Logo

Mẫu đơn xin cấp đất ở file Word

Lượt xem: 355
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu đơn xin cấp đất ở là gì?

Mẫu đơn xin cấp đất ở là văn bản được cá nhân, hộ gia đình thực hiện và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và phê duyệt việc giao đất trong khả năng quỹ đất của địa phương để cho cá nhân, hộ gia đình làm nhà ở, có nơi cư trú ổn định.

Mẫu đơn xin cấp đất ở - ViecLamVui

Mẫu đơn xin cấp đất ở dùng làm gì?

Mẫu đơn xin cấp đất thổ cư làm nhà ở được sử dụng để cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh chưa có chỗ ở ổn định mong muốn có chỗ định cư để ổn định cuộc sống làm đơn xin các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết được cấp đất ở. 

Sau đây là mẫu đơn xin cấp đất làm nhà ở, xin cấp đất thổ cư soạn sẵn nội dung tham khảo ✓ File Word đơn xin cấp đất ở tiện chỉnh sửa ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn xin cấp đất ở file Word

Mẫu đơn xin cấp đất ở có những thông tin gì?

Mẫu đơn xin cấp đất làm nhà ở, xin cấp đất thổ cư sẽ có những thông tin chính như sau:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính;
 • Ngày tháng năm làm đơn;
 • Tiêu đề đơn: Đơn xin giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân);
 • Kính gửi: Gửi đến UBND Xã/Phường/Thị trấn, UBND Huyện/Quận/Tỉnh (Thành phố);
 • Họ tên người xin giao đất, số giấy tờ tuỳ thân (CMND/CCCD);
 • Hộ khẩu thường trú, địa chỉ liên hệ của người xin giao đất;
 • Địa điểm khu đất xin giao, diện tích;
 • Mục đích sử dụng đất, phương thức trả tiền sử dụng;
 • Các cam kết khi được nhận đất ở;
 • Người xin giao đất ký và ghi rõ họ tên;
 • Xác nhận của UBND Xã/Phường/Thị trấn về nhu cầu của người xin giao đất và khả năng quỹ đất của địa phương;
 • Chủ tịch UBND ký tên, đóng dấu.

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Tải Mẫu đơn xin cấp đất ở .DOC ✓ Mẫu đơn xin cấp đất làm nhà ở, xin cấp đất thổ cư soạn sẵn nội dung tham khảo ✓ File Word đơn xin cấp đất ở tiện chỉnh sửa ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là mẫu đơn xin cấp đất ở, file Word dựng sẵn nội dung tham khảo, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauDonXinCapDatO #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui