Logo

Mẫu đơn xin cấp lại trích lục đất file Word

Lượt xem: 220
Ngày đăng: 14/03/2024

Mẫu đơn xin cấp lại trích lục đất là gì?

Mẫu đơn xin cấp lại trích lục đất là văn bản được cá nhân hay đại diện công ty, tổ chức soạn thảo và gửi đến Văn phòng đăng ký đất đai Quận/Huyện hoặc Uỷ ban nhân dân Xã/Phường/Thị trấn để xin cấp lại bản trích lục đã bị mất, hỏng, rách của thửa đất mà cá nhân hay tổ chức có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mẫu đơn xin cấp lại trích lục đất - ViecLamVui

Mẫu đơn xin cấp lại trích lục đất dùng làm gì?

Mẫu đơn xin cấp lại trích lục đất được sử dụng để cá nhân hoặc tổ chức gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xin cấp lại bản trích lục thửa đất mà mình sở hữu vì lý do bị mất, hỏng, rách nhằm phục vụ cho các công việc cần đến bản trích lục đất như: giao đất, thuê đất, cung cấp giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp đất đai...

Sau đây là mẫu đơn xin cấp lại trích lục đất dựng sẵn nội dung mẫu tham khảo ✓ MS Word tiện chỉnh sửa, dùng ngay thuận tiện ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui

Tải Mẫu đơn xin cấp lại trích lục đất file Word

Mẫu đơn xin cấp lại trích lục đất có những thông tin gì?

Mẫu đơn xin cấp lại trích lục đất sẽ có những thông tin chính như sau:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính;
 • Ngày tháng năm làm đơn;
 • Tiêu đề đơn: Đơn xin cấp lại trích lục đất;
 • Kính gửi: Gửi đến Văn phòng đăng ký đất đai Quận/Huyện hoặc UBND Xã/Phường/Thị trấn;
 • Nếu là cá nhân thì cần khai đầy đủ các thông tin: Họ tên, ngày sinh, số giấy tờ tuỳ thân, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện tại, điện thoại liên hệ;
 • Nếu là công ty (tổ chức) cần khai đầy đủ các thông tin: Tên công ty/cơ quan, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, họ tên người đại diện, số giấy tờ tuỳ thân của người đại diện, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên hệ, căn cứ làm đại diện;
 • Nêu rõ địa chỉ thửa đất xin cấp lại trích lục, diện tích, tờ bản đồ số, thửa số;
 • Trình bày chi tiết lý do xin cấp lại trích lục đất;
 • Trình bày mục đích xin cấp lại trích lục đất: Xin giao đất/ thuê đất/cung cấp cho TAND do có tranh chấp trên thửa đất/...;
 • Lời đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại bản trích lục đất;
 • Lời cam đoan về tính chính xác của những thông tin đã nêu trong đơn;
 • Liệt kê các giấy tờ liên quan gửi kèm theo đơn;
 • Nếu là cá nhân thì ký và ghi rõ họ tên ở cuối đơn; công ty/tổ chức thì người đại diện ký tên và đóng dấu của công ty/cơ quan/tổ chức.

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Tải Mẫu đơn xin cấp lại trích lục đất .DOC ✓ Đơn xin cấp lại trích lục đất dựng sẵn nội dung mẫu tham khảo ✓ Mẫu đơn xin cấp lại trích lục hồ sơ đất đai chuẩn ✓ MS Word tiện chỉnh sửa, dùng ngay thuận tiện ✓ Download miễn phí mẫu đơn tại ViecLamVui

Trên đây là mẫu đơn xin cấp lại trích lục đất, file Word dựng sẵn nội dung tham khảo, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauDonXinCapLaiTrichLucDat #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui