Logo

Mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất

Lượt xem: 107
Ngày đăng: 15/03/2024

Mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất là gì?

Mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất là văn bản được người sử dụng đất soạn thảo gửi đến cơ quan có thẩm quyền (Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện nơi có đất ở) để xin gia hạn thêm thời gian sử dụng đất, khi đất được giao sắp hết thời hạn sử dụng.

Mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất

Mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất dùng để làm gì?

Mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất là một trong những giấy tờ không thể thiếu khi làm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất. Nếu nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì trước khi hết hạn sử dụng tối thiểu là 06 tháng thì người sử dụng đất phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất nhằm mục đích xin phép ủy ban nhân dân huyện gia hạn thêm thời gian sử dụng đất.

Sau đây là mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất Mẫu số 13/ĐK, Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính, mẫu đơn được dựng sẵn nội dung chi tiết chuẩn, chuyên nghiệp, đúng quy định pháp luật ✓ File Word dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Download mẫu xin gia hạn quyền sử dụng đất miễn phí tại ViecLamVui

Tải Mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất file Word, PDF

XEM TRƯỚC

TẢI XUỐNG

Mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất gồm những thông tin gì?

 • Góc trái: Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Góc phải: Mẫu số 13/ĐK; phần ghi của người nhận hồ sơ 
 • Tên đơn viết in hoa, canh giữa "ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT"
 • Phần thông tin kính gửi: Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện nơi có đất ở
 • Phần kê khai thông tin của người sử dụng đất
 • Người sử dụng đất: Tên người sử dụng đất, Địa chỉ
 • Thửa đất xin gia hạn sử dụng: thửa đất số, tờ bản đồ số, địa chỉ tại, diện tích thửa đất, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số phát hành, số ố vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất)
 • Thời gian xin gia hạn sử dụng đất: từ ngày ... đến ngày 
 • Lý do xin gia hạn
 • Giấy tờ nộp kèm theo đơn
 • Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.
 • ngày ….tháng …năm …… 
 • Người viết đơn (Ký, ghi rõ họ tên)
 • Kết quả thẩm tra của cơ quan tài nguyên và môi trường 
 • Ngày….. tháng….năm ….. 
 • Người thẩm tra (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
 • Ngày…..tháng….năm ….. 
 • Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường (Ký tên, đóng dấu)

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Download mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất mới nhất hiện hành ✓Tải mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp ✓Mẫu Đơn xin gia hạn sử dụng đất ✓ Mẫu số 13/ĐK - Đơn xin gia hạn sử dụng đất ✓File Word, PDF✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là Mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui