Logo

Mẫu đơn xin mượn đất

Lượt xem: 979
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu đơn xin mượn đất là gì?

Mẫu đơn xin mượn đất hay mẫu hợp đồng mượn đất, mẫu đơn cho mượn đất là mẫu văn bản được soạn thảo nhằm thỏa thuận về việc cho mượn quyền sử dụng đất để trồng cây, làm nhà xưởng, ... Mẫu đơn này có thể có công chứng hoặc không.

Mẫu đơn xin mượn đất

Mẫu đơn xin mượn đất dùng làm gì?

Mẫu đơn xin mượn đất được dùng để ký kết những thỏa thuận về việc mượn quyền sử dụng đất giữa bên cho mượn đất và bên xin mượn đất, có thể là giữa cá nhân với cá nhân hoặc cá nhân với cơ quan, tổ chức, hay giữ tổ chức với cá nhân. 

Sau đây là mẫu đơn xin mượn đất được dựng sẵn nội dung chi tiết chuẩn, chuyên nghiệp, đúng quy định pháp luật ✓ File Word dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Download mẫu đơn xin mượn đất miễn phí tại ViecLamVui

Tải Mẫu đơn xin mượn đất

XEM TRƯỚC

TẢI XUỐNG

 

 

Mẫu đơn xin mượn đất giản gồm những thông tin gì?

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên đơn viết in hoa, canh giữa "HỢP ĐỒNG MƯỢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT"
 • Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;
 • Phần kê khai thông tin bên cho mượn (Bên A)
 • Cung cấp thông tin ông và bà gồm:
  • Họ tên 
  • Ngày tháng năm sinh 
  • CCCD, ngày cấp, nơi cấp
  • Hộ khẩu thường trú
  • Nơi ở hiện tại 
  • Số điện thoại
  • (Có Giấy chứng nhận kết hôn)
  • (Có Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân)
  • (Tài sản riêng)
 • Phần kê khai thông tin bên mượn (Bên B)
  • Cung cấp thông tin ông/bà gồm:
  • Họ tên 
  • Ngày tháng năm sinh 
  • CCCD, ngày cấp, nơi cấp
  • Hộ khẩu thường trú
  • Nơi ở hiện tại 
  • Số điện thoại
 • Hoặc thông tin Công ty gồm:
  • Tên công ty
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số ……...……. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư …………….. cấp; đăng ký lần đầu ngày …/…/….., đăng ký thay đổi lần thứ ……….. ngày…/…/…..
  • Địa chỉ trụ sở
  • Người đại diện, Chức danh, thông tin người đại diện (họ tên, CCCD, sinh năm, hộ khẩu thường trú,...)
 • (Trường hợp bên B không đọc và không viết được thì thêm nội dung dưới đây) Do ông/bà……………….. không đọc và không viết được nên đã mời ông/bà ……………. làm chứng cho việc lập và ký Hợp đồng này. Ghi thông tin của người làm chứng gồm: họ tên, năm sinh, CCCD, hộ khẩu thường trú
 • Trình bày thỏa thuận hai bên
  • Điều 1: Đối Tượng Của Hợp Đồng
  • Điều 2: Thời Hạn Mượn
  • Điều 3: Mục Đích Mượn
  • Điều 4: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A
  • Điều 5: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên B
  • Ðiều 6: Nghĩa Vụ Nộp Thuế, Phí, Lệ Phí
  • Điều 7: Phương Thức Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Ðồng
  • Ðiều 8: Cam Kết Của Các Bên
  • Điều 9: Ðiều Khoản Cuối Cùng
 • Bên A và B Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

➽➽➽ Xem thêm các mẫu văn bản hành chính liên quan đến đất đai:

➽➽➽ Tổng hợp đầy đủ nhất các mẫu đơn về đất đai:

Download mẫu đơn xin mượn đất mới nhất hiện hành ✓Tải đơn xin mượn đất trồng cây ✓Mẫu hợp đồng mượn đất làm nhà xưởng ✓Bản cam kết cho mượn đất ✓Mẫu đơn cho mượn đất ✓ File Word, PDF✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là Mẫu đơn xin mượn đất, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui