đơn: Xin xoá nợ tiền sử dụng đất, nêu rõ chi tiết của thửa đất có liên quan (tờ bản đồ số, thửa đất số, diện tích, địa chỉ thửa đất, mục đích sử dụng đất); lý do xoá nợ;
  • Các giấy tờ đính kèm: GCNQSDĐ; trích lục, trích đo địa chính thửa đất, khu đất; quyết định cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất; sao kê hóa đơn đã trả nợ (đóng tiền sử dụng đất);
  • Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên;

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Tải Mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất .DOC ✓ Đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất dựng sẵn nội dung mẫu tham khảo ✓ Mẫu đơn làm thủ tục xoá nợ tiền sử dụng đất theo quy định ✓ File PDF xem trước, File Word chỉnh sửa nhanh dễ dàng, tiện dùng ngay ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui

Trên đây là mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất, file Word dựng sẵn nội dung tham khảo, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauDonXinXoaNoTienSuDungDat #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui