Logo

Mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai file Word

Lượt xem: 187
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai là gì?

Mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai là mẫu văn bản hành chính được cá nhân, tổ chức thực hiện và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đề nghị, yêu cầu giải quyết về vấn đề tranh chấp đất đai giữa các bên.

Mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai - ViecLamVui

Mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai dùng làm gì?

Mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai được sử dụng để yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND xã/phường/thị trấn nơi có địa chỉ đất bị tranh chấp) tổ chức hoà giải về vấn đề tranh chấp đất giữa các bên theo đúng quy định khi quá trình tự thương lượng và hòa giải đã không thể giải quyết dứt điểm sự tranh chấp. 

Tải Mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai .DOC ✓ Mẫu đơn đề nghị, yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai dựng sẵn nội dung tham khảo, đúng quy định ✓ MS Word chỉnh sửa dễ dàng, tiện dùng ngay ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui

Tải Mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai file Word

Mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai có những thông tin gì?

Mẩu đơn đề nghị, yêu cầu hoà giải tranh chấp đất đai có những thông tin như sau:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính;
 • Ngày tháng năm làm đơn;
 • Kính gửi: Gửi đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất xảy ra tranh chấp;
 • Họ tên của người làm đơn;
 • Số giấy tờ tuỳ thân (CMND/CCCD), ngày cấp, nơi cấp;
 • Địa chỉ hộ khẩu và nơi cư trú của người làm đơn;
 • Trình bày chi tiết về việc tranh chấp đất đai giữa các bên cần hoà giải;
 • Lời yêu cầu, đề nghị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và tổ chức buổi hoà giải về tranh chấp đất;
 • Lời cam đoan về tính chính xác của những thông tin nêu trong đơn;
 • Người làm đơn ký tên và ghi rõ họ tên;
 • Liệt kê các tài liệu gửi kèm theo đơn.

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Tải Mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai .DOC ✓ Mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai dựng sẵn nội dung tham khảo ✓ Mẫu đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai đúng quy định ✓ MS Word chỉnh sửa dễ dàng, tiện dùng ngay ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui

Trên đây là mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai, file Word dựng sẵn nội dung tham khảo, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauDonHoaGiaiTranhChapDatDai #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui