Logo

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất

Lượt xem: 119
Ngày đăng: 12/03/2024

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai là gì

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai là văn bản pháp lý ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

mẫu đơn đăng ký biến động đất đai - ViecLamVui

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai dùng làm gì

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai dùng để đăng ký biến động về sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất. 

Mẫu đơn đăng ký biến động về sử dụng đất là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét và xác nhận, đưa ra ý kiến về việc đăng ký biến động về sử dụng đất của chủ sở hữu đó.

Sau đây là mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu số 09/ĐK đơn đăng ký biến động đất đai tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất

➽➽➽ Download Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất gồm các nội dung sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa "ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT"
 • Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền)
 • Phần kê của người đăng ký
  • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.)
  • Tên (viết chữ in hoa) 
  • Địa chỉ
  • Giấy chứng nhận đã cấp
  • Nội dung biến động
  • Lý do biến động
  • Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
  • Giấy tờ liên quan nội dung tahy đổi nộp kèm theo đơn này gồm có (liệt kê các loại giấy tờ)
  • Người viết đơn ký và và ghi rõ họ tên
 • Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản vào giấy chứng nhận đã cấp)
 • Ý kiến của cơ quan đăng ký đất đai
 • Ý kiến của cơ quan tài nguyên môi trường

Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; , từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng gửi lên cơ quan nhà nước xem xét về sự biến động đất đai ở thời điểm hiện tại ✓ Mẫu số 09/ĐK mới nhất, file Word ✓ Mẫu số 09/ĐK thông tin số 24/2014TT-BTNMT ✓ Tải miễn phí mẫu số 09/ĐK đơn đăng ký biến động đất đai tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#MauDonDangKyBienDongDatDai #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui