Logo

Mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất mới nhất

Lượt xem: 129
Ngày đăng: 15/03/2024

Mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất là gì

Mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất là bằng chứng để chứng minh việc chấm dứt hợp đồng thuê đất giữa bên thuê và bên cho thuê.

mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất - ViecLamVui

Mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất dùng làm gì

Mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất dùng để xác nhận việc chấm dứt hợp đồng và dừng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của bên thuê và bên cho thuê phải được giải quyết khi các bên đồng ý ký vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất.

Sau đây là mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất trước thời hạn tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất mới nhất

➽➽➽ Download Mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất mới nhất

Mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất gồm thông tin sau:

Tiêu đề viết đậm in hoa: "MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT"

Căn cứ Hợp đồng thuê đất […] số công chứng:[…] đã ký ngày […] tháng […] năm […] giữa Bên […] và Bên […](sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”); 

Căn cứ thỏa thuận của hai bên

 • Thông tin bên thuê
 • Thông tin bên cho thuê

Bên A và Bên B (sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”) đồng ý ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng thuê đất […] (“Biên bản thanh lý”) với những điều khoản như sau:

 • Điều 1: Nội dung thỏa thuận
  • Hai bên xác nhận Bên A và Bên B đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp Đồng thuê đất số công chứng: […] đã ký ngày […]; 
  • Bên A và Bên B đồng ý thanh lý Hợp đồng thuê đất […] số: […] đã ký ngày […] giữa hai bên.
  • Các thỏa thuận khác (nếu có): […].
 • Điều 2: Lệ phí công chứng
  • Lệ phí công chứng thanh lý Hợp đồng thuê đất do Bên […] chịu nộp.
 • Điều 3: Điều khoản chung
  • Bản thanh lý hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký;
  • Các Bên cam kết thực hiện đầy đủ nội dung Biên bản thanh lý hợp đồng này và cam kết không tranh chấp khiếu nại về sau;
  • Biên bản này được lập thành […] bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ […] bản, cơ quan công chứng giữ […] bản. 
 • Đại diện 2 bên ký, ghi rõ họ tên

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng làm bằng chứng chứng minh việc chấm dứt quan hệ trong hợp đồng thuê đất giữa 2 bên ✓ Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất ✓ Mẫu thanh lý hợp đồng thuê đất trước thời hạn ✓ Tải miễn phí mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#MauDonThanhLyHopDongThueDat #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui

Loading feed...