Logo

Mẫu đơn kiện đòi lại đất mới nhất

Lượt xem: 131
Ngày đăng: 15/03/2024

Mẫu đơn kiện đòi lại đất là gì

Mẫu đơn kiện đòi lại đất là văn bản yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn gửi đến tòa án có thẩm quyền nhằm yêu cầu giải quyết vụ việc lên quan đến quyền sở hữu đất, sở hữu nhà ở, và các tài sản liên quan.

mẫu đơn kiện đòi lại đất - ViecLamVui

Mẫu đơn kiện đòi lại đất dùng làm gì

Mẫu đơn kiện đòi lại đất dùng khi cá nhân đang bị xâm phạm về quyền sở hữu tài sản đất đai và các tài sản liên quan, cá nhân đó có thể làm đơn gửi đến cơ quan có quyền nhằm xem xét giải quyết đẻ đảm bảo quyền lợi cá nhân.

Sau đây là mẫu đơn kiện đòi lại đất mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn khiếu nại đòi lại đất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn kiện đòi lại đất mới nhất

➽➽➽ Download Mẫu đơn kiện đòi lại đất mới nhất

Cách viết đơn khởi kiện đòi lại đất như sau:

Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Ngày, tháng, năm
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa "ĐƠN KHỞI KIỆN" (V/v: Đòi lại đất) viết in nghiêng
 • Kính gửi: Tòa án nhân dân (2)
 • Họ và tên người khởi kiện: (3)
 • Địa chỉ: (4)
 • Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5)
 • Địa chỉ: (6)
 • Họ và tên người bị kiện: (7)
 • Địa chỉ: (8)
 • Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)
 • Địa chỉ: (10)
 • Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: (11)
 • Họ và tên người làm chứng (nếu có): (12)
 • Địa chỉ: (13)
 • Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)
 • (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) 
 • Người khởi kiện (16)

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm…….

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi địa chỉ tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4). 

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số… phố… quận…TP Hà Nội).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Mẫu đơn kiện đòi lại đất mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng gửi lên cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết việc đòi lại đất ✓ Mẫu đơn kiện đất đai ✓ Tải miễn phí mẫu đơn khiếu nại đòi lại đất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu đơn kiện đòi lại đất file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#MauDonKienDoiLaiDat #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui