Logo

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất file Word

Lượt xem: 151
Ngày đăng: 14/03/2024

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất là gì

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất là mẫu văn bản pháp lý quan trọng trong lĩnh vực đất đai liên quan đền việc sử dụng đất. Mẫu đơn được cá nhân, hộ gia đình lập ra nhằm gửi tới cơ quan có thẩm quyền xem xét đề nghị được miễn, giảm tiền thuê, sử dụng đất.

mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất - ViecLamVui

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất dùng làm gì

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất dùng khi các cá nhân, tổ chức khi sử dụng đất Nhà nước có thu phí trong quá trình sử dụng phải đóng tiền sử dụng đất được quy định tại Khoản 21, Điều 3, Luật Đất Đai 2013 như sau: "Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.” Lúc này, các cá nhân, tổ chức có thể làm đơn kiến nghị đề xuất được miễn giảm tiền sử dụng đất đến các cơ quan có thẩm quyền. 

Sau đây là mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn miễn, giảm tiền sử dụng đất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất file Word

➽➽➽ Download Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất file Word

Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Ngày, tháng, năm
 • Tiêu đề viết in hoa "ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT"
 • Kính gửi: 
  • UBND huyện, thị xã, thành phố ......
  • UBND xã, phường, thị trấn .....
 • Thông tin người đề nghị miễn giảm (Họ và tên, địa chỉ cư trú, điện thoại)
 • Đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất với lý do cụ thể sau:
 • Lý do đề nghị miễn giảm thuế:
  • Thuộc diện chính sách
  • Phát sinh tiền sử dụng đất phải nộp do:
  • Thông tin về thửa đất đang đề nghị miễn, giảm (địa chỉ thửa đất xin miễn, giảm tiền sử dụng đất, diện tích, số tờ bản đồ, số thửa, thông tin về các thửa đất khác (nếu có))
 • Cam đoan của người sử dụng đất
 • Tài liệu gửi kèm (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)
 • Dòng xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú
 • Người đề nghị miễn giảm ký ghi rõ họ tên

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất dược đai dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng gửi đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất ✓ Mẫu đơn miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ nghèo, người có công ✓ Tải miễn phí mẫu đơn miễn giảm tiền sử dụng đất mới nhất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ công việc của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui