Logo

Tải mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản

Lượt xem: 645
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản là gì?

Mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản hay mẫu hợp đồng mua bán đất ngắn gọn, mẫu đơn mua bán đất là văn bản được soạn thảo nhằm thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản thường được trình bày ngắn gọn với các nội dung chính và có thể là văn bản viết tay hoặc đánh máy.

Mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản

Mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản dùng làm gì?

Mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản được dùng để ký kết những thỏa thuận về việc mua bán chuyển nhượng đất giữa cá nhân với cá nhân hoặc cá nhân với cơ quan, tổ chức, hay giữ tổ chức với cá nhân. 

Hợp đồng mua bán đất là một trong những giấy tờ không thể thiếu để có thể hợp thức hóa việc mua và bán đất khi đã có sự đồng ý của bên bán và bên mua. 

Sau đây là mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản dựng sẵn nội dung chi tiết chuẩn, chuyên nghiệp, đúng quy định pháp luật ✓ File Word dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Download mẫu đơn mua bán đất miễn phí tại ViecLamVui

Tải Mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản

XEM TRƯỚC MẪU 1:

XEM TRƯỚC MẪU 2:

TẢI XUỐNG

Mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản gồm những thông tin gì?

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên đơn viết in hoa, canh giữa "HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT"
 • Ngày tháng năm làm hợp đồng
 • Phần kê khai thông tin bên chuyển nhượng (Bên A)
 • Cung cấp thông tin ông và bà gồm:
  • Họ tên 
  • Ngày tháng năm sinh 
  • CCCD, ngày cấp, nơi cấp
  • Hộ khẩu thường trú
  • Nơi ở hiện tại 
  • Số điện thoại
  • Là chủ sở hữu bất động sản:
 • Phần kê khai thông tin bên nhận chuyển nhượng (Bên B)
  • Cung cấp thông tin ông và bà gồm:
  • Họ tên 
  • Ngày tháng năm sinh 
  • CCCD, ngày cấp, nơi cấp
  • Hộ khẩu thường trú
  • Nơi ở hiện tại 
  • Số điện thoại
 • Trình bày thỏa thuận hai bên:
  • Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thỏa thuận sau đây:
  • Điều 1: Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Gắn Liền Với Đất Chuyển Nhượng
  • Điều 2: Giá Chuyển Nhượng Và Phương Thức Thanh Toán
  • Điều 3: Việc Đăng Ký Tặng Cho Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Gắn Liền Với Đất Và Lệ Phí
  • Điều 4: Việc Giao Và Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất, Đăng Ký Quyền Sở Hữu Tài Sản Gắn Liền Với Đất
  • Điều 5: Trách Nhiệm Nộp Thuế, Lệ Phí
  • Điều 6: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A
  • Điều 7: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên B
  • Điều 8: Phương Thức Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng
  • Điều 9: Cam Đoan Của Các Bên
  • Điều 10: Điều Khoản Chung
 • Bên A và B Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
 • Lời chứng của công chứng viên
 • Công chứng
 • Công chứng viên (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Download mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản mới nhất hiện hành ✓Tải mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay, đánh máy ✓Mẫu giấy mua bán đất đơn giản, chuẩn nhất ✓ Mẫu đơn mua bán đất ✓Mẫu hợp đồng mua bán đất ngắn gọn ✓ File Word, PDF✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là Tải mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.